Forside > Arrangementer > Temadage > 2011 > Facility management 2011

Facility management 2011

Torsdag d. 15. marts 2012. På Hotel Scandic Roskilde
Tilmeld dig her

Der har i flere år, senest drevet særligt af den økonomiske krise, været et stigende operationelt fokus i danske virksomheder rettet mod de værdiskabende processer i forretningen: Kernekompetencerne. Det har betydet, at flere har valgt at outsource store dele af deres facility services med mere eller mindre gode erfaringer og resultater. DILFs årlige facility management-temadag afholdes den 15. marts i Roskilde, hvor vi blandt andet vil kigge nærmere på, hvordan man kontinuerligt kan søge og sikre optimering af sine facility services, hvad enten de ligger inhouse eller er outsourcede.

Program

08.30 - 09.00 Registrering og morgenkaffe

09.00 - 09.15 Velkomst og introduktion til dagens emne

v/ Vice president, Efficio Consulting

09.15 - 10.00 Sæt facility management på agendaen - globalt

For ni måneder siden havde Coloplast kick off på et globalt facility management projekt. Projektet blev dannet som en symbiose af procurement tankegang og facility ekspertise og formålet var at få løftet facility management fra en operationel/taktisk funktion til en strategisk samarbejds-partner for den globale organisation. Det nye set-up betyder at FM i Danmark overtager det globale ansvar for den totale facility management drift i Coloplast. Projektet skal med udgangen af 2013 bidrage med 1 % på Coloplasts bundlinje. Hør mere fra projektet om:

 • Spendanalyse
 • Omkostningsanalyse per land og for produktionssites, salgskontorer og hovedkvarter
 • Savingskatalog
 • 3 årig prognose for udviklingen i globale FM omkostninger

v/ Director Corporate Procurement & Facilities, Coloplast A/S

10.00 – 10.45 Optimering af FM services i VALAD Danmark

VALAD er en fund- og asset management-forvalter, som fokuserer på erhvervsejendomme. VALAD i Danmark har for et par år siden outsourcet alt property- og facility management, så de kan fokusere på deres kernekompetencer. Der var to primære drivers, som gjorde, at VALAD begyndte at fokusere målrettet på at optimere og effektivisere FM-services for deres ejendomme. Efter krisens begyndelse i 2008 oplevede virksomheden 1) øget bevidsthed fra lejerne om at de fik value for money, og 2) øget tomgang og dermed ejer-omkostninger på ejendommene. Sammen med den eksisterende FM-leverandør blev der sat et mål om en samlet besparelse på 20%, som bl.a. er blevet nået gennem en struktureret proces mellem kunde og leverandør. Hør erfaringer om bl.a.:  

 • Hvad initierede processen?
 • FM-leverandør som konstruktiv sparringspartner
 • Fokus på løbende forbedringer og optimering
 • Fremtiden og udviklingsmuligheder

v/ Head of Asset Management, Nordic, VALAD Property Group

10.45 – 11.15 Kaffepause, networking og mulighed for besøg på stande

11.15 - 12.00 Integreret facility management hos Spar Nord version 2.0

For nogle år siden valgte Spar Nord Bank at outsource sine facility management-aktiviteter for at kunne fokusere fuldt ud på sine kernekompetencer. Fra kontrakten blev indgået og løsningen blev implementeret, har partnerne arbejdet løbende på at tilpasse og specificere aftalen, så opgaverne er helt klare og afstemte. Den vundne erfaring og tillid parterne imellem har ført arbejdet med facility management et skridt videre til et mere strategisk niveau. I forløbet har Spar Nord Bank ligeledes haft stor fokus på at sikre, at den nye løsning blev implementeret bedst muligt internt i organisationen. Hør spændende erfaringer fra den løbende proces og med facility management version 2.0.

 • Implementering tager tid - erfaringer fra forløbet.
 • Hvilke aspekter er vigtige i en aftale – og hvor specifik bør man være?
 • Afstem forventningerne.
 • Tilpasning af den interne organisation – hvordan gøres det på den bedste måde?
 • Integreret facility management version 2.0 – hvordan?
 • Gevinster, udvikling og evaluering af integreret facility management.

v/ direktør, Spar Nord Bank

12.00 – 12.15 Afslutning

12.15 – 13.00 Sandwich, networking og mulighed for besøg på stande

Tid og sted

Torsdag d. 15. marts 2012. På Hotel Scandic Roskilde
Registrering fra kl. 08.30

Sted:
Hotel Scandic Roskilde
Søndre Ringvej 33
4000 Roskilde
Tel.: 4632 4632
Fax.: 4632 0232

Priser

Kr. 1.500,- for medlemmer af DILF og DFM
Kr. 2.500,- for ikke-medlemmer af DILF og DFM

Tilmelding

Benyt tilmeldingsformularen på dilf.dk/tilmelding.

Faktura og bekræftelse fremsendes efter modtagelse af tilmelding.

Afbestillingsbetingelser

Ved afmelding senest 30 dage inden arrangementets afholdelse, kan deltagerafgiften tilbagebetales – fratrukket 10% i administrationsgebyr. Ved afmelding senest 14 dage inden arrangementets afholdelse skal 50% af deltagerafgiften betales. Ved afmelding senere end 14 dage inden arrangementets afholdes, betales hele deltagerafgiften. Såfremt du er forhindret i at deltage, er du naturligvis velkommen til at sende en kollega i stedet. DILF skal så vidt muligt underrettes herom. Fakturaen korrigeres i henhold til den nye deltagers medlemsstatus.

DILF forbeholder sig ret til at foretage ændringer i programmet. DILF forbeholder sig ligeledes ret til at afvise direkte konkurrenter til talere, virksomhedsbesøg og sponsorer på arrangementet.

Partnere


                        [Banner]
                      
                        [Banner]
                      
                        [Banner]

Øvrige


                        [Banner]
                      
                        [Banner]
                      
                        [Banner]