Netværk for Indkøbs- og Kategoriansvarlige

Næste møde er d. 5. marts 2019 hos DILF, København

Er du Indkøbs- og/eller Kategoriansvarlig, og vil du have mulighed for at drøfte diverse problemstillinger, få sparring og nyttige inputs i et fagligt og faciliteret netværk?

Styrk dine kompetencer og få værdifulde relationer i et fagligt udbytterigt netværk!

Om kompetencenetværket

Indkøb står højt på den strategiske agenda og i takt med at verden forandrer sig, opstår nye teorier og koncepter. Inden for indkøbsområdet oplever mange udfordringer med arbejdet med bl.a. Category management som en metode til at håndtere et mere og mere komplekst indkøb i moderne virksomheder, og med det overordnede formål at skabe synergi på tværs af forretningsområder. Derudover opstår der nye udfordringer og muligheder med Supplier management, som de seneste år har været et ofte overset område, da fokus primært har været på at hente besparelser m.m. Dog ser vi konturerne til, at der kan skabes yderligere værdi gennem virksomhedens leverandørforbindelser, hvor værdiskabelse i samspil med leverandørerne er i fokus.

I netværket for Indkøbs- og Kategoriansvarlige sætter vi således løbende konkrete og aktuelle udfordringer på agendaen til diskussion og drøftelse på møderne. Vi lægger i netværket vægt på sparring og dialog gennem bl.a. debat, workshops, interne og eksterne indlæg og tilskynder en høj grad af aktivitet. Alle møder er faciliterede og strukturerede af netværkets facilitator med input fra medlemmerne og formålet med netværket er at give medlemmerne en faglig solid platform for erfarings- og vidensdeling på tværs af virksomheder og kategorier.

Hvad får jeg af udbytte?

Gennem kompetencenetværkets møder og ikke mindst mellem møderne vil du i et fortroligt forum kunne dele erfaringer og overvejelser og sparre med medlemmerne af netværket inkl. facilitatoren. Kompetencenetværkets facilitator vil på møderne bidrage med faglige input og erfaringer af såvel teoretisk/værktøjsbaseret, samt praktisk karakter som vil understøtte dit udbytte af netværket gennem dialog, refleksion og sparring.

Hvem er facilitator?

Morten Munkgaard Møller er cand.merc., og ph.d. i Supply Chain Management. Han har praktisk erfaring med indkøb, sourcing og category management både som konsulent i forskellige virksomheder, men også reel erfaring gennem ansættelser, som Director for Global Procurement ved LEGO System A/S samt gennem forskellige supply chain stillinger hos Bang & Olufsen og Arla Foods. Morten Munkgaard Møller er i dag tilknyttet Aalborg Universitet som Associate Professor og er leder af det nyligt afsluttede forskningsprojekt, Sourcing Excellence, støttet af Industriens Fond.

Hvem kan sidde med i netværket?

For at få adgang til netværket skal du være medlem af DILF. Netværket er for Indkøbs- og kategoriansvarlige som f.eks. Indkøbschefer, Directors, Procurement managers, Global category managers, Sourcing managers m.m., som har ansvar for et indkøbsområde.
Det er vigtigt for udbyttet af kompetencenetværket at medlemmerne fagligt og organisatorisk er på korrekt niveau, hvorfor DILF forbeholder sig ret til at afvise eller henvise personer til andre og mere relevante kompetencenetværk. Dette afstemmes ved en evt. nærmere dialog. Ligeledes tages der højde for konkurrent samt kunde/leverandør relationer i netværkets sammensætning ud fra en først-til-mølle tilgang. Kompetencenetværket kan maksimum bestå af 16 medlemmer og maksimum to personer fra samme virksomhed.

Praktiske informationer:

Kompetencenetværket mødes 4 gange årligt og møderne vil være heldagsmøder.

Mødeplan:

 • 5. marts 2019

Medlemmerne forpligter sig til at deltage på møderne over året og deltage aktivt i dialog, sparring og erfaringsudveksling både før, under og efter møderne. Det forventes, at kompetencenetværket prioriteres, og at medlemmerne lægger engagement i deres deltagelse for at sikre et værdifuldt udbytte for alle medlemmer.

DILF varetager al administration i forbindelse med kompetencenetværket, så du kan fokusere på et fagligt udbytte og en aktiv deltagelse i møderne.

Hvem sidder med i netværket?

 • VELUX A/S
 • Biogen Manufacturing ApS
 • GN Audio A/S
 • Syntese A/S
 • Betapack A/S
 • Gram Commercial A/S
 • COWI A/S
 • Aalborg Universitet

Pris:

6.999 kr. for et års medlemskab af Kompetencenetværket

Tilmelding:

Vil du vide mere om eller ønsker du at tilmelde dig netværket, skal du sende en mail til mail@dilf.dk med ønske om deltagelse, fulde kontaktinfo og en kort beskrivelse af dine arbejds-/ansvarsområder.

Fakturering og endelig tilmelding vil først ske, når både du og DILF har bekræftet optagelsen i netværket, hvorefter faktura og bekræftelse fremsendes.


                        [Banner]
                      
                        [Banner]
                      
                        [Banner]
                      
                        [Banner]