DILForientering

Find artikler og læs DILForientering online her

Du skal være medlem af DILF for at få adgang til DILFs artikelbibliotek, det kan du blive ved at udfylde indmeldelsesblanketten.

DILForientering er DILFs medlemsblad, som udkommer 4 gange om året til alle medlemmer.
Formålet med DILForientering er at viderebringe viden til foreningens medlemmer af teoretisk og praktisk art. Den teoretiske tilgang søges opnået gennem danske som internationale forskningsbaserede artikler, som bibringer den nyeste indsigt i udviklingen inden for fagområderne indkøb, logistik og SCM. Samtidig er den empiriske implementering og de erfaringer, som skabes i virksomhederne, centrale at formidle, hvilket søges opnået gennem praktisk-baserede artikler.
Det samlede mål er dermed at tilføre DILFs medlemmer ny viden, værktøjer og erfaringer inden for fagområderne.

Er du interesseret i at bidrage med artikler eller lignende til vores medlemsblad, kan du kontakte redaktionen her.

Du finder vores redaktionelle retningslinjer her.

Få oplysninger om annoncering i DILForientering


                        [Banner]
                      
                        [Banner]
                      
                        [Banner]
                      
                        [Banner]