Supply Chain Analyse & Forbedring - del 2

De fleste af os kender til problemstillingerne med utilfredsstillende leveringsevne, lange gennemløbstider, for høj kapitalbinding, ledig produktionskapacitet, ukurante varer på lager, leverandører med for lange og usikre leveringstider samt for mange ikke-værdiskabende aktiviteter. Alt dette fører til re-planlægning og brandslukning, samt frustration og ikke mindst dårlig KPI performance. Meget ofte er problemet tæt forbundet med den tværgående planlægning af forsyningskæden, der jo har som formål at sikre optimal udnyttelse af ressourcer i kæden i forhold til mål for servicegrad og omkostninger.

Men hvordan kommer man i gang med at få løst problemerne og optimeret sin forsyningskæde?

Det spørgsmål forsøger vi at besvare på dette kursus, hvor vi du vil blive introduceret til metode og værktøjer til arbejdet med forbedret styring af forsyningskæden.

Formål/dit udbytte

Kursets formål er at introducere og træne dig i metoder og værktøjer til forbedring af forsyningskæden, der benyttes af konsulenthuse verden over.

Kurset vil hjælpe dig til at designe løsninger der adresserer de underliggende årsager, samt implementere dem og kontrollere resultatet. Dette vil klæde dig på til de resterende faser af et forbedringsprojekt, hvor det er altafgørende at få gennemført forandringerne og skabe reelle forbedringer.

Dette kursus er efterfølgeren til ”Supply Chain Analyse & Forbedring – Del 1”, hvor fokus var på de indledende faser af forbedringsprojekter. I de indledende faser udarbejder man den klare problem- og målformulering, samt identificerer og diagnosticerer de underliggende årsager til problemerne, som sikrer at man i det videre forløb implementerer den rigtige løsning.

Begge kurser (Del 1 & Del 2) kan tages separat, men da der er en naturlig forbindelse mellem de to kurser, anbefales det at tage begge, for at få fuldt udbytte.

Tilmeld dig del 1 & 2 samtidig og få 20% rabat på begge kurser.

Målgruppe

Ansatte inden for logistik, planlægning, SCM, distribution eller indkøb der er involveret i tværgående planlægning af forsyningskæden og er involveret i forbedrings-arbejde.

Erfaringsmæssigt på forbedringsmetoder, værktøjer og projekter bør man være på begynderniveau eller have lidt kendskab til området.

Kursusindhold

Kursets omdrejningspunkt vil være en gennemgående case om en global virksomhed som har været i kraftig vækst og nu har udfordringer med sit Service niveau til kunder, sit lagerniveau, sine omkostninger mv. Igennem metodens faser arbejdes med dimensionerne struktur, processer, organisation og teknologi.

Der arbejdes med hvordan man bedre kan koordinere deres tværgående planlægningsprocesser, kommer med forbedringsforslag til deres planlægningsprincipper og anbefalinger til forankring. Der anvendes en holistisk tilgang der sikrer overblik, samt dybde på udvalgte områder afhængigt af tiden og deltagernes interesse.

Kurset er struktureret som et mini projektforløb baseret på casen fra del 1.

 • Opsamling på del 1 samt hjemmearbejde
 • Design-fasen samt casearbejde
 • Improve-fasen samt casearbejde
 • Kontrol-fasen
 • Problemstillinger i egen virksomhed
 • Afsluttende opsummering

Undervisningsform

Kurset vil blive gennemført som et mini projektforløb, hvor en case vil være omdrejningspunktet. Teorien gennemgås og deltagerne skal derefter i grupper bruge udvalgte værktøjer til løsning af casen. Efterfølgende samles der op i plenum. Som en del af kurset er der planlagt opsamling på problemstillinger i egen virksomhed. Underviser vil lægge vægt på en åben dialog og erfaringsudveksling i løbet af hele kurset.

Undervisningen foregår på dansk, men materialet som bliver udleveret på kurset, vil være på engelsk.

Relaterede kurser

Supply Chain Analyse & Forbedring Del 1

Kursusleder

Henrik Knak, Partner hos Syncronic - a Deloitte business

Dato og sted

Ny dato efterår 2021

Pris

For begge dage

kr. 5.500,- for medlemmer af DILF
kr. 6.800,- for ej-medlemmer af DILF

Faktura og bekræftelse fremsendes efter modtagelse af tilmelding. Alle priser er ekskl. 25% moms.

Tilmelding

Tilmeld dig her

Afmelding

Ved afmelding indtil 2 uger før beregnes et administrationsgebyr på kr. 500,-. Ved afmelding senere end 2 uger før kursusafholdelse skal hele kursusafgiften betales. Virksomheden er naturligvis altid velkommen til at sende en anden deltager. Dette skal meddelse DILF. Fakturaen korrigeres i henhold til den nye deltagers medlemsstatus.

DILF forbeholder sig ret til at foretage ændringer i programmet. DILF forbeholder sig ligeledes ret til at afvise direkte konkurrenter til talere og sponsorer på arrangementet.


                        [Banner]
                      
                        [Banner]
                      
                        [Banner]
                      
                        [Banner]