Forside > Arrangementer > Temadage > 2015 > Lagertemadag

Lagertemadag

Den 23. november 2016 på hotel Comwell i Kolding

I år vil Lagertemadagen tage udgangspunkt i temaet “Effektivisering af dit lager”, med fokus på aktuelle emner som f.eks. big data, automatisering og in/out-sourcing.

Temadagen vil byde på aktuelle indlæg, hvor virksomheder præsenterer praktiske cases og fortæller om deres erfaringer med arbejdet med at optimere og effektivisere deres lagre. Som altid lægges der på temadagen stor vægt på erfaringsudveksling og der vil ligeledes blive lagt op til en god dialog mellem indlægsholdere og øvrige deltagere.

Temadagen henvender sig til logistik- og lageransvarlige, nøglemedarbejdere inden for lager- og logistikudvikling samt øvrige medarbejdere inden for funktionsområdet.

Program

08.30 Registrering og morgenkaffe

09.00 Velkomst ved dagens dirigent

09.15 Digitalisering i Danfoss med stor effekt for shipping

MDanfoss har gennem de sidste år løbende, og i høj grad gennem digitalisering, optimeret processer og implementeret projekter, som har været med til at give store besparelser og effektivisere deres lager. Vi vil få indblik i nogle af projekterne fra Danfoss i Rødekro, hvor de med stor fokus på processer omkring digitalisering og Lean bl. a. har optimeret dokumenthåndteringen med besparelser på over 50 %. Man har også, efter at have implementeret en `traceability solution´ ved hjælp af kamerateknologi, opnået en kraftigt reduceret fejlprocent i lastningsprocessen.

v/ Henrik Rosendahl Laursen, Warehouse & Distribution Consultant, Danfoss Distribution Services A/S

10.05 Kaffepause og networking

10.30 Forbedret plukkeeffektivitet gennem dialog og samarbejde

Lemvigh-Müller A/S arbejder fokuseret på at sikre en høj plukkeeffektivitet på deres centrallager, hvor organiseringen er baseret på medbestemmende teams. Driftschef Ole Blomgren Thomsen vil bl.a. fortælle om brugen af de 5 R’er (retning - regler - rammer - roller - relationer) for at skabe højtpræsterende teams med fokus på de organisatoriske rammer, mål og visioner, fordeling og ansvar, samspil, indbyrdes relationer og kommunikation.

v/ Ole Blomgren Thomsen, Driftschef, Lemvigh-Müller A/S

11.20 Kaffepause og networking

11.45 Workshop – Hvordan sikrer du dig et konkurrencedygtigt lager?

Er din virksomhed klædt på til nye teknologier – eller er det slet ikke der, hvor jeres fokus er?

Vi er nødt til at forholde os til, hvad det afgørende konkurrenceparameter er for at drive et effektivt lager. Både valg af layout, systemer, automatiseringsgrad osv. er meget afhængigt af, hvilken opgave lageret rent faktisk skal løse. Og hvordan skal vi forholde os til nethandel, VAS-ydelser, Big data og ”individualiseringen”?

På workshoppen vil vi diskutere og få indblik i konkrete tekniske løsninger, men også få spændende diskussioner om de trends der er, og som vi skal forholde os til, når vi skal effektivisere vores lagerdrift endnu mere. Vi kommer til at arbejde med konkrete problemstillinger - og vi får inspiration til at kunne lave konkrete handlingsplaner, som vi forhåbentligt kan tage hjem i virksomhederne og arbejde videre med.

v/ Jan Stentoft, Professor, Syddansk Universitet og Einar Scholte, Partner, New Core ApS

12.45 Afrunding på dagen

13.00 Sandwiches og networking

13.30 Afgang til lagerbesøg hos Skanlog i Brabrand

Tid og sted

Onsdag den 23. november 2016

Comwell Kolding
Skovbrynet 1
6000 Kolding

Priser

Kr.1.800,- for medlemmer af DILF
Kr. 2.800,- for ikke-medlemmer af DILF

Tilmelding

Benyt tilmeldingsformularen på dilf.dk/tilmelding.

Faktura og bekræftelse fremsendes efter modtagelse af tilmelding.

Afbestillingsbetingelser

Ved afmelding senest 30 dage inden arrangementets afholdelse, kan deltagerafgiften tilbagebetales – fratrukket 10% i administrationsgebyr. Ved afmelding senest 14 dage inden arrangementets afholdelse skal 50% af deltagerafgiften betales. Ved afmelding senere end 14 dage inden arrangementets afholdes, betales hele deltagerafgiften. Såfremt du er forhindret i at deltage, er du naturligvis velkommen til at sende en kollega i stedet. DILF skal så vidt muligt underrettes herom. Fakturaen korrigeres i henhold til den nye deltagers medlemsstatus.

DILF forbeholder sig ret til at foretage ændringer i programmet. DILF forbeholder sig ligeledes ret til at afvise direkte konkurrenter til talere, virksomhedsbesøg og sponsorer på arrangementet.

Udstillere

Øvrige


                        [Banner]
                      
                        [Banner]
                      
                        [Banner]
                      
                        [Banner]