S&OP - Sales and Operations PlanningEr du planning-ansvarlig, og arbejder du med S&OP? Vil du have mulighed for at drøfte diverse problemstillinger, få sparring og nyttige inputs i et fagligt og faciliteret netværk? Så bliv en del af Kompetencenetværk for Sales & Operations Planning!

Baggrund for netværket  

De fleste mellemstore og store danske virksomheder arbejder i dag med Sales & Operations Planning (S&OP). Modenshedsniveauet spænder dog bredt, og forståelsen af konceptet og principperne vedrørende S&OP er meget forskellig. S&OP er ikke en generisk proces, men skal tilpasses og målrettes den enkelte virksomhed og dennes behov. Hovedbestanddelene i processen er dog de samme, og det er dermed også mange af de udfordringer, som virksomhederne støder ind i, i forbindelse med implementering og drift af S&OP.

Om kompetencenetværket  

Netværket blev stiftet tilbage i 2017. Netværkets medlemmer arbejder typisk med S&OP-processen for en eller flere produktionssites/produktområder og har ansvar for forecast-proces på volumen. Netværket er et fordomsfrit og fortroligt forum for inspiration, vidensdeling og læring inden for S&OP, hvor engagerede og ambitiøse planning-ansvarlige udveksler erfaringer og ideer fra "best practice" og skaber "next practice.”

Hvad får jeg af udbytte?  

Ved kompetencenetværkets møder vil du kunne dele erfaringer og overvejelser og sparre med medlemmerne samt facilitatoren af netværket. Kompetencenetværket vil løbende sætte konkrete og aktuelle udfordringer på agendaen, som vil blive faciliteret og struktureret af netværkets facilitator. Facilitatoren vil desuden bidrage med faglige input og erfaringer af såvel teoretisk/værktøjsbaseret samt praktisk karakter.

Hvem er facilitator?  

Camilla Thuge Lund har mere end 20 års erfaring inden for supply chain management og har arbejdet med strategi, netværksoptimering, S&OP, forecasting, KPI-strukturer, customer collaboration, complexity reduction, organisationsudvikling, optimeringsprojekter, produktionsoptimering samt continuous improvement. Camilla har bl.a. været med til at indføre S&OP blandt Carlsberg-selskaberne i 2006, og i 2007-2008 var hun ansvarlig for S&OP hos Carlsberg UK samt hos Lantmännen Unibake International. Hun er i dag ansat som Principal Consultant hos Syncronic - a Deloitte business.

Hvordan kommer jeg med i kompetencenetværket?

Vil du vide mere om netværksgruppen, eller ønsker du at blive en del af netværket, så send en mail til mail@dilf.dk med kontaktinfo og en kort beskrivelse af dine arbejds-/ansvarsområder.

Det er vigtigt for udbyttet af kompetencenetværket, at medlemmerne fagligt og organisatorisk er på et passende niveau, hvorfor DILF forbeholder sig ret til at afvise eller henvise personer til andre og mere relevante kompetencenetværk. Dette afstemmes ved en evt. nærmere samtale. Ligeledes tages der højde for konkurrent- samt kunde/leverandør-relationer i netværkets sammensætning ud fra et først-til-mølle princip. Kompetencenetværket kan maks. bestå af to personer fra samme virksomhed.

Kompetencenetværket er kun åbent for medlemmer af DILF.


Møder i 2022:

 • 19. januar 2022
 • 23. marts 2022
 • 9. juni 2022
 • 30. august 2022
 • 24. november 2022

Praktisk

Det forventes at kompetencenetværket mødes 4 gange årligt og møderne vil være fra ca. kl. 10-16.

Medlemmerne forpligter sig til at deltage på møderne over året og deltage aktivt i dialog, sparring og erfaringsudveksling både før, under og efter møderne. Det forventes, at kompetencenetværket prioriteres, og at medlemmerne lægger engagement i deres deltagelse for at sikre et værdifuldt udbytte for alle medlemmer.
 
DILF vil varetage al administration i forbindelse med kompetencenetværket, så du kan fokusere på et fagligt udbytte og en aktiv deltagelse i møderne.

Medlemsvirksomheder:

 • Hilding Anders Danmark
 • Marel A/S
 • Nilfisk A/S
 • ROCKWOOL FIRESAFE INSULATION
 • FLSmidth A/S
 • STARK Group
 • Danish Crown
 • Mac Baren Tobacco Company A/S
 • NKT A/S
 • Demant A/S

Pris:

6.999 kr. for et års medlemskab af Kompetencenetværket

Nærmere info:

Fakturering og endelig tilmelding vil først ske, når både du og DILF har bekræftet optagelse i netværket, hvorefter faktura og bekræftelse fremsendes.

Ved afmelding senest 14 dage inden afholdelse af kompetencenetværkets første møde, kan deltagergebyret tilbagebetales – fratrukket 10% i administrationsgebyr. Ved afmelding senere end 14 dage inden afholdelse af kompetencenetværkets første møde tilbagebetales deltagergebyret ikke. Det er dog muligt at substituere en kollega eller flytte til et andet kompetencenetværk betinget af kompetencenetværkets godkendelse samt DILF-medlemskab. DILF skal, hvis dette ønskes, underrettes herom.

Guidelines for DILFs kompetencenetværk


                        [Banner]
                      
                        [Banner]
                      
                        [Banner]
                      
                        [Banner]