Kompetenceprofiler

DILF kompetenceprofiler

Profilerne er blevet gennemgribende restruktureret, og der er tilføjet en kategori 5 – funktionsdirektørniveau. Ligeledes er profilerne denne gang blevet opstillet således, at sondringen mellem opgaver og forskellige typer af kompetencer er blevet gjort mere klar. Sidst, men ikke mindst, er systemet blevet udbygget med personlighedsfaktorer baseret på Discover-værktøjet DiSC®. Vi har ikke taget stilling til, hvorledes de enkelte personligheder bør være i de forskellige kategorier – det er den enkelte virksomhed bedst tjent med selv at fastlægge. Men nu er der en struktur for også denne del af kompetenceprofilerne, og ikke mindst er der en hel serie af forskellige profilværktøjer, som kan tages i brug i forbindelse med fastlæggelse og udvikling af denne side af kompetencebegrebet.

Vi har tilstræbt, at profilerne nu skal kunne anvendes som udgangspunkt for en egentlig kompetenceanalyse. Den enkelte virksomhed skal stadig foretage en række valg og muligvis også justere på profilerne, men platformen for et egentligt kompetencestyringsværktøj, mener vi nu, er til stede. Systemet bygger stadig på den struktur, som større virksomheder med flere enheder typisk vil have i deres organisation, hvorfor mindre virksomheder med eksempelvis kun én produktionsenhed typisk vil skulle tilpasse profilerne.

Vi har endvidere valgt at udstyre kompetenceprofilerne med DILFs taksonomi for kompetenceniveauer. Det er således blevet lettere at fastlægge det nuværende såvel som et fremtidigt kompetenceniveau. Taksonomierne kan selvsagt også anvendes i selve 'assesment-processen'.

Lidt mod vores egen 'religiøse' overbevisning har vi valgt at lade dele af profilerne være på engelsk, da vi har vurderet, at disse elementer som helhed fremstod bedre på engelsk end på dansk – et valg som vi udmærket er klar over, er særdeles diskutabelt.

I processen med udviklingen af de opdaterede kompetenceprofiler har vi fået uvurderlig hjælp fra Bo Juel Bertelsen fra DILFs bestyrelse, ligesom Torben Nørby fra People & Performance har ydet et stort bidrag til processen.

Vi håber, at profilerne i denne udbyggede version vil vinde endnu mere fodfæste i virksomhederne – det være sig som kompetenceværktøj til lønindplacering, til inspiration, til job og stillingsbeskrivelser, eller hvad anvendelsen nu må blive i den enkelte virksomhed.

Kompetenceoversigter

For en introduktion og vejledning til brug af DILFs kompetenceprofiler se her

Indkøb

Logistik og SCM


                        [Banner]
                      
                        [Banner]
                      
                        [Banner]
                      
                        [Banner]
                      
                        [Banner]