Forside > Arrangementer > Temadage > 2013 > CAPEX

Capex-indkøb

Capex-indkøb den 15. maj 2013 på Hotel Scandic i Roskilde

Tilmeld dig her

Hvordan adskiller capex-indkøb sig fra andre typer af indkøb? Hvad skal man som virksomhed være særligt opmærksom på? Hvilke værktøjer kan man anvende, og hvordan opstilles en solid projektmodel? Hvad er følgeomkostningerne? Hvordan sikres den største værdi for pengene?

Dette er blot nogle af de spørgsmål, som vil være på programmet på denne temadag.

Temadagen vil give dig mulighed for at høre erfaringer fra en række forskellige virksomheder, som alle med hver sit udgangspunkt vil kigge nærmere på, hvordan udbyttet af kapitalinvesteringer kan optimeres. Få målrettet inspiration til dit daglige arbejde og muligheden for at forbedre dine resultater og mød samtidig andre, der arbejder med samme problemstillinger.

Program

08.30 - 09.00 Registrering og morgenbrød

09.00 - 09.15 Velkomst og introduktion ved dagens dirigent

v/  Director, Valcon

09.15 - 10.15 Projektmodel og årlig planlægningscyklus for investeringsprojekter

På indlægget vil Novozymes fortælle om deres femfasede Capex-projektmodel, og hvordan den bruges i praksis. Fokus vil være på prioritering, risikominimering og projekt-organisation for Capex-projekter. Deltagerne vil ligeledes kunne høre virksomhedens årlige planlægningscyklus, også kaldet TDP (Technical Development Plan). TDP er en proces, hvor nye projekter bliver ”indfanget” og evalueret/prioriteret, og derved understøtter opbygning af det kommende budgetår.
 
• Femfaset projektmodel – opbygning og anvendelse
• Evaluering og prioritering af projekter
• Projektorganisation
• Årlig planlægningscyklus

v/ Frederik Strecker Kruse, Global Investment Portfolio Manager, Novozymes A/S

10.15 - 10.35 Kaffepause

10.35 - 10.45 Introduktion til breakout sessions

10.45 - 12.55 Breakout sessions

Vælg to breakout sessions mellem A, B og C:

A: Opstilling og brug af projektmodel ved indkøb af kapitalinvesteringer

For at sikre en ensartet og effektiv proces samt at alle elementer berøres ved capex-indkøb, er det hensigtsmæssigt at have en projektmodel, hvor de forskellige elementer i købet bliver gennemgået efter præ-definerede rammer. Med udgangspunkt i Coloplast Engineering Standard (CES) vil denne breakout session bl.a. give et indblik i, hvorledes en sådan model kan implementeres og anvendes i praksis.
 
• Hvordan kan en trinvis projektmodel se ud og hvilke elementer bør indgå?
• Hvordan inddrages de forskellige stakeholders og vigtigheden heraf?
• Standardiserede vs. customized capex-indkøb?
• Hvordan bruges projektmodellen i praksis?  

v/ Senior Category Manager, Corporate Procurement, Coloplast A/S

B: Hvad er ”should costs”? – beregn din leverandørs produktionsomkostninger

I et dynamisk marked med store udsving på bl.a. råvarer og øget fokus på indkøbsperformance og værdigenerering, er behovet for at kende leverandørers produktionsomkostninger steget i forhold til at sikre det bedst mulige udnytte af virksomhedens forhandlinger. Da det kan være svært at få den ønskede information fra leverandøren, er der måder hvorpå man selv kan regne sig frem til leverandørens produktionsomkostninger.

v/ Senior director, Global direct materials, Takeda Pharma A/S

C: What value does procurement bring to capex?

Talking about capex procurement, it is immediately brought to mind to consider how to deal with the risk factor as well how to secure and measure savings in the process. Rajat Mitra will discuss some case studies to bring out the topics as listed below:

• How to reduce risk
- Total life cycle costs
- Maintenance key
- Right metrics
- Supplier evaluations

• How to add value
- Does procurement delivers “savings”
- How to measure procurement value add

• How to create the right conditions/process to deliver maximum value

(Breakout session will be in English)

v/ Senior Procurement Professional

12.55 - 13.30 Sandwichs

13.30 - 14.00 Udfordringer ved udarbejdelse af tekniske kravspecifikationer

Når en virksomhed står overfor at skulle investere i fx et nyt produktionsanlæg, er en meget væsentlig opgave ved capex-indkøb naturligvis at udarbejde nogle valide tekniske kravspecifikationer. En mangelfuld kravspecifikation kan give misforståelser og koste dyrt, så dette arbejde kræver en struktureret tilgang, så det sikres at virksomheden har de korrekte og relevante specifikationer og er alt er beskrevet i de nødvendige detaljer. Hør hvorledes Rockwool griber denne udfordring an:

 • Udarbejdelse af tekniske kravspecifikationer
 • Udfordringer
 • Intern og ekstern evalueringsproces
 • Risici ved ufuldstændige kravspecifikationer

v/ International Procurement Manager - Group Production, Rockwool International A/S

14.00 - 14.15 Afrunding og afslutning på temadagen

v/  Director, Valcon

Tid og sted

Temadag
Onsdag den 15. maj 2013
Registrering fra kl. 8.30

Hotel Scandic Roskilde
Søndre Ringvej 33
4000 Roskilde
Tlf.: 4632 4632

Priser

Deltag 3 personer og betal for 2 (gælder for medlemmer af DILF)

Temadag:
3.975,- kr. for medlemmer af DILF
3.475,- kr.pr. ekstra deltager fra samme firma (medlem af DILF)
5.475,- kr.for ikke-medlemmer af DILF
4.975,- kr.pr. ekstra deltager fra samme firma (ikke-medlem af DILF)

Priserne er eksklusiv moms og dækker dokumentationsmateriale samt frokost og kaffe.

Tilmelding

Benyt tilmeldingsformularen på dilf.dk/tilmelding.

Faktura og bekræftelse fremsendes efter modtagelse af tilmelding.

Afbestillingsbetingelser

Ved afmelding senest 30 dage inden arrangementets afholdelse, kan deltagerafgiften tilbagebetales – fratrukket 10% i administrationsgebyr. Ved afmelding senest 14 dage inden arrangementets afholdelse skal 50% af deltagerafgiften betales. Ved afmelding senere end 14 dage inden arrangementets afholdes, betales hele deltagerafgiften. Såfremt du er forhindret i at deltage, er du naturligvis velkommen til at sende en kollega i stedet. DILF skal så vidt muligt underrettes herom. Fakturaen korrigeres i henhold til den nye deltagers medlemsstatus.

DILF forbeholder sig ret til at foretage ændringer i programmet. DILF forbeholder sig ligeledes ret til at afvise direkte konkurrenter til talere, virksomhedsbesøg og sponsorer på arrangementet.


                        [Banner]
                      
                        [Banner]
                      
                        [Banner]