Master class: Supply Chain Innovation

Fokus på at drive udviklingsaktiviteter i forsyningskæden

Målgruppe

For alle der i det daglige arbejder med udviklingsopgaver af forsyningskæden – enten som projektdeltagere eller som projektledere.

Formål/dit udbytte

Deltagerne bliver trænet i teorirammer til at forstå innovation i forsyningskæderne; drivkræfter, barrierer og konkrete kompetencer til at gennemføre udviklingsopgaver. Der lægges vægt på at træne færdigheder i at analysere og problemløse supply chain-innovationer, planlægge udviklingsforløb og facilitere og lede udviklingsopgaver. Målet er at skærpe deltagernes udviklingsevner og bevidsthed om deres egen tilgang til at drive udviklingsforløb. Helt konkret vil du få styrket dine evner til at:

 • analysere behovet for supply chain-innovation i din virksomhed og prioritere mellem drift og udvikling
 • analysere hvorledes supply chain-innovation understøtter virksomhedens forretningsmodel
 • identificere drivkræfter og barrierer for gennemførsel af supply chain-innovationer
 • planlægge supply chain-innovation
 • gennemføre supply chain-innovation

Målgruppe/KompetenceprofilLæs mere om vores kompetenceprofiler her

Kompetenceprofil - indkøb

Kompetenceprofil - logistik og SCM

Indhold

En dybdegående forståelse for, hvorledes der kan skabes konkurrencekraft gennem supply chain-innovation, og hvad der skal til for, at det lykkes.

 • Supply Chain Innovations analyseramme (processer, teknologi og netværksstruktur)
 • Innovationsteori til forklaring af virksomheders innovationsstrategi
 • Idégenerering, prioritering og eksekvering
 • Kilder til innovation
 • Valg og ledelse af portefølje
 • Implementering af nye produkter, processer og service
 • Faseopdelte udviklingsprojekter – alternativt ledelse af udviklingsprojekter
 • Relationer på tværs af virksomheders funktionsområder, der er centrale for innovative aktiviteter
 • Balance mellem drift og udvikling
 • Forandring og forankring

Undervisningsform

Kursusdeltagerne vil inden kursusstart blive bedt om at gennemføre noget forberedende arbejde fra egen virksomhed, som skal medbringes til diskussion under kurset. Kurset er baseret på en høj grad af deltagerinvolvering. Generelt veksles der mellem teori/input og diskussioner.

Kursusleder

Jan Stentoft, professor, Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse, Syddansk Universitet.

Tid og sted

16. november 2017

Comwell Middelfart
Karensmindevej 3
DK-5500 Middelfart

Kl. 9.00 - 16.00.

Pris

Kr. 4.500,- for medlemmer af DILF
Kr. 5.800,- for ikke-medlemmer af DILF

Alle priser er ekskl. 25 % moms. Priserne indeholder (hvis ikke andet er anført):

 • Forplejning
 • Overnatning mellem kursusdagene, hvis der er tale om et internatkursus (Excelkurser undtaget)
 • Kursusmateriale

Ved internatkurser er overnatning mellem kursusdagene inkluderet i prisen, og kursisterne anbefales at benytte/deltage i hele arrangementet. Det betragtes som en hel pakke, og DILF kan derfor ikke godtgøre/tilbagebetale beløb svarende til overnatning, såfremt denne ikke benyttes.

Overnatning og eventuel forplejning ud over kursusarrangementet er IKKE inkluderet i prisen.

Tilmelding

Tilmeld dig her

Afmelding

Ved afmelding indtil 2 uger før kursusafholdelse beregnes et administrationsgebyr på kr. 500,-. Ved afmelding senere end 2 uger før kursusafholdelse skal hele kursusafgiften betales. Virksomheden er naturligvis altid velkommen til at sende en anden deltager. Dette skal meddeles DILF. Fakturaen korrigeres i henhold til den nye deltagers medlemsstatus.

DILF forbeholder sig ret til at foretage ændringer i programmet. DILF forbeholder sig ligeledes ret til at afvise direkte konkurrenter til talere og sponsorer på arrangementet.


                        [Banner]
                      
                        [Banner]
                      
                        [Banner]
                      
                        [Banner]