Supplier Relationship Management uddannelse

Supplier Relationship Management eller SRM er den naturlige fortsættelse for de virksomheder, der har opnået en vis modenhed inden for sourcing-området i deres bestræbelser på at implementere Category Management. Mange, især udenlandske virksomheder, er i dag meget fokuserede og  ret langt i deres bestræbelser på at høste yderligere værdi fra udvalgte leverandørrelationer gennem egentlige SRM- projekter og -programmer.

På SRM-uddannelsen, får deltagerne adgang til den bedste og nyeste forskning og praksis inden for SRM. Uddannelsen er et action learning-forløb, hvor deltagerne kommer gennem hele processen, fra analyse af eksisterende relationer over gensidig potentialeafdækning til udarbejdelse af konkret strategi og handlingsplan for en selvvalgt relation. Deltagerne får således en dyb indsigt i den nyeste og mest relevante teori inden for området, ligesom erfaringer fra talrige konkrete virksomhedscases inddrages.

Og vigtigst af alt får deltagerne mulighed for at få udarbejdet en konkret strategi og handlingsplan for en af virksomhedens leverandører! Programmet består af i alt fem endags-kurser, som afsluttes med en eksamen og certificering. Udbyttet er således, udover en masse ny viden og konkrete værktøjer, også en dybdegående analyse af en given relation samt en plan for optimering af denne med henblik på øget kvantificerbar værdiskabelse.

Målgruppe:

Uddannelsen henvender sig til alle med interesse for SRM på teoretisk og praktisk niveau såvel inden for indkøb som andre funktioner.

Fagligt niveau:

Det faglige niveau vil være på MBA/Kandidatniveau, og alle undervisere har indgående praktisk og teoretisk viden og erfaringer inden for SRM-området fra både danske og udenlandske virksomheder.

Struktur og indhold:

Uddannelsen består af et fem dages action learning-forløb struktureret med udgangspunkt i SRM-processen og værdibegrebet. Forløbet afsluttes med en certificering i form af en challenge session på den relation, som deltageren har arbejdet med som case gennem hele forløbet.

Moduler/dage

Dag 1: Introduktion og mapping af kontekst

Dag 2: Afdækning af potentiale i form af værdi

Dag 3: Opbygning af business case

Dag 4: Stakeholder management og internt og eksternt salg af business case

Dag 5: Eksekvering og udrulning af initiativer

Dag 6: Challenge session - eksamen og certificering

Udbytte:

Deltagerne vil efter uddannelsen være særdeles godt rustet med henblik på at igangsætte og lede SRM-aktiviteter i egen virksomhed. Deltagerne vil ligeledes have et indgående kendskab til førende teori og praksis inden for området.

Undervisningsform:

Programmet bygger på en meget høj grad af deltagerinvolvering med forberedelse til hvert modul, hvor den gennemgåede teori og praksis applikeres på egen leverandørrelation.

Programleder og primær underviser:

Lars Bjerregaard Mikkelsen, Assc. Professor, Aarhus Universitet, Konsulent, [Nokomoditi]

Tidligere beskæftigelse som direktionsassistent, The Stibo Group, marketingchef, Dronningborg Industries og salgschef hos BUUS
Uddannelse: M.Sc. Econ., Exec. MBA., Ph.D.

Underviser:

Søren Vammen, Adm. Direktør i DILF og Kairos Commodities

Søren har mere end 20 års erfaring indenfor supply management og har været dybt involveret i flere europæiske virksomheders supply management praktik. Søren er ekstern censor på CBS på linjen Marketing og Indkøb og censor på MBA i Business strategy.

Datoer

Moduler

Hold 3

Modul 1

15. maj 2019

Modul 2

6. juni 2019

Modul 3

4. september 2019

Modul 4

3. oktober 2019

Modul 5

30. oktober 2019

Modul 6

21. november 2019

Sted

Comwell Roskilde
Vestre Kirkevej 12
4000 Roskilde

Pris

Pris for medlemmer inkl. certificering: 25.000,-
Pris for ikke-medlemmer inkl. certificering: 32.800,-

Faktura og bekræftelse fremsendes efter modtagelse af tilmelding. Alle priser er ekskl. 25% moms.

Programmet kan også leveres på dansk eller engelsk som inhouse-træning enten i standardversion eller tilpasset version.

Tilmelding

Tilmeld dig her

Afmelding

Ved afmelding indtil 2 uger før kursusafholdelse beregnes et administrationsgebyr på kr. 500,-. Ved afmelding senere end 2 uger før kursusafholdelse skal hele kursusafgiften betales. Virksomheden er naturligvis altid velkommen til at sende en anden deltager. Dette skal meddeles DILF. Fakturaen korrigeres i henhold til den nye deltagers medlemsstatus.

DILF forbeholder sig ret til at foretage ændringer i programmet. DILF forbeholder sig ligeledes ret til at afvise direkte konkurrenter til talere og sponsorer på arrangementet.


                        [Banner]
                      
                        [Banner]
                      
                        [Banner]
                      
                        [Banner]
                      
                        [Banner]