Sales & Operations Planning - Sådan kommer du igang med S&OP

Formål/dit udbytte

 • Introduktion til ”moderne” S&OP og terminologi
 • Inspiration til hvordan du kan forbedre/implementere S&OP
 • Konkret handlingsplan på de aktiviteter du umiddelbart kan gå hjem og gennemføre

Målgruppe

Målgruppen er medarbejdere eller ledere, som arbejder med planlægning enten via forecasting, demand planning, produktions- og kapacitetsplanlægning og/eller lagerplanlægning. Målgruppen er også medarbejdere eller ledere, der i rollen som procesejer faciliterer en månedlig planlægningsproces a la S&OP, eller projektledere inden for supply chain management eller planlægning, som står overfor at skulle designe, implementere eller videreudvikle en S&OP-proces. Kurset henvender sig både til personer, som betragtes som ”nybegyndere” inden for S&OP og til personer, der allerede har lidt/medium kendskab. 

Kursusindhold

S&OP er stadig en relativ ny forretningsproces i Danmark, hvor virksomheder som Lego og Coloplast var blandt de første, som implementerede S&OP for ca. 10 år siden. I USA, hvor S&OP’s ”fader” er Tom Wallace, har større virksomheder arbejdet med S&OP i 30-40 år.

Med økonomiske kriser, øgede befolkningstætheder, naturkatastrofer og hurtige teknologiskift, som giver større frekvens på produktintroduktioner, er der dog kommet et behov for at flytte S&OP til et højere modenhedsniveau.

Volatilitet, usikkerhed og hastighed sætter nu dagsordnen, og den moderne version af S&OP kan skabe et link mellem virksomhedens langsigtede målsætninger og den daglige operationelle planlægning, hvor både salg og finans er aktive deltagere i processen.

Det er derfor målsætningen med dette kursus at løfte ambitionsniveauet for implementering/forbedring af S&OP i deltagernes virksomheder. Vi gennemgår og diskuterer, hvad man opnår gennem en S&OP-proces – altså hårde og bløde effekter. Vi gennemgår også, hvad en standard S&OP-proces indeholder, og hvilke elementer, der er kritiske.

S&OP er dog ikke bare processer og værktøjer – det er i høj grad en proces, der samler personer på tværs af funktionelle siloer, og derfor handler processen i højere grad om mennesker. Af den grund bruger vi også en del kursustid på change management, som ofte helt er overset men afgørende for at sikre commitment og fastholdelse.

På kurset gennemgås

 • Hvorfor S&OP? Og hvad har andre virksomheder fået ud af det?
 • Hvad er S&OP? - People, Proces, Tools
 • Deep dive ned i udvalgte planlægningselementer
 • Change management i S&OP
 • Scenarieplanlægning og risikoanalyse
 • Scalability og forecastpræcision
 • “One number forecasting” og “integrated business planning”
 • S&OP modenhedsniveauer og hvordan disse vurderes via assessment
 • Principper for implementering af S&OP – herunder handlingsplan

Forberedelse

Der vil blive fremsendt en række artikler som forventes læst inden kurset.

Hver deltager vil desuden blive interviewet af en af kursusholderne ca. 14 dage før kursets afholdelse. Baseret på interviewet, og om virksomheden har en S&OP-proces i forvejen, vil en forberedende opgave blive defineret og aftalt med den enkelte deltager. Det kan eksempelvis være at tegne den nuværende planlægningsproces, at etablere en rapport med forecast accuracy eller at interviewe en produktionsplanlægger vedr. scalability.

Såfremt deltagerne er interesserede, anbefaler vi at bruge lidt af kurset på at lave en handlingsplan for, hvilke aktiviteter den enkelte deltager kan påbegynde umiddelbart efter kurset. Vores anbefaling er, at der efter kurset bør afsættes 1-2 dages arbejde til opfølgning og fokuseret arbejde med teknikerne fra kurset.

Undervisningsform

Undervisningen vil være meget interaktiv med dialogbaseret læring, masser af gruppeøvelser, plenumopsamling og casearbejde med deltagerens egen virksomhed som case.

Relaterede kurser

Kursusleder

Rune Asbjørn Antonsen, Managementconsultant hos Implement
Rune har mange års erfaring med udvikling og drift af S&OP. Derudover stærke faglige kompetencer inden for procesfacilitering, supply chain-udvikling og -analyse.

Tid og sted

14. oktober 2021, Comwell Middelfart

Fra kl. 9.00 til 17.00.

Pris

Kr. 4.500,- for medlemmer af DILF
Kr. 5.800,- for ej-medlemmer af DILF

Faktura og bekræftelse fremsendes efter modtagelse af tilmelding. Alle priser er ekskl. 25 % moms.

Priserne indeholder:

 • Forplejning
 • Kursusmateriale

Tilmelding

Tilmeld dig her

Afmelding

Ved afmelding indtil 2 uger før beregnes et administrationsgebyr på kr. 500,-. Ved afmelding senere end 2 uger før kursusafholdelse skal hele kursusafgiften betales. Virksomheden er naturligvis altid velkommen til at sende en anden deltager. Dette skal meddeles DILF. Fakturaen korrigeres i henhold til den nye deltagers medlemsstatus.

DILF forbeholder sig ret til at foretage ændringer i programmet. DILF forbeholder sig ligeledes ret til at afvise direkte konkurrenter til talere og sponsorer på arrangementet.


                        [Banner]
                      
                        [Banner]
                      
                        [Banner]