Outplacement

Et outplacementforløb er en virksomheds måde at håndtere opsigelsen af en medarbejder på en ansvarlig måde.

DILF Rekruttering & Outplacement tilbyder personlig og faglig rådgivning til specialister og ledere inden for indkøb, logistik, SCM og produktion i et professionelt forløb, hvor vi – med udgangspunkt i medarbejderens ønsker og baggrund – sikrer både en positiv afsked og en ny karrierevej.

Den opsagte person får individuel sparring af en konsulent, således at et optimalt jobsøgningsforløb kan etableres med den opsagte person i førerstolen.

Et outplacementforløb tilpasses situationen og den enkeltes behov, men indeholder altid nedenstående elementer:

 • Indledende møde med afklaring og gennemgang af outplacementforløbet
 • Afdækning af personlige og faglige kompetenceområder (personanalyse gennemføres)
 • Ønsker og målsætning fastlægges i forhold til et nyt job
 • En strukturet plan defineres
 • Løbende sparring og opfølgning på resultater i jobsøgningen
 • Nyt job

For virksomheden er der store fordele ved et professionelt outplacementforløb. En afskedigelse er sjældent nogen humørspreder i virksomheden, men med en professionel håndtering genoprettes hurtigt arbejdsro, og virksomhedens image fremstår så positivt som muligt i den givne situation. Andre afledte positive effekter er fastholdelse af nøglemedarbejdere og hurtigt fokus på arbejdsopgaverne.


                        [Banner]
                      
                        [Banner]
                      
                        [Banner]
                      
                        [Banner]
                      
                        [Banner]