Forside > Arrangementer > Temadage > 2013 > Målstyring i supply chain

Målstyring i supply chain

Målstyring i supply chain

den 12. juni 2013 på Hotel Scandic i Kolding
Tilmeld dig her

Hvordan etablerer man et performance management system? Hvad skal man måle på og ikke mindst, måler man på den rigtige måde? Hvorfor er målstyring vigtigt? Hvordan implementeres, styres og evalueres? Hvordan sikres det, at de enkelte afdelingers mål ikke er i konflikt med andre mål på tværs i virksomheden?

Dette er blot nogle af de spørgsmål, som vi på temadagen vil se på.

For at kunne kigge på målstyring i samarbejde med andre aktører i supply chain er det vigtigt, også at kigge på performance styring i egen virksomhed samt ud til evt. datterselskaber/fabrikker. På temadagen vil vi derfor dække de forskellige niveauer af målstyring – både i egen virksomhed – samt til andre aktører.

Vigtigheden af at kigge på målstyring af supply chain understøttes ligeledes af en undersøgelse, som Det danske supply chain panel lavede i efteråret 2012. Resultaterne viste her, at mange oplever udfordringer med bl.a. sikring af datakvalitet, at sikre at man måler på det rigtige til videre efterbehandling. De færreste mente, at man måler på for mange parametre i supply chain.

Temadagen vil give dig mulighed for at høre erfaringer fra en række forskellige virksomheder, som alle, med hver sit udgangspunkt, vil kigge nærmere på, hvordan man kan håndtere målstyring i supply chain. Herunder implementering, stakeholderdelen, daglig drift og ikke mindst opfølgning/ handling.

Temadagen er bl.a. inddelt med forskellige dialogbaserede breakout sessions, så du kan tilpasse dagens program til dine specifikke behov og ønsker.

Få målrettet inspiration til dit daglige arbejde og muligheden for at forbedre dine resultater og mød samtidig andre, der arbejder med samme problemstillinger.

Program

08.30 - 09.00 Registrering og morgenbrød

09.00 - 09.15 Velkomst og introduktion ved dagens dirigent

v/ partner, Implement Consulting Group

09.15 - 10.15 Opbygning og anvendelse af et supply chain performance management system

Performance management er en hovedhjørnesten i målstyring samt i opfølgningen af den strategiske retning for supply chain organisationen for Novozymes. Dette indlæg vil fortælle om systemet bag KPIerne og beskrive tiddimensionen, bredden og dybden, samt ikke mindst den nødvendige organisatoriske opfølgning, der skal til for at holde et performance management system i live. Endvidere fortælles om den årlige KPI- og målfastsættelse med de indbyggede problemstillinger, som dette giver. Ligeledes sættes der fokus på at sikre, at det dette er bredt accepteret i virksomheden. Endelig vil indlægget se på, hvor de fremtidige krav og ønsker bevæger sig hen.
 
• Performance management and KPI proces i Novozymes
• Governance and alignment for KPIer
• Commitment, stakeholder management and responsibilities for right direction, goals and follow up  

v/ IT relationship & high performance manager, Novozymes A/S

10.15 - 10.35 Kaffepause

10.35 - 11.35 Tættere samarbejde med strategiske leverandører styrker supply chain

Med ønsket om at komme tættere på relevante leverandører samt optimere supply chain har Solar søsat forskellige initiativer. Efter at have haft god succes med lean i egen virksomhed, har Solar i de seneste år - med lean som udgangspunkt – indgået et tættere samarbejde med adskillige leverandører. Strømlinede processer, bedre kommunikation og enighed om fælles målstyring har givet gode resultater for både Solar og leverandørerne.
 
• Tættere samarbejde med strategiske leverandører
• Samarbejde og fokus på fælles KPIer
• Hvilke er udfordringerne?
• Processer og resultater
• Continuous improvement

v/ Corporate Supply Chain Manager, Solar A/S

11.35 - 11.45 Introduktion til breakout sessions

11.45 - 12.45 Breakout sessions

Vælg en af følgende breakout sessions (A, B eller C):

A: Introduktion til målstyring i egen virksomhed

Før man som virksomhed kan begynde implementering af målstyring i hele forsyningskæden, er det vigtigt først at få ”orden i eget hus”. I denne breakout session vil deltagerne høre om, hvorledes man kan komme godt i gang med at implementere målstyring (daily management) i egen virksomhed. Der vil også blive lagt vægt på, hvorledes virksomheden fastholder fokus, så daily management bliver en naturlig del at det daglige arbejde.

