Forside > Arrangementer > Temadage > 2013 > Lagertemadag 2013

Lagertemadag - rundt om WMS

Lagertemadag - rundt om WMS

Onsdag den 25. september 2013 i Vejle

Sæt x i kalenderen til årets lagertemadag. I år vil indlæggene på dagen tage udgangspunkt i WMS og de muligheder, der er rundt om systemerne.

Temadagen vil byde på aktuelle indlæg, hvor virkomheder præsenterer deres pratiske cases og fortæller om deres erfaringer på området. På temadagen vil der desuden være tre forskellige breakout sessions, hvoraf deltagerne vælger to. Her vil deltagerne - på baggrund af et kort oplæg - få mulighed for diskutere erfaringer og muligheder inden for emnet i små grupper.

Som altid lægges der på temadagen stor vægt på erfaringsudveksling og der vil ligeledes blive lagt op til en god dialog mellem indlægsholdere og øvrige deltagere.

Temadagen henvender sig til logistik- og lageransvarlige, nøglemedarbejdere inden for lager- og logistikudvikling samt øvrige medarbejdere inden for funktionsområdet.

Har du spørgsmål til temadagen, er du velkommen til at kontakte Kirsten Bülow Hector på tlf. 3326 9781 eller på mail kh@dilf.dk.

På gensyn den 25. september!

Program

08.30 – 09.00 Registrering og morgenkaffe

09.00 – 09.10 Velkomst ved dagens dirigent

v/ Logio Consulting A/S

09.10 - 10.10 Warehousing: A journey from expenses to cost reducer & result creator

One of the world’s leading fireplace manufacturers, Jøtul, was faced with the owners demands of higher efficiency to keep the company’s production and jobs situated in Norway. Warehouse changes were able to generate significant results. The warehouse had to be rethought, new warehouse technologies had to be employed, and the control of the warehouse had to change from the ERP system to a specialized WMS solution. The new warehouse was put in operation in 2012. The same year, Jøtul was awarded the Norwegian “Logistikk- og Innovasjonspris”. Hear about:

• Motivation for the project
• The previous warehouse situation
• Rethinking the warehouse and a new layout
• Manual and automatic fields
• WMS supplementing the ERP system
• Results and experiences
 
The presentation will be in English.

v/ Warehouse Manager & System Responsible LOGIA/M3, Jøtul (N)

10.10 - 11.10 Fleksible logistikløsninger understøtter vækstmuligheder

Fra at være en virksomhed med primært ét markedssegment og aktivitet i Danmark, har Creativ Company på blot fem år oplevet en betydelig vækst. Virksomheden, som sælger hobbyartikler, har 170 medarbejdere og opererer nu efter en nøje fulgt strategi fra salgsselskaber flere steder i Europa samt til flere markedssegmenter. For at understøtte fremtidig vækst, har virksomheden valgt at implementere et WMS-system og flere nye systemer til at styre den interne logistik. Systemerne er valgt med omhu, så de er skalérbare og sikrer virksomheden den fleksibilitet, som er ønsket og nødvendig.

 • Implementering af WMS og interne logistiksystemer
 • Hvordan indbygges fleksibiliteten i systemerne?
 • Nye, optimerede processer internt i virksomheden
 • Hvordan understøtter WMS de nye processer?
 • ROI - return on investment
 • Erfaringer

v/ Supply chain manager, Creativ Company A/S

11.10 - 11.40 Kaffepause, networking og mulighed for besøg på stande

11.40 - 12.40 Implementering af WMS – fokus på forandringsledelse

I 2012 besluttede man at indføre WMS på centrallageret hos Saint-Gobain Distribution Denmark (SGDD) i Randers. Efter halvandet år kan virksomheden se tilbage på projektforløbet og den store forandring for de 100 medarbejderes hverdag, som implementeringen har betydet. SCDD har valgt at implementere det nye system trinvis i de forskellige områder. I indlægget vil deltagerne høre om, hvorledes implementeringsforløbet er gået, og indlægsholderne vil dele deres erfaringer, dels omkring systemimplementering og især omkring den forandringsproces, som det er.
 
• GO-LIVE – BIG BANG vs. faseopdelt-udrulning.
• Markedsføring af projektet – medarbejderinvolvering
• Forandringsprocessen, forandringsledelse og medarbejderudvikling

v/ logistikudviklingschef og projektleder logistikudvikling, Saint-Gobain Distribution Denmark

12.40 – 13.10 Sandwichs

13.10 – 13.20 Introduktion til breakout sessions

13.20 – 15.00 Breakout sessions

Alle deltagere vælger to af de tre nedenstående breakout sessions, som de deltager på i mindre hold

13.25 – 14.10 Breakout session 1
14.15 – 15.00 Breakout session 2

A: Skab konkurrencemæssige fordele og forspring med WMS og automation

Når en virksomhed har et velfungerende WMS på plads, kan det i mange tilfælde give god mening at tilknytte forskellige former for automation på lagret. Denne breakout session vil give et overblik over hvilke muligheder, der findes for de forskellige typer aktiviteter på lageret og diskutere, hvornår det giver god mening at indføre automation på lageret. Hør bl.a. om:

* Automation - hvad giver mening og hvad kommer først?
- Handling
- Transportveje
- Indlagring
- Genfinding
- PlukPeak – sæson
* Lagerautomatik og WMS
* ROI - return of investment
* Financielle muligheder

v/ Sales Director, SSI-Schäfer A/S

B: Kan det betale sig at investere i WMS?

Anvendelse af WMS teknologi giver virksomheden mulighed for at tilrettelægge arbejdet på en anderledes og mere effektiv måde, så man får fuld udnyttelse af lager-ressourcerne – manuelle såvel som automatiske. En investering i WMS kan synliggøres gennem en ROI (Return On Investment) betragtning. Det kan synes vanskeligt, men det er lettere end du tror og samtidig en værdifuld aktivitet, fordi den synliggør, hvor meget de enkelte forandringer bidrager med. Kom og hør om:

* Hvordan understøtter WMS’en de operationelle aktiviteter?
* Hvordan supplerer WMS’en ERP-systemet?
* Hvordan kan en ROI-beregning gennemføres og resultaterne synliggøres?
- Medarbejdereffektivitet
- Reduktion af fejlrate
- Faciliteter og udstyr
- Transportomkostninger

v/ salgschef, Logimatic

C: SAP EWM as your warehouse management system?

When a company wants to implement or replace a WMS, and already got SAP as your ERP, SAP EWM could be a solution.
SAP EWM can be used in manual and automated warehouses for i.e. analytics, monitoring and optimization.

 • Who can use SAP EWM?
 • When is SAP EWM an option for automated systems?
 • SAP EWM versus WMS – when to use which one
 • How to start?

The breakout session is in English

v/ Head of Dematic SAP Sales

 Ca. 15.00 Afslutning

Tid og sted

Onsdag den 25. september 2013
Registrering fra kl. 8.30

Munkebjerg Hotel
Munkebjergvej 125
7100 Vejle

Telefon +45 76428500

Priser

Deltag 3 personer og betal for 2 (gælder for medlemmer af DILF).

Temadag med breakout sessions.

2.000,- kr. for medlemmer af DILF
2.800,- kr. for ikke-medlemmer af DILF

Tilmelding

Benyt tilmeldingsformularen på dilf.dk/tilmelding.

Faktura og bekræftelse fremsendes efter modtagelse af tilmelding.

Afbestillingsbetingelser

Ved afmelding senest 30 dage inden arrangementets afholdelse, kan deltagerafgiften tilbagebetales – fratrukket 10% i administrationsgebyr. Ved afmelding senest 14 dage inden arrangementets afholdelse skal 50% af deltagerafgiften betales. Ved afmelding senere end 14 dage inden arrangementets afholdes, betales hele deltagerafgiften. Såfremt du er forhindret i at deltage, er du naturligvis velkommen til at sende en kollega i stedet. DILF skal så vidt muligt underrettes herom. Fakturaen korrigeres i henhold til den nye deltagers medlemsstatus.

DILF forbeholder sig ret til at foretage ændringer i programmet. DILF forbeholder sig ligeledes ret til at afvise direkte konkurrenter til talere, virksomhedsbesøg og sponsorer på arrangementet.

Partnere


                        [Banner]
                      
                        [Banner]
                      
                        [Banner]

Øvrige


                        [Banner]
                      
                        [Banner]
                      
                        [Banner]