CV-bank

DILF Rekruttering & Outplacement ønsker at være en aktiv partner for både virksomheder og kandidater. Med udgangspunkt i vores viden om virksomheders behov på vores fagområder har vi skræddersyet vores CV-bank således, at vi har en attraktiv ydelse – både for virksomheden der ønsker at ansætte, og kandidaten der er i jobmarkedet.

Målet med CV-banken er at tilbyde virksomheder en hurtig, billig og nem måde at få adgang til relevante og kompetente kandidater. At gå den modsatte vej og i stedet headhunte medarbejdere er et dyrt og tidskrævende alternativ, som vi med vores CV-bank forsøger at imødegå.

For virksomheden er der 2 søgningsmuligheder at vælge imellem:

 • Almindelig CV-banksøgning (vi kender kun kandiaterne ud fra deres CV)
 • Inplacement (vi kender kandidaterne i detaljer ud fra personligt møde og personlighedsanalyse)

Man kan få adgang til en eller begge CV-banker ved at indsende en stillingsbeskrivelse til Søren Vammen på sv@dilf.dk. Herefter modtager du de anonyme CV’er fra CV-banken, som vi vurderer relevante. Ønsker du at kontakte CV-holdere, sørger DILF Rekruttering & Outplacement for kontakten til kandidaten og dermed kandidatens accept af kontakten.

Standard CV-banksøgning

CV-banken hos DILF Rekruttering og Outplacement er virksomhedens mulighed for på en nem, billig og kvalitativ måde at få tilført egnede ledere eller fagspecialister inden for indkøb, logistik, SCM eller produktion.

DILF Rekruttering og Outplacement modtager løbende CV’er fra kandidater, der ønsker at optages i CV-banken. Nogle kandater er søgende efter noget specifikt og har måske god tid, mens andre måske mere søger mere bredt og ønsker et hurtigt jobskifte.

Kandidaterne i en CV-banksøgning kender vi ikke nærmere udover de faktuelle oplysninger, der fremgår af deres CV.

Man kan få adgang til DILFs CV-bank med CV’er ved at indsende en stillingsbeskrivelse til DILF på sv@dilf.dk. Indenfor 4-5 hverdage modtager du CV’er fra CV-banken, som vi vurderer relevante. Herfra varetager du selv den videre kontakt til de fremsendte CVér.

Søgning i database efter CV’er

Udlevering af CV + kontaktdata pr. person.
(max kr. 5000,-)

Ansættelse

Medlemmer*

0,-

500,-

25.000,-

Ikke medlemmer

500,-

1.000,-

30.000,-

* For virksomhedsmedlemmer tilbydes 2 gratis søgninger i DILFs emnebank pr. år.

Inplacement

Inplacement er en aktiv eksklusiv ydelse af kandidatformidling, som DILF tilbyder både kandidater og virksomheder.

Konceptet betyder, at udvalgte kandidiater, der vurderes fagligt interessante, og som ønsker sparring, indkaldes til en personlig samtale og personlighedsanalyse, hvor kandidatens personlige og faglige kompetencer vurderes.

I samråd med DILF Rekruttering og Outplacement vurderes hvilken type af job og virksomhed, som vil være det bedste match. Efterfølgende tages kontakt til relevante DILF medlemsvirksomheder med matchende rekrutteringsbehov. Kandidaternes CV og personlige oplysninger præsenteres i første omgang anonymt for virksomheden, indtil der fra alle sider er ønske om at gå videre i processen.

DILF Rekruttering og Outplacement er med igennem hele processen som rådgiver og kontaktpunkt.

Kun såfremt processen ender med ansættelse, er der en omkostning for virksomheden, svarende til 10% af bruttoårsgagen.


                        [Banner]
                      
                        [Banner]
                      
                        [Banner]
                      
                        [Banner]
                      
                        [Banner]
                      
                        [Banner]