• Hvordan starter man målstyring (daily management) i egen virksomhed op?
• Change management processen
• Udvælgelse af KPI´er på alle niveauer
• Opbygning af værktøjet til at understøtte daily management
• Erfaringer

v/ Global Supply Chain Manager, kk-electronic a/s

B: Fokus på involvering af interne stakeholders og målstyring alignment

Som et led i Rockwools nye go-to-market-strategi har virksomheden, med udgangspunkt i hvad der skaber værdi for kunde og marked, ønsket at optimere sortiment og services samt den interne logistik. Dette har betydet ændringer for arbejdet hos bl.a. salg, planlægning, lager og produktion. Samtidig er der sat nye mål op for de forskellige afdelinger, og virksomheden har kørt et gennemgribende projekt for at sikre forståelse for og implementering af processerne på tværs af alle afdelinger.
 
• Hvilke personer skal involveres og hvordan?
• Gør målene målbare og skab transparens!
• Samarbejde på tværs af afdelinger mod et fælles mål
• Erfaringer

v/ senior project manager, Rockwool Scandinavia

C: Anvendelsen af behaviour KPIer

Behavior KPIer går altid i sin natur forud for forretnings-mæssige målsætninger og er dermed en måde at måle på, som betyder, at man kan nå at reagere inden de forretnings-mæssige mål påvirkes. Hvis den ønskede adfærd opnås, er mulighederne for at opnå de forretningsmæssige mål også større. Hvorvidt den rette adfærd opnås afhænger så netop af den adfærd, der præstereres - baseret på vores organisation, teknologi, kompetence og accept af forandringer.
 
• Forskellen på forretningsmæssige KPIer og behaviour KPIer
• Anvendelse og introduktion af behaviour KPIer i virksomheden
• Fordele og udfordringer ved at anvende behaviour KPIer

v/ partner, Implement Consulting Group

12.45 - 13.15 Sandwichs

13.15 - 14.15 Supply chain målstyring i dagligvarebranchen

For at sikre at Coop Danmarks ca. 1200 butikker til enhver tid har de rigtige varer på hylderne, er det vigtigt at køre en stram målstyring i supply chain. Med udgangspunkt i Coop Danmarks overordnede strategi omkring målstyring, vil indlægget sætte fokus på, hvad dette betyder for supply chain, primært fra DC og ud til butikkerne. Indlægget vil ligeledes lægge vægt på, hvorledes strategien gøres målbar, og hvorledes målstyringen alignes igennem supply chain og hele organisationen.
 
• Arbejdet med målstyringsstrategien
• Fra strategi til konkret målstyring i supply chain og den daglige ledelse
• Afrapportering, værktøjer og løbende forbedringer

v/ Senior Supply Chain Manager, Coop Danmark A/S

14.15 - 14.30 Afrunding og afslutning på temadagen ved dirigent

Tid og sted

Onsdag den 12. juni 2013
Registrering fra kl. 8.30

Hotel Scandic Kolding
Kokholm 2
6000 Kolding
Tlf.: 7551 7700

Priser

Deltag 3 personer og betal for 2 (gælder for medlemmer af DILF)

Temadag med breakout sessions:

3.975,- kr. for medlemmer af DILF
3.475,- kr. pr. ekstra deltager fra samme firma (medlem af DILF)
5.475,- kr. for ikke-medlemmer af DILF
4.975,- kr. pr. ekstra deltager fra samme firma (ikke-medlem af DILF)

Priserne er eksklusiv moms og dækker dokumentationsmateriale samt frokost og kaffe.

Tilmelding

Benyt tilmeldingsformularen på dilf.dk/tilmelding.

Faktura og bekræftelse fremsendes efter modtagelse af tilmelding.

Afbestillingsbetingelser

Ved afmelding senest 30 dage inden arrangementets afholdelse, kan deltagerafgiften tilbagebetales – fratrukket 10% i administrationsgebyr. Ved afmelding senest 14 dage inden arrangementets afholdelse skal 50% af deltagerafgiften betales. Ved afmelding senere end 14 dage inden arrangementets afholdes, betales hele deltagerafgiften. Såfremt du er forhindret i at deltage, er du naturligvis velkommen til at sende en kollega i stedet. DILF skal så vidt muligt underrettes herom. Fakturaen korrigeres i henhold til den nye deltagers medlemsstatus.

DILF forbeholder sig ret til at foretage ændringer i programmet. DILF forbeholder sig ligeledes ret til at afvise direkte konkurrenter til talere, virksomhedsbesøg og sponsorer på arrangementet.

Partnere

Udstillere

Øvrige


                        [Banner]
                      
                        [Banner]
                      
                        [Banner]