IFPSM

www.ifpsm.org International Federation of Purchasing and Supply Management (IFPSM) er den internationale paraplyorganisation for over 40 nationale indkøbs- og logistik organisationer over hele verden – herunder DILF. Organisationen er således en forening af foreninger inden for indkøb og logistik. IFPSM er en non-profit organisation uafhængig af politiske interesser. Organisationen blev dannet i 1974 ved sammenlægningen af European Federeation of Purchasing (EFP) og International Federation of Purchasing (IFP). IFPSM’s mål er at udvikle og udbrede viden inden for indkøb, logistik, supply chain management og strategi. IFPSM udgiver årligt en række publikationer inden for indkøb, logistik og supply chain management.

www.cips.org (The Chartered Institute of Purchasing and Supply) er den engelske indkøbs- og logistik forening. Det er den største organisation af sin art i Europa og en central aktør globalt inden for indkøb og supply chain management med et internationalt uddannelses- og kvalifikations program. CIPS' mål er: kontinuerligt at forbedre professionelles standarder for praksis, at skabe opmærksomhed omkring deres bidrag til virksomheden og at repræsentere interesserne for de individer, som arbejder inden for indkøb og SCM. CIPS' hjemmeside har nyheder, forskning, boghandel, undervisning osv.

www.nevi.nl Nederlandse Vereniging voor Inkoopmanagement er den hollandske indkøbsorganisation. Foreningen har eksisteret siden 1956 og er en af verdens ledende indkøbsorganisationer med over 4000 medlemmer, hvoraf de fleste er virksomheder. NEVI deltager aktivt i forskningen inden for sit fagområde og driver forskningsinstituttet NRS: https://www.nevi.nl/inkoopkennis/nevi_research_stichting/

www.silf.se er den svenske indkøbs- og logistik forening. SILF driver kompetenceudvikling inden for indkøb, logistik og produktionsprocesser. SILF Competence er et af Sveriges største foretagender inden for kompetenceudvikling inden for de tre hovedområder indkøb, logistik og produktion. De tilbyder kurser, uddannelseprogrammer og kompetenceudvikling med fokus på et helhedsperspektiv fra ordre til leverance med det mål at skabe effektive forsyningskæder.

www.bme.de er det tyske indkøbs- og logistik forbund. BME tilbyder en lang række kurser og uddannelsestilbud via BME Akademiet og udgiver dertil faglitterære publikationer inden for indkøb, logistik og supply chain management. Samtidig fungerer BME som bindeled mellem praksis og videnskab ved at formidle en tæt kontakt mellem erhvervslivets professionelle inden for indkøb og logistik og forskere og undervisere ved højere læreanstalter.

www.nima.no er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. NIMA blev oprettet i 1915 og er således den første forening af indkøbere og logistikere i verden. NIMA er en u-politisk organisation med 12 lokale afdelinger over hele Norge. NIMA er medlem af den internationale indkøbsorganisation IFPMM og af den europæiske logistik association (ELA).

www.ism.ws (Institute for Supply Management) er den amerikanske indkøbsorganisation. Foreningen eksisterer for at undervise, udvikle og fremme indkøbs og forsyningsprofessionerne. ISM er en af de mest respekterede uddannelsesorganisationer i USA. Instituttet udgør kommunikationslink mellem mere end 48.000 indkøbere og SCM professionelle. Via forskellige ressourcer og et netværk af 180 tilknyttede organisationer skaber ISM muligheden for udbygning af professionelle evner og viden. ISM er en not-for-profit organisation og tilbyder en lang række undervisningsmæssige produkter og programmer. CAPSresearch (www.capsresearch.org) er en del af ISM.

www.svme.ch (Schweizerischer Verband für Materialwirtschaft und Einkauf) er det schweiziske indkøbs- og logistikforbund. Forbundet har over 1100 virksomheder som medlem og udgiver 10 gange årligt det faglige indkøbs og logistik tidsskrift "Beschaffungsmanagement". SVME er en del af IFPMM.

www.logy.fi er den finske logistikforening. Foreningen har ca. 4000 personlige medlemmer og 150 virksomhedsmedlemskaber fordelt på 12 distrikter over hele Finland. LOGY driver blandt andet et uddannelsescenter inden for logistik. Hjemmesiden har en engelsksproget introduktion, men er ellers på finsk!


                        [Banner]
                      
                        [Banner]
                      
                        [Banner]
                      
                        [Banner]
                      
                        [Banner]