Videncenter



Under videnscenter finder du blandt andet:

Medlemsmagsinet DILFaktuelt og vores ugentlige nyhedsbrev.

Foruden dette findes knowledge works, hvor det er bl.a. er muligt at finde Det danske supply chain panel.

Her findes også PMI, kulturelle forhandlingsprofiler samt punktet Forskning & uddannelse, hvor du finder informationer om uddannelsesinstitutioner.