Forside > Arrangementer > Temadage > 2011 > Optimering af energiforbrug og -indkøb

Optimering af energiforbrug og -indkøb

Optimering af energiforbrug og -indkøb

Torsdag den 8. marts 2012 Hotel Scandic Kolding
Tilmeld dig her

Udfordringerne for danske virksomheder er mange når det gælder energi. Global opvarmning har været årsag til, at mange lande, herunder EU, har fastsat strenge mål for reduktion af energiforbruget for at mindske udledningen af CO2, og det har konsekvenser for dansk erhvervsliv.

På denne temadag om energiforbrug og –indkøb kigger vi nærmere på fremtidsudsigterne og konsekvenserne af de politiske tiltag, som kommer til at præge markederne fremover. Vi ser også på nye markedstiltag, som skal være med til at sikre en høj konkurrence på markedet, og vi henter inspiration fra en række virksomheder, som har gjort sig værdifulde erfaringer med at reducere energiforbruget gennem diverse effektiviseringstiltag. Vi hører også fra virksomheder, der har grebet energiindkøbet an på en anderledes og interessant måde, som har været med til at skaffe betydelige besparelser.

Som altid lægges der på temadagen stor vægt på de erfaringer og udfordringer, som virksomhederne har gjort sig, og temadagen lægger op til en god dialog mellem indlægsholdere og øvrige deltagere.

Målgruppe

Temadagen henvender sig til produktionsansvarlige, teknik- og miljøansvarlige mv. med ansvar for effektivisering af virksomhedens energiforbrug samt til indkøbschefer, category managers mv., som har ansvar for virksomhedens energiindkøb. Udbydere af energi og energirigtige løsninger kan også med fordel deltage på konferencen.

Har du spørgsmål til programmet eller arrangementet som helhed, er du velkommen til at kontakte Jesper Christiansen på tlf. 3326 1125 eller på mail jc@dilf.dk.

Program

08.30 - 09.00 Registrering og morgenkaffe

09.00 - 09.10 Velkomst og introduktion til dagens emne

v/ Vice President, Nordic Sugar A/S

09.10 - 10.25 Fremtidens energimarkeder i EU

Klimaforandringer har nødvendiggjort, at brugen af fossile brændstoffer skal nedbringes. Det handler om både at mindske energiforbruget generelt, men også om at anvende mere ”grønne” energiformer.

 • Kort om den historiske udvikling af det danske energisystem
 • EU-målsætninger for 2020, hvordan de implementeres og hvilke virkemidler, der anvendes:

- 20 % vedvarende energi
- 20 % reduktion af drivhusgasser
- 20 % energibesparelser
- Behovet for investeringer i VE kapacitet i EU
- Behovet for investeringer i energibesparelser i EU

 • Energisystemet som vi kunne forestille os, at det vil se ud i 2050 med vision om uafhængighed af fossile brændsler

- Det intelligente vind- og solbaserede energisystem

 • Energipriser og afgifter

-Historisk udvikling i energipriser og forventninger til fremtidens priser baseret på det internationale energiagentur
- Eksisterende afgifter og lidt om hvordan man kunne forestille sig at afgiftssystemet vil udvikle sig på længere sigt.

v/ energianalytiker, partner, Ea Energianalyse

10.25 – 11.10 Projekt DataHub

Med et budget på 100 millioner kroner og med et omfang, som er enestående i såvel Europa som på verdensplan, er Danmark helt fremme med etableringen af en DataHub, som skal være med til at øge konkurrencen på det danske elmarked. Etableringen af en DataHub blev igangsat i 2009, og den forventes at gå i luften i oktober 2012.

 • Formål med etableringen af en DataHub

- Forbedre og effektivisere konkurrencen på elmarkedet
- Gøre det nemmere for nye el-leverandører at komme ind på og være aktive i markedet
- Give forbrugerne lettere adgang til deres egne data
- Gøre det lettere for brugerne at skifte leverandør

 • Hvordan fungerer DataHub'en?

v/ forretningsarkitekt for DataHub-projektet, Energinet.dk

11.10 – 11.30 Kaffepause, networking og mulighed for besøg på stande

11.30 – 12.30 Den fremtidige prisudvikling på olie, el og CO2-kvoter

Vi undersøger de faktorer, der påvirker energipriserne, og kommer med et bud på 2012-priserne.  

 • Business cycle som overordnet taktstok for energiforbrug og –priser
 • Fundamentalanalyse for olieprisen
 • Teknisk analyse af olie, el og CO2-kvoter
 • Fremskrivning af analysemodellernes bud på 2012-energipriser

v/ chefanalytiker, Kairos Commodities A/S

12.30 – 13.15 Frokost, networking og mulighed for besøg på stande

Eftermiddag:

Spor I:

13.15 – 14.15 Energiindkøbsstrategi på tværs af landegrænser

I JELD-WEN har man udarbejdet en fælles nordisk strategi, som samler energiindkøbet for ni produktionsenheder i henholdsvis Danmark, Sverige og Finland. Baggrunden for projektet var naturligvis at opnå besparelser, men også at mindske den risiko, som JELD-WEN var eksponeret over for på de volatile energimarkeder.

 • Kort om JELD-WEN
 • Baggrund for projektet
 • Fastlæggelse af risikoprofil
 • Potentialet ved samling af energiindkøbet for flere lande
 • Erfaringer fra før, under og efter
 • Nye tilsvarende projekter?

v/ nordisk indkøbsansvarlig for JELD-WEN

14.15 – 14.35 Kaffepause, networking og mulighed for besøg på stande

14.35 – 15.35 Energiafdækningsstrategier hos Aalborg Portland

Aalborg Portland A/S er Danmarks eneste cementproducent, og virksomheden er markedsleder på det danske marked for både cement og beton. Virksomheden har tilmed en stor eksport fra fabrikken i Aalborg. Produktion af cement er energitung, og derfor arbejder man hos Aalborg Portland intenst på at mindske CO2-emission ved at skabe forbedringer på miljø- og energiområdet. Derudover har Aalborg Portland et stort ønske om at blive helt eller delvist uafhængig af enkelte energikilder for derved at mindske virksomhedens risiko på energiområdet.

 • Kort om Aalborg Portland A/S
 • Kort og langsigtet risikoafdækning inden for energiområdet

- Investeringer
- Anvendelsen af alternative energikilder i portefølgen
- Finansiel afdækning – værktøjer og produktrelaterede strategier

v/ Manager, Strategic Sourcing, Aalborg Portland A/S  

Spor II:

13.15 – 14.15  Energibesparelsesprojektering hos Færch Plast

Energi- og miljøledelse er både et hovedfokusområde og en spidskompetence hos Færch Plast. Siden 1997 har man gennemført 33 energiprojekter, som samlet set har medført en energibesparelse på 21 mio. kWh om året – svarende til det årlige forbrug hos 4700 husstande. Hvert år sættes der nye reduktionsmål for klimapåvirkning, energiforbrug og mængden af plastaffald, og alle forbedringsforslag, der kan betale sig selv hjem på fire år, bliver gennemført.

 • Kort om Færch Plast
 • Miljøpolitik – rammer for arbejdet

- Finansiel afdækning – værktøjer og produktrelaterede strategier
- Ressourcer til arbejdet
- Finansiel afdækning – værktøjer og produktrelaterede strategier

 • Målsætninger

- Kortsigtede
- Langsigtede
- Resultater/udbytte

v/ kvalitets- og miljøchef, Færch Plast A/S

14.15 – 14.35 Kaffepause, networking og mulighed for besøg på stande

14.35 – 15.35 Biscas turn-around-proces har medført fokus på energiforbruget

Som led i en større turn-around-proces, som skulle vende underskud til overskud, blev der hos Bisca, der er Nordens største producent af småkager, kiks og kager, sat fokus på energiforbruget. Et stort projekt blev igangsat med et mål om at skabe besparelser på op mod 2 mio. Fokus var naturligt på at opnå besparelser, men samtidig ønskede Bisca at prioritere miljøet, da en sund og miljørigtig virksomhedsprofil i stigende grad var et krav fra markedet.

 • Kort om Bisca
 • Baggrund for projektet
 • Erfaringer fra før, under og efter
 • Nye tilsvarende projekter?

v/ koncernindkøbsdirektør & Kenneth Larsen, produktionsleder, Bisca A/S

15.35 – 15.45 Afslutning ved dagens dirigent

Tid og sted

Torsdag den 8. marts 2012 på Hotel Scandic Kolding
Registrering fra kl. 08.30

Sted
Hotel Scandic Kolding
Kokholm 2
6000 Kolding
Tlf.: 7551 7700
Fax: 7551 7701

Priser

Kr. 3.975,- for medlemmer af DILF
Kr. 3.475,- pr. ekstra deltager fra samme firma (medl. af DILF)
Kr. 5.475,- for ikke-medlemmer af DILF
Kr. 4.975,- pr. ekstra deltager fra samme firma (ikke-medl. af DILF)

Tilmelding

Benyt tilmeldingsformularen på dilf.dk/tilmelding.

Faktura og bekræftelse fremsendes efter modtagelse af tilmelding.

Afbestillingsbetingelser

Ved afmelding senest 30 dage inden arrangementets afholdelse, kan deltagerafgiften tilbagebetales – fratrukket 10% i administrationsgebyr. Ved afmelding senest 14 dage inden arrangementets afholdelse skal 50% af deltagerafgiften betales. Ved afmelding senere end 14 dage inden arrangementets afholdes, betales hele deltagerafgiften. Såfremt du er forhindret i at deltage, er du naturligvis velkommen til at sende en kollega i stedet. DILF skal så vidt muligt underrettes herom. Fakturaen korrigeres i henhold til den nye deltagers medlemsstatus.

DILF forbeholder sig ret til at foretage ændringer i programmet. DILF forbeholder sig ligeledes ret til at afvise direkte konkurrenter til talere, virksomhedsbesøg og sponsorer på arrangementet.

Partnere

Udstillere

Øvrige


                        [Banner]
                      
                        [Banner]
                      
                        [Banner]