SRM moduler

Dag 1: Introduktion og mapping af kontekst

Fokus på dybtgående forståelse af relationsbegrebet som afgørende fundament for udnyttelse af relationens potentiale

 • Tillid
 • Attraktivitet
 • Værdi - konkretisering
 • Value/cost/risk
 • Afdækning af risici
 • Forskellige værdikurver
 • Relationel værdi
 • Transaktionsværdi
 • Hvordan måle værdi?
 • The Value Score board
 • SRM som koncept, proces, kultur, struktur
 • KAM som koncept, proces, kultur, struktur
 • Organisering og forankring af SRM-initiativer – hvad skal der til for at lykkes?

Dag 2: Afdækning af potentiale i form af værdi

Fokus på identifikation af relationer med størst værdiskabelsespotentiale

Segmentering af;

 • Vare- og servicekategorier
 • Leverandører
 • Kunder
 • Relationer
 • Kompetenceoverførsel
 • Perceived value potential – Kundeperspektivet
 • Perceived value potential – Leverandørperspektivet
 • Attraktivitet
 • Perceived customer attractivenes
 • Supplier perception analysis
 • Spejlanalyse som metode. Hvordan øge attraktiviteten – customer of choice.
 • WRQI – Working Relationship Quality Index

Dag 3: Opbygning af business case

Fokus på at udvælge relevant(e) leverandør(er) og etablere et best fit med hensyn til integrationsniveau og fokusområde samt etablere en value proposition, der skal sælges internt og eksternt

 • Hvordan udvælger vi de relevante leverandører, og hvordan afgør vi, hvad vi skal samarbejde med dem om, og hvor tæt relationen skal være – best fit – The SCM framework for SRM.
 • Design af relationer – arketyper
 • Relationsudviklingsplan
 • Value proposition
 • Identifikation af KPI’er – hvordan ser succes ud?
 • The Value Score Board

Dag 4: Stakeholder management og internt og eksternt salg af business case

Fokus på at adressere de relevante værdikomponenter i den rette kontekst og form i forhold til relevante stakeholders såvel internt som eksternt

 • Stakeholder mapping – internt/eksternt
 • Kobling af Value proposition med stakeholder needs
 • Stakeholder management-proces og -værktøjer
 • Modtagerbestemt kommunikation og dialog
 • DISC som kommunikationsværktøj
 • Planlægning af eksekvering

Dag 5: Eksekvering og udrulning af initiativer

Fokus på praktisk gennemførsel af SRM-initiativer og konkret værdiskabelse i forhold til udvalgte leverandører

Planlægning og gennemførsel af;

 • Challenge sessions
 • Cost out sessions
 • Value up sessions
 • Opbygning af fælles business case
 • Fælles Value Score Board
 • Vedligeholdelse og udvikling af relationer

Challenge session - eksamen og certificering

Med udgangspunkt i en selvvalgt relation i egen virksomhed har deltagerne udarbejdet en relationsstrategi og -plan. Denne fremlægges og forsvares i en Challenge session med øvrige deltagere og instruktører.
Læs mere om challenge session, synopsis og præsentation

Tilmelding

Tilmeld dig her


                        [Banner]
                      
                        [Banner]
                      
                        [Banner]
                      
                        [Banner]