Respondent

Vil du være med til at skabe overskrifter?

Hver måned udgiver DILF Dansk PMI med statistiske tal indhentet fra danske produktionsvirksomheder. Dansk PMI er en god konjunkturindikator, idet den viser den aktuelle udvikling for nogle af de vigtigste parametre inden for indkøbsområdet.

Dansk PMI er baseret på faktuelle tal og ikke forventninger, hvilket giver indekset en stor styrke, da man kan se bort fra usikkerhed omkring prognoser og lignende. Dette betyder, at Dansk PMI bedst egner sig til at vurdere aktiviteten i den nuværende periode.

Et krav til PMI-indekset er, at undersøgelsen skal repræsentere mindst 10% af industriens samlede omsætning. Dette krav lever Dansk PMI op til, men det er vigtigt for barometerets styrke, at undersøgelsen er så bred og repræsentativ som muligt, og vi er derfor interesserede i at få endnu flere respondenter, end vi har nu.

De data vi indsamler hver måned er nogle, som indkøbschefer og/eller indkøbsdirektører i danske produktionsvirksomheder normalt har direkte adgang til. Det kræver således en minimal indsats at være med i dette spændende projekt, idet det normalt ikke vil tage mere end 5 minutter at udfylde det pågældende spørgeskema én gang om måneden.

Hvad skal du gøre for at blive respondent?

For at kunne blive respondent på Dansk PMI skal du opfylde nogle enkelte krav:

 • Du skal være ansat i indkøbsafdelingen i en produktionsvirksomhed, dvs. at din virksomheds primære branche skal ligge inden for områderne nærings- og nydelsesmiddelindustri; tekstil-, beklædnings- og læderindustri; træindustri, papir- og grafisk industri; mineralolie-industri, kemisk industri; gummi- og lastindustri; sten-, ler- og glasindustri mv.; fremstilling og forarbejdning af metal; maskinindustri; elektronikindustri; transportmiddelindustri eller møbelindustri og anden industri.
 • Virksomheden skal omsætte for et vist beløb, gerne over 50 millioner, af hensyn til vægtfordelingen i industribarometeret.

Opfylder du disse krav, vil vi meget gerne have dig som respondent på Dansk PMI. Hvis du har lyst til at indgå i et spændende samarbejde om et af de mest sigende danske nøgletal, vil vi kraftigt opfordre dig til at tage kontakt til os.

Tilmelding

Christopher Bekkhus, Dansk Indkøbs- og Logistik Forum

Email: cb@dilf.dk 


                        [Banner]
                      
                        [Banner]
                      
                        [Banner]
                      
                        [Banner]
                      
                        [Banner]