Medlemskab

Gratis medlemskab som studerende

Som fuldtidsstuderende er det gratis at være medlem af DILF, og når du er færdiguddannet, tilbyder vi dig et halvt års gratis medlemskab af DILF i dit første job.

Indmeld dig her

Indkøb * Logistik * SCM

Vores formål er at være med til at forbedre den indkøbs- og logistikfaglige standard i Danmark. Vores primære mål er at forsyne vores medlemmer med den nyeste viden inden for alle forsyningskæden områder samt styrke vores medlemmers kompetenceudvikling. Det gør vi ved at tilbyde faglig udvikling og netværk til vores medlemmer gennem en lang række arrangementer, aktiviteter, ydelser og medier, som du kan læse mere om under medlemsfordele.

Hvorfor DILF?

Et medlemskab af DILF giver dig mulighed for hele tiden at få din specialviden opdateret og få erhvervet dig nye ekspertiser inden for dit fagområde. Med et medlemskab af DILF får du adgang til et stort netværk, bestående af alt fra udenlandske søsterforeninger, uddannelses- og forskningsinstitutioner, førende konsulenthuse samt naturligvis vores medlemmer. Derudover giver et medlemskab af DILF dig gode netværksmuligheder og vidensdeling. Ikke alene deles viden via DILFs medier og på DILFs arrangementer, men også mellem medlemmerne indbyrdes, da man via DILF kan netværke med kolleger og ligestillede fra andre dele af erhvervslivet.

Hvem er vores medlemmer?

DILF vokser hele tiden, og vi dækker alt fra små til store virksomheder. Vores medlemmer er repræsenteret på alle stillingsniveauer fra indkøber/logistiker til manager og funktionsdirektør mv., og vi har også medlemmer inden for generel ledelse, økonomi, IT mm.

Konvertering af medlemskab

Er du ikke længere studerende eller dimitterer du lige straks, så har du udover dit halve års gratis medlemskab mulighed for at konvertere dit medlemskab til et personligt- eller virksomhedsmedlemsskab. Du kan læse mere om medlemskaberne her.

Udmeldelse

Ønsker du at opsige dit medlemskab bedes du sende en mail til mail@dilf.dk. Din opsigelse vil efterfølgende træde i kraft pr. dags dato. Vi håber du i forbindelse med din udmeldelse, vil være villig til at svare på få spørgsmål, hvor du begrunder din opsigelse.


                        [Banner]
                      
                        [Banner]
                      
                        [Banner]
                      
                        [Banner]