Forside > Arrangementer > Temadage > 2014 > Lagertemadag 2014

Lagertemadag 2014

Den 2. oktober 2014 på Hotel Comwell i Kolding

I år vil indlæggene på temadagen tage udgangspunkt i lageret og de muligheder der er for at bruge det som konkurrence-parameter.

Temadagen vil byde på aktuelle indlæg, hvor virksomheder præsenterer praktiske cases og fortæller om deres erfaringer med arbejdet med at bruge lageret som konkurrenceparameter . Efter indlæggene vil der desuden være mulighed for et lagerbesøg hos Prime Cargo A/S i Kolding.

Som altid lægges der på temadagen stor vægt på erfaringsudveksling og der vil ligeledes blive lagt op til en god dialog mellem indlægsholdere og øvrige deltagere.

Temadagen henvender sig til logistik- og lageransvarlige, nøglemedarbejdere inden for lager- og logistikudvikling samt øvrige medarbejdere inden for funktionsområdet.

Har du spørgsmål til temadagen, er du velkommen til at kontakte Kirsten Bülow Hector på tlf. 3326 9781 eller på mail kh@dilf.dk.

På gensyn den 2. oktober!

Program

08.30 – 09.00 Registrering og morgenkaffe

09.00 – 09.10 Velkomst ved dagens dirigent

v/ , partner, Logio Consulting A/S

09.10 - 10.10 Lageroptimering giver mulighed for kundetilpassede ydelser

Sanistål gik for syv år siden fra en decentral lagerstruktur til at have to centrallagre. Lagerene har siden været gennem en optimeringsrejse, som bl.a. har givet Sanistål mulighed for at tilbyde differentierede ydelser, som er tilpasset den enkelte kundes forventninger og behov. Fabrikschef Claus Hjerrild fra Centrallageret i Billund tager deltagerne med gennem optimeringsrejsen, og linker lageroptimeringerne sammen med de kunde-differentierede ydelser. Hør mere om:

• Optimeringsrejsen uden investeringer i anlægsaktiver
• Kvalitet og leveringssikkerhed er nøgleord
• Mennesker og processer går hånd i hånd
• Hvordan kan lageret tilbyde kunde-differentierede ydelser og hvornår/hvordan sige nej til kunde-differentiering?

v/ fabrikschef, Sanistål A/S

10.10 - 10.40 Kaffepause og networking

10.40 - 11.40 Regionalisering af lagre

I snart to år har VIKING LIFE-SAVING EQUIPMENT A/S arbejdet med at flytte distributionen ud til kunderne FRA deres ca. 275 lokale servicestationer i hele verden TIL at distribuere direkte fra to store regionslagre. Denne store omvæltning på lager- og distributionssiden har givet mulighed for at optimere på bl.a. lageromkostninger, lagerbinding, standardisering og øget kundeservice. Logistikken med de to lagre er dermed blevet en betydelig faktor for konkurrenceevnen hos virksomheden. Hør mere om:

• Ny distributions- og lagerstruktur
• Fra et forgrenet distributionssystem til ”motorvej”
• Standardisering
• Resultater
• Learnings

v/ Global Logistics Director, VIKING LIFE-SAVING EQUIPMENT A/S

11.40 - 12.40 Fokus på returlogistik

Returlogistik er en vigtig, men ofte også en overset disciplin på lageret. Gode og effektive processer for håndtering af returlogistik kan imidlertid ikke kun betyde store besparelser, men er også med til sikre at lageret kan servicere kunderne optimalt. Høre mere om:

 • Nem og god oplevelse for kunden
 • Minimeret omkostning for kunden
 • Nemme procedurer internt
 • Økonomisk og miljømæssig ansvarlighed
 • Praktisk returmodtagelse

v/ Logistics Manager, Prime Cargo A/S

12.40 Kort sammenfatning af temadagen

12.50 – 13.30 Sandwichs

Som afslutning på temadagen har deltagerne mulighed for at deltage i et lagerbesøg:

13.30 – 13.45 Afgang til lagerbesøg

13.45 – 14.45 Besøg hos Prime Cargo A/S

Prime Cargo A/S tilbyder forskellige former for 3. parts logistik, herunder håndtering af al logistik ved e-handelsløsninger.

v/  Prime Cargo A/S, Nordager 28, 6000 Kolding, Terminal 3

Tid og sted

Torsdag den 2. oktober 2014
Registrering fra kl. 8.30

Comwell Kolding
Skovbrynet 1
6000 Kolding
Telefon +45 7634 1100

Priser

Deltag 3 personer og betal for 2 (gælder for medlemmer af DILF).

Temadag med lagerbesøg:

Kr. 2.000,- for medlemmer af DILF
Kr. 3.000,- for ikke-medlemmer af DILF

Priserne er eksklusiv moms og dækker dokumentationsmateriale samt sandwichs og kaffe.

Overnatning og evt. forplejning ud over konferencearrangementet er ikke inkluderet i prisen.

Tilmelding

Benyt tilmeldingsformularen på dilf.dk/tilmelding.

Faktura og bekræftelse fremsendes efter modtagelse af tilmelding.

Afbestillingsbetingelser

Ved afmelding senest 30 dage inden arrangementets afholdelse, kan deltagerafgiften tilbagebetales – fratrukket 10% i administrationsgebyr. Ved afmelding senest 14 dage inden arrangementets afholdelse skal 50% af deltagerafgiften betales. Ved afmelding senere end 14 dage inden arrangementets afholdes, betales hele deltagerafgiften. Såfremt du er forhindret i at deltage, er du naturligvis velkommen til at sende en kollega i stedet. DILF skal så vidt muligt underrettes herom. Fakturaen korrigeres i henhold til den nye deltagers medlemsstatus.

DILF forbeholder sig ret til at foretage ændringer i programmet. DILF forbeholder sig ligeledes ret til at afvise direkte konkurrenter til talere, virksomhedsbesøg og sponsorer på arrangementet.

Partnere

Udstillere

Øvrige


                        [Banner]
                      
                        [Banner]
                      
                        [Banner]