S&OP - Sales and Operations Planning


Næste møde afholdes den 11. november 2020

Er du planning ansvarlig og arbejder med S&OP? Vil du have mulighed for at drøfte diverse problemstillinger, få sparring og nyttige inputs i et fagligt og faciliteret netværk?

Styrk dine kompetencer og få værdifulde relationer i et fagligt udbytterigt kompetencenetværk!

Baggrund for netværket  

De fleste mellemstore og store virksomheder i Danmark arbejder i dag med Sales & Operations Planning (S&OP) som en proces i virksomheden. Modenshedsniveauet spænder dog bredt, og forståelsen af konceptet og principperne vedrørende S&OP er meget forskellig. S&OP er ikke en generisk proces, men skal tilpasses og målrettes den enkelte virksomhed og dennes behov. Hovedbestanddelene i processen er dog de samme, og det er dermed også mange af de udfordringer, som virksomhederne støder ind i, i forbindelse med implementering og drift af S&OP. Deling af viden, såvel teoretisk som praktisk, kan derfor være af stor værdi for en virksomheds rejse mod højere modenhedsniveauer inden for S&OP!

Om kompetencenetværket  

Målgruppen for netværket er ansvarlige for planning som arbejder med S&OP. Netværkets medlemmer vil typisk arbejde med eller have ansvar for S&OP processen for en eller flere produktionssites/produktområder, samt ansvar for forecast proces på volumen. Netværket er et fordomsfrit og fortroligt forum for inspiration, vidensdeling og læring inden for S&OP, hvor engagerede og ambitiøse planning ansvarlige udveksler erfaringer og ideer fra "best practice" og skaber "next practice.” Formålet er desuden at formidle ny viden inden for S&OP, med henblik på at forbedre kompetencen hos det enkelte medlem.

Hvad får jeg af udbytte?  

Gennem kompetencenetværkets møder og ikke mindst mellem møderne vil du i et fortroligt forum kunne dele erfaringer og overvejelser og sparre med medlemmerne af netværket inkl. facilitatoren. Kompetencenetværket vil løbende sætte konkrete og aktuelle udfordringer på agendaen til diskussion og drøftelse på møderne, som vil være faciliterede og strukturerede af netværkets facilitator og med input fra medlemmerne. Facilitator vil på møderne bidrage med faglige input og erfaringer af såvel teoretisk/værktøjsbaseret, samt praktisk karakter, som vil understøtte dit udbytte af netværket gennem dialog, refleksion og sparring. Kompetencenetværket vil generelt tilskynde en høj grad af aktivitet og dialog fra alle parter.

Hvem er facilitator?  

Camilla Thuge Lund har mere end 20 års erfaring indenfor supply chain management og har arbejdet med strategi, netværks optimering, S&OP, forecasting, KPI strukturer, customer collaboration, complexity reduction, organisationsudvikling, optimeringsprojekter, produktionsoptimering samt continuous improvement. Blandt andet har Camilla været med til at indføre S&OP blandt Carlsberg selskaberne i 2006 og var ansvarlig for S&OP hos Carlsberg UK i 2007-2008, samt hos Lantmännen Unibake International. Hun er i dag ansat som Principal Consultant hos Syncronic ApS.

Hvordan kommer jeg med i kompetencenetværket?

Vil du vide mere om netværksgruppen, og ønsker du at komme med i netværket, skal du sende en mail til mail@dilf.dk med ønske om deltagelse, fulde kontaktinfo og en kort beskrivelse af dine arbejds-/ansvarsområder.
Det er vigtigt for udbyttet af kompetencenetværket, at medlemmerne fagligt og organisatorisk er på korrekt niveau, hvorfor DILF forbeholder sig ret til at afvise eller henvise personer til andre og mere relevante kompetencenetværk. Dette afstemmes ved en evt. nærmere samtale. Ligeledes tages der højde for konkurrent samt kunde/leverandør relationer i netværkets sammensætning ud fra et først-til-mølle princip. Kompetencenetværket kan maks. bestå af 10 medlemmer og maks. to personer fra samme virksomhed.

Kompetencenetværket er kun åbent for medlemmer af DILF.

Mødeplan

 • 11. november 2020 VIKING Life-Saving Equipment A/S

Det forventes at kompetencenetværket mødes 4 gange årligt og møderne vil være fra ca. kl. 10-16.

Medlemmerne forpligter sig til at deltage på møderne over året og deltage aktivt i dialog, sparring og erfaringsudveksling både før, under og efter møderne. Det forventes, at kompetencenetværket prioriteres, og at medlemmerne lægger engagement i deres deltagelse for at sikre et værdifuldt udbytte for alle medlemmer.

DILF vil varetage al administration i forbindelse med kompetencenetværket, så du kan fokusere på et fagligt udbytte og en aktiv deltagelse i møderne.

Medlemsvirksomheder:

 • William Demant
 • Hilding Anders Danmark
 • Kamstrup A/S
 • NKT A/S
 • Marel A/S
 • Mac Baren Tobacco Company A/S
 • VIKING Life-Saving Equipment A/S
 • HAAS-Meincke A/S
 • ROCKWOOL FIRESAFE INSULATION

Pris:

6.999 kr. for et års medlemskab af Kompetencenetværket

Nærmere info og tilmelding:

Send en mail til mail@dilf.dk med ønske om deltagelse, fulde kontaktinfo og en kort beskrivelse af dine arbejds-/ansvarsområder.

Fakturering og endelig tilmelding vil først ske, når både du og DILF har bekræftet optagelse i netværket, hvorefter faktura og bekræftelse fremsendes.

Ved afmelding senest 14 dage inden afholdelse af kompetencenetværkets første møde, kan deltagergebyret tilbagebetales – fratrukket 10% i administrationsgebyr. Ved afmelding senere end 14 dage inden afholdelse af kompetencenetværkets første møde tilbagebetales deltagergebyret ikke. Det er dog muligt at substituere en kollega eller flytte til et andet kompetencenetværk betinget af kompetencenetværkets godkendelse samt DILF medlemskab. DILF skal, hvis dette ønskes, underrettes herom.

Guidelines for DILFs kompetencenetværk


                        [Banner]
                      
                        [Banner]
                      
                        [Banner]
                      
                        [Banner]