Material Requirement Planning (MRP)

MRP’en er ”rygraden” i de fleste danske virksomheders planlægning af lager, produktion samt indkøb. Det påvirker en stor del af virksomhedens forskellige delprocesser, og har direkte indflydelse på hvordan forsyningskæden præsterer.

Til trods for dette, er der ofte stor tvivl om, hvordan virksomhedens MRP fungerer, og hvorfor resultaterne ser ud, som de gør. Konsekvensen kan være, at man ikke stoler på resultaterne og ender med at benytte utallige resourcer på at korrigere manuelt. I værste fald kan det føre til en ustabil planlægningsproces, som bærer præg af brandslukning og frustration, hvilket påvirker både medarbejdere, afdelinger og virksomheden som helhed.

Ud over de væsentligste MRP-emner vil vi på kurset ligeledes introducere til DDMRP, Demand Driven MRP, som er den nye metode til at