Supply Chain Analyse & Forbedring - del 1

De fleste af os kender til problemstillingerne med utilfredsstillende leveringsevne, lange gennemløbstider, for høj kapitalbinding, ledig produktionskapacitet, ukurante varer på lager, leverandører med for lange og usikre leveringstider samt for mange ikke-værdiskabende aktiviteter. Alt dette fører til re-planlægning og brandslukning, samt frustration og ikke mindst dårlig KPI performance. Meget ofte er problemet tæt forbundet med den tværgående planlægning af forsyningskæden, der jo har som formål at sikre optimal udnyttelse af ressourcer i kæden i forhold til mål for servicegrad og omkostninger.

Men hvordan kommer man i gang med at få løst problemerne og optimeret sin forsyningskæde?

Det spørgsmål forsøger vi at besvare på dette kursus, hvor vi du vil blive introduceret til metode og analyseværktøjer til arbejdet med forbedret styring af forsyningskæden.

Formål/dit udbytte

Kursets formål er at introducere og træne dig i metoder og værktøjer til forbedring af forsyningskæden, der benyttes af konsulenthuse verden over.

Kurset vil hjælpe dig til at lave klare problem- og målformuleringer samt at identificere og diagnosticere de underliggende årsager til problemerne. Dette vil klæde dig på til de første faser af et forbedringsprojekt, hvor det er altafgørende at få klarlagt og analyseret problemområderne til bunds, for efterfølgende at kunne designe en relevant løsning.

En analyse af høj kvalitet har direkte indflydelse på de senere faser, og ikke mindst muligheden for at skabe reelle forbedringer. De næste faser som inkluderer Design, Forbedring samt Kontrol, vil blive gennemgået i del 2 af kurset (”Supply Chain Analyse & Forbedring – Del 2”).

Begge kurser (Del 1 & Del 2) kan tages separat, men da der er en naturlig forbindelse mellem de to kurser, anbefales det at tage begge, for at få fuldt udbytte.

Tilmeld dig begge kurser samtidig og få 20% rabat på begge kurser.

Målgruppe

Ansatte inden for logistik, planlægning, SCM, distribution eller indkøb der er involveret i tværgående planlægning af forsyningskæden og er involveret i forbedrings-arbejde.

Erfaringsmæssigt på forbedringsmetoder, værktøjer og projekter bør man være på begynderniveau eller have lidt kendskab til området.

Kursusindhold

Kursets omdrejningspunkt vil være en gennemgående case om en global virksomhed som har været i kraftig vækst og nu har udfordringer med sit Service niveau til kunder, sit lagerniveau, sine omkostninger mv. Igennem metodens faser arbejdes med dimensionerne struktur, processer, organisation og teknologi.

Der ses på hvordan virksomhedens supply chain er struktureret, hvordan deres tværgående planlægningsprocesser er koordineret og forankret, hvor optimale deres planlægningsprincipper er og deres modenhed i teknikker, samt ikke mindst hvordan de er understøttet IT mæssigt. Der anvendes en holistisk tilgang der sikrer overblik på tværs i forsyningskæden samt dybde på udvalgte områder afhængigt af tiden og deltagernes interesse.

Kurset er struktureret som et mini projektforløb baseret på casen.

 • Forbedring af forsyningskæden: Succesfaktorer, KPI’er & typiske problemområder
 • Introduktion til metoden (CADIC)
 • Clarify-fasen samt casearbejde
 • Analyse-fasen samt casearbejde
 • Problemstillinger i egen virksomhed
 • Opsamling og forberedelse til næste gang

Forberedelse

Deltagerne vil få tilsendt forberedelsesmateriale ca. 14 dage inden kursusdagen, for at optimere tiden og dermed udbyttet for deltagerne. I dette materiale vil der være en case som bedes læses inden kursusstart, samt et forberedelsesark om problemstillinger i egen virksomhed.

Undervisningsform

Kurset vil blive gennemført som et mini projektforløb, hvor en case vil være omdrejningspunktet. Teorien gennemgås og deltagerne skal derefter i grupper bruge udvalgte værktøjer til løsning af casen. Efterfølgende samles der op i plenum. Som en del af kurset er der planlagt opsamling på problemstillinger i egen virksomhed. Underviser vil lægge vægt på en åben dialog og erfaringsudveksling i løbet af hele kurset.

Undervisningen foregår på dansk, men materialet som bliver udleveret på kurset, vil være på engelsk.

Relaterede kurser

Supply Chain Analyse & Forbedring Del 2

Kursusleder

Henrik Knak, Partner hos Syncronic - a Deloitte business

Dato og sted

Ny dato efterår 2021

Pris

For begge dage

kr. 5.500,- for medlemmer af DILF
kr. 6.800,- for ej-medlemmer af DILF

Faktura og bekræftelse fremsendes efter modtagelse af tilmelding. Alle priser er ekskl. 25% moms.

Tilmelding

Tilmeld dig her

Afmelding

Ved afmelding indtil 2 uger før beregnes et administrationsgebyr på kr. 500,-. Ved afmelding senere end 2 uger før kursusafholdelse skal hele kursusafgiften betales. Virksomheden er naturligvis altid velkommen til at sende en anden deltager. Dette skal meddelse DILF. Fakturaen korrigeres i henhold til den nye deltagers medlemsstatus.

DILF forbeholder sig ret til at foretage ændringer i programmet. DILF forbeholder sig ligeledes ret til at afvise direkte konkurrenter til talere og sponsorer på arrangementet.


                        [Banner]
                      
                        [Banner]
                      
                        [Banner]
                      
                        [Banner]