Challenge session - eksamen og certificering

Med udgangspunkt i en selvvalgt relation i egen virksomhed udarbejder deltagerne en relationsstrategi og -plan.

Synopsis og præsentation

Udarbejdelse af kort synopsis på baggrund af case/relation fra egen virksomhed (maks. 4 sider) samt præsentation(powerpoint præsentation af major findings på ca. 10 min.) overfor de andre deltagere og underviser - en såkaldt challenge session.

Hvad er en synopsis?

En synopsis er en kort tekst, der giver en samlet gennemgang og overblik over din opgave eller case. Elementerne i en synopsisopgave er de samme som i den større opgave, som inkluderer redegørelse, analyse og konklusion, og skal her følge strukturen i relationstænkningen. Der er dog ret brede rammer til at tilrettelægge synopsen efter de relationsgivne problemstillinger og udfordringer, der måtte være i din virksomhed. Du skal i din synopsis diskutere og begrunde de modeller og metoder, du vil bruge med henblik på at udarbejde en relationsstrategi, som er resultatet/konklusionen i din synopsis. En synopsis har to formål:

1) Den skal vise, at du kan sætte strukturer på den viden, du har

2) Den skal understøtte din mundtlige præsentation

Præsentation/Challenge session

Den efterfølgende præsentation(challenge session) skal kort skitsere de væsentligste pointer og fakta, metoder/modeller og overvejelser du har gjort dig og anvendt i din synopsis og samlet præsentere din relationsstrategi. Præsentationen/challenge session har til formål at underviseren og deltagerne kan udfordre elementerne i din synopsis og den endelige relationsstrategi.

Læs mere om modulerne på SRM uddannelsen


                        [Banner]
                      
                        [Banner]
                      
                        [Banner]
                      
                        [Banner]