CV-bank

DILF Rekruttering & Outplacement ønsker at være en aktiv partner for både virksomheder og kandidater. Med udgangspunkt i vores viden om virksomheders behov inden for vores fagområder, har vi skræddersyet vores CV-bank således, at vi har en attraktiv ydelse – både for virksomheden, der ønsker at ansætte, og for kandidaten i jobmarkedet.

Målet med CV-banken er at tilbyde virksomheder en hurtig, billig og nem måde at få adgang til relevante og kompetente kandidater. At gå den modsatte vej, og i stedet headhunte medarbejdere, er et dyrt og tidskrævende alternativ, som vi med vores CV-bank forsøger at imødegå.

For virksomheden er der 2 søgningsmuligheder at vælge imellem:

 • Standard CV-banksøgning (vi kender kun kandiaterne ud fra deres CV)
 • Inplacement (vi kender kandidaterne i detaljer ud fra personligt møde og personlighedsanalyse)

Man kan få adgang til en eller begge CV-banker ved at indsende en stillingsbeskrivelse til Søren Vammen på sv@dilf.dk. Herefter modtager du de anonyme CV’er fra CV-banken, som vi vurderer relevante. Ønsker du at kontakte CV-holdere, sørger DILF Rekruttering & Outplacement for kontakten til kandidaten.

Standard CV-banksøgning

CV-banken hos DILF Rekruttering og Outplacement er virksomhedens mulighed for på en nem, billig og kvalitativ måde at få afgang til egnede kandidater inden for indkøb, logistik, SCM eller produktion.

DILF Rekruttering og Outplacement modtager løbende CV’er fra kandidater, der ønsker at optages i CV-banken. Nogle kandater er søgende efter noget specifikt og har måske god tid, mens andre søger mere bredt og ønsker et hurtigt jobskifte.

Kandidaterne i en CV-banksøgning kender vi ikke nærmere end de faktuelle oplysninger, der fremgår af deres CV.

Man kan få adgang til DILFs CV-bank ved at indsende en stillingsbeskrivelse til DILF på sv@dilf.dk. Indenfor 4-5 hverdage modtager du CV’er, som vi vurderer relevante. Herfra varetager du selv den videre kontakt til kandidaterne.

Søgning i database efter CV’er

Udlevering af CV + kontaktdata pr. person.
(max kr. 5000,-)

Ansættelse

Medlemmer*

0,-

500,-

25.000,-

Ikke medlemmer

500,-

1.000,-

30.000,-

* For virksomhedsmedlemmer tilbydes 2 gratis søgninger i DILFs emnebank pr. år.

Inplacement

Inplacement er en eksklusiv ydelse af kandidatformidling, som DILF tilbyder til både kandidater og virksomheder.

Konceptet betyder, at udvalgte kandidiater, der vurderes fagligt interessante og som ønsker sparring, indkaldes til en personlig samtale og personlighedsanalyse.

I samråd med DILF Rekruttering og Outplacement vurderes hvilken type job og virksomhed, som vil være det bedste match. Efterfølgende tages kontakt til relevante DILF-medlemsvirksomheder med matchende rekrutteringsbehov. Kandidaternes CV og personlige oplysninger præsenteres i første omgang anonymt for virksomheden, indtil der fra alle sider er ønske om at gå videre i processen.

Kun såfremt processen ender med ansættelse, er der en omkostning for virksomheden, svarende til 10% af bruttoårsgagen.


                        [Banner]
                      
                        [Banner]
                      
                        [Banner]
                      
                        [Banner]
                      
                        [Banner]