Håndplukkede artikler

INDKØB

BUILDING DEEP SUPPLIER RELATIONSHIPS

Businesses are increasingly relying on their suppliers to reduce costs, improve quality, and develop new processes and products faster than their rivals vendors can. In fact, some organizations havestarted to evaluate whether they must continue to assemble products themselves or whether they can outsource production entirely. The issue isn’t whether companies should turn their arms-length relationships with suppliers into close partnerships, but how.

Læs artiklen her

Vil du have mere viden og inspiration til dit arbejde med indkøb og styrke dit netværk, så tilmeld dig konferencen Digital Procurement

PURCHASING MUST BECOME SUPPLY MANAGEMENT

DANSK RESUMÉ I denne artikel kan du (gen)læse Peter Kraljics indflydelsesrige artikel fra 1983. I artiklen fastlæger Kraljic de grunlæggende principper for moderne strategisk sourcing og hævder, at indkøbsfunktionen skal indtage en mere strategisk rolle. Artiklen byder på en række pragmatiske råd til, hvordan topledelsen kan genkende omfanget af svaghederne i sin egen forsyningskæde og med hvilken strategi, man bedst håndterer dette. Skridt for skridt fører artiklen læseren fra rødderne af problemet til gennemførelsen af en løsning.

Læs artiklen her

Vil du have mere viden og inspiration til dit arbejde med indkøb og styrke dit netværk, så tilmeld dig konferencen Digital Procurement

FRAMING NEGOTIATIONS - USING MUSIC TO CREATE THE RIGHT MOOD

DANSK RESUMÉ:
Hvad vil være den mest positive måde, hvorpå du kan påvirke din næste forhandling? Er det med en rolig sang som “Lean on me” eller “The very thing that makes you rich, makes me poor” spillende på dit kontor eller i lobbyen, mens din leverandør venter på at se dig? I denne artikel får du en kort guide til, hvordan du kan udforme dine forhandlinger ved hjælp af musik.

Læs artiklen her

DIGITAL MATURITY IN PROCUREMENT

DIGITALISATION IN PROCUREMENT: WITH IMPACT BUT WITHOUT PRIORITY? Opportunities and potentials from usage of digital technologies are endless, but so are the challenges and organisational implications. Harvesting opportunities and avoiding pitfalls require a certain degree of maturity towards digitalisation1 . In this report, we present the findings from a survey on digital maturity covering responses from +140 individual procurement practitioners in 20 countries.

Læs artiklen her

Vil du have mere viden og inspiration til dit arbejde med indkøb og styrke dit netværk, så tilmeld dig konferencen Digital Procurement

SALES- & OPERATIONS PLANNING

SALES & OPERATIONS PLANNING: IT’S ALL ABOUT PEOPLE

Sales & Operations Planning (S&OP) er en tværfunktionel proces, der opererer på et taktisk niveau med at afstemme udbud og efterspørgsel af varer og serviceydelser. Tilgange til implementering af S&OP glemmer ofte at tage højde for det mest centrale – nemlig mennesket! Denne artikel introducerer Key Behavioral Indicators (KBI) som et væsentligt succeskriterie for at kunne implementere S&OP med reel effekt.

Læs artiklen her

Vil du have mere viden og inspiration til dit arbejde med fremtidens Sales & Operations Planning og styrke dit netværk, så tilmeld dig konferencen Planning – S&OP What’s next?

INTEGRERET FORRETNINGSPLANLÆGNING - HVORFOR SPILLER DINE LEDERE IKKE PÅ SAMME HOLD?

Ineffektivitet i ledelsesteams i form af uklar governance, silotænkning og manglende vilje til at prioritere og træffe fælles beslutninger danner ofte et glasloft i modningen af S&OP-processen.

Ledelsesbarrierer, utilstrækkelige processer og dårlige data er en uheldig cocktail for opnåelse af Integrated Business Planning (IBP). De kan fjernes ved enstruktureret tilgang – men det tager tid.

Læs artiklen her

Vil du have mere viden og inspiration til dit arbejde med fremtidens Sales & Operations Planning og styrke dit netværk, så tilmeld dig konferencen Planning – S&OP What’s next?

LAGER OG LOGISTIK

CREATING VALUE IN TRANSPORTATION AND LOGISTICS

For at åbne op for vækst og rentabilitet i en udfordrende sektor som transport og logistik har virksomheder brug for at tage flere strategiske valg. En masse omvæltninger har ramt sektoren, og

derfor vil en række stærke trends skabe nye muligheder for at komme ind på helt nye markeder og for at omdefinere allerede eksisterende forretningsmodeller. Denne artikel sætter fokus på,

hvordan virksomheder inden for transport og logistik kan øge deres økonomiske overskud.

Læs artiklen her

Vil du have mere viden og inspiration til dit arbejde med lager & logistik og samtidig styrke dit netværk, så tilmeld dig konferencen Lager 2020, hvor du også får mulighed får at se et topmoderne 3PL lager. Vi skal bl.a. se en pakkerobot, der er indrettet med seks plukkestationer med plads til cirka 75.000 lagerkasser. Den første i Danmark af sin slags!

LAST MILE CHALLENGES IN THE ECOMMERCE ERA CAN BE SOLVED

Nowadays, last mile deliveries have become a key differentiator for companies. The more empowered consumers of today with new expectations have made the last mile such a challenge companies can hardly overcome. To survive in the new eCommerce era, incorporating cutting edge technologies, entering into strategic partnerships, and creating new business models are paramount.

Læs artiklen her

Vil du have mere viden og inspiration til dit arbejde med lager & logistik og samtidig styrke dit netværk, så tilmeld dig konferencen Lager 2020, hvor du også får mulighed får at se et topmoderne 3PL lager. Vi skal bl.a. se en pakkerobot, der er indrettet med seks plukkestationer med plads til cirka 75.000 lagerkasser. Den første i Danmark af sin slags!

SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

HOW SPEED AFFECTS RISKS, OPPORTUNITIES AND NEW BUSINESS MODELS IN VALUE CHAINS

DANSK RESUMÉ Hastighed har en enorm indflydelse på risici og muligheder i en virksomhed. En høj hastighed øger omkostningerne, men kan også reducere risici og øge forretningsmuligheder. Maximen ”the faster-is-better” har dog sine begrænsninger. Afhængig af branchen og konteksten, som de indgår i, er virksomhederne nødt til at fastsætte deres optimale hastighed. Hos mange virksomheder indgår hastighed som en del af forretningsmodellerne i hele deres værdikæde – derfor kræver en ændring af hastigheden også en forretningsomstilling.

Læs artiklen her

Reserver dagen til konferencen DSC d. 3. november


                        [Banner]
                      
                        [Banner]
                      
                        [Banner]
                      
                        [Banner]
                      
                        [Banner]