Inhouse

Åbne kurser i inhouse-udgave

- og andre former for interne og skræddersyede virksomhedsarrangementer

Udover åbne kurser tilbyder DILF i dag en lang række mere eller mindre skræddersyede aktiviteter til virksomheder. Efterspørgslen er hastigt voksende både efter uddannelse, kompetenceudvikling og strategi- og funktionsudvikling. Paletten af ydelser dækker i dag bl.a.

 • Strategisparring fra indledende analyse til implementering
 • Kompetence-assessment via Compass – DILFs web-baserede kompetence-assessment med over 100 beskrevne kompetencer som kan tilpasset til netop jeres behov
 • Kompetenceudviklingsplaner for enkelte medarbejdere eller hele funktioner
 • Rekruttering og udvælgelse: Jobanalyse, annoncering, annonceformulering, interviews, tests og udvælgelse, men IKKE headhunting
 • Uddannelses- og kompetenceudviklingsprogrammer af kortere eller længere varighed
 • Interne konferencer & Leverandørkonferencer: DILF assisterer eller står i samarbejde med kunden for udvikling og afholdelse

Eksempelvis har DILF gennem flere år leveret skræddersyet træning til eks. Danfoss i form af ”The Strategic Purchasing Programme”, Orkla Procurement Academy, Carlsberg Global Purchasing Academy, MTHøjgaard Category management & Stategic Sourcing..

På kursussiden tilbyder vi forsat følgende muligheder:

Standard inhouse kursus

- Et eller flere DILF kurser, kun med deltagere fra egen virksomhed, men hvor indholdet ikke ændres i forhold til de åbne kurser.

Tilpasset inhouse kursus

- Et eller flere DILF kurser der i ønsket omfang tilpasses behov og situation hos virksomheden. Der kan i denne model indbygges cases fra egen eller andre relevante virksomheder.

Skræddersyet inhouse kursus

- Med udgangspunkt i virksomhedens konkrete situation og behov udvikles et kursus eller et udviklingsforløb, der sigter mod at løse specifikke opgaver.

Alt efter hvilken løsning, der vælges, vil der forud for afviklingen være brug for en nærmere behovsafklaring. DILF deltager gerne aktivt i denne analysefase. Ved hjælp af velprøvede værktøjer kan vi systematisk løse opgaven fra behovsafklaring til opfølgning. Det garanterer en mere helhedsorienteret gennemførelse af det samlede forløb, da vi dermed med større sikkerhed kan tilbyde en passende løsning. Inden for hver kategori kan der være tale om enkeltstående kurser eller længere uddannelsesforløb – alt efter behov, ønsker og muligheder.

Adskillige af kurserne i dette kursusprogram køres på denne måde hvert år som interne kurser i medlemsvirksomhederne.

Fordelene ved inhouse kurser er mange, uanset hvilken grad af tilpasning de indeholder.

 • Hvis et antal medarbejdere har de samme uddannelsesbehov, er det helt oplagt at afvikle uddannelsesaktiviteterne som lukkede virksomhedskurser
 • Ligeledes er effekten af en samlet uddannelsesindsats ofte større, idet hele medarbejdergruppen udsættes for den samme træning og på denne måde får en fælles referenceramme, fælles platform, fælles sprog og begreber. Kompetenceløftet bliver dermed mere massivt, og den efterfølgende forankring og den langsigtede effekt bliver større
 • Implementeringen af det indlærte fra kursussituationen til det daglige arbejde bliver ofte lettere, idet man ikke støder på de samme barrierer som i de tilfælde, hvor kun nogle enkelte har været igennem et givent forløb
 • Man profiterer af at have en professionel kursusleder til blot at koncentrere sig om ens egen virksomheds problemstillinger og udfordringer
 • Desuden er det økonomisk rentabelt allerede ved relativt få deltagere

Næsten alle former for inhouse kurser og uddannelsesforløb kan arrangeres som consortia program, hvilket vil sige, at to eller flere virksomheder med tilsvarende kompetencebehov og matchende baggrund kan gå sammen om et program. Fordelene herved er primært, at erfaringsbasen og den potentielle udveksling bliver væsentligt større, og at virksomheder med færre relevante kursusdeltagere kan profitere af skræddersyet indhold.

DILFs netværksorganisation vokser fortsat, og det er med udgangspunkt i de mange samarbejds­partnere, vi kan tilbyde at lave inhouse kurserne. Der bidrages med professionel viden og input fra en stor del af dansk erhvervsliv, offentlige institutioner og virksomheder, konsulentfirmaer, danske som udenlandske handelsskoler og universiteter samt internationale indkøbs- og logistikorganisationer. Gennem dette netværk sikres, at medlemsvirksomhederne i samarbejde med DILF kan udvikle et uddannelseskoncept, der passer til virksomhedens behov og ønsker.

Ved at afvikle udviklings- og træningsaktiviteterne i samarbejde med DILF sikrer du dig adgang til al den viden, der findes i DILFs netværk, og du er således ikke afhængig af en enkelt udbyders begrænsede kompetencer.

Eksempler på skræddersyede Inhouse kurser;

 • Price and Cost management
 • Total Cost Management
 • Category Management
 • Strategic Sourcing
 • Supplier Relationship Management
 • Advanced segmentation tools
 • Supply Market Analysis
 • Stakeholder Management
 • Conflict Management
 • Presentation Skills
 • Negotiation
 • Business Negotiations
 • Advanced Negotiations
 • Negotiationg Commodities
 • Contract Law
 • Commodity Risk Management
 • VaR – Value at Risk
 • Hedging and financial instruments
 • Procurement Strategy
 • Team Building

De seneste år har blandt andre følgende virksomheder benyttet sig af et eller flere af inhouse tilbuddene:

Novozymes A/S, TOMS A/S, Gumlink A/S, Ferrosan, DSB, Danogips, Danfoss A/S, Arvid Nilsson A/S, Dandy A/S, CP Kelco A/S, Kaiserplast A/S, Maersk Container Industri, , Novo Nordisk, Grundfos, Carlsberg, Martin Professional A/S, Group 4 Securicor, Associated British Food, Findus Group, ThyssenKrupp, Orkla ASA, Vestas, MT Højgaard

Kontakt DILF for en drøftelse af, hvordan vi bedst afdækker netop jeres udviklingsbehov og sammensætter en tilfredsstillende løsning.


                        [Banner]
                      
                        [Banner]
                      
                        [Banner]
                      
                        [Banner]
                      
                        [Banner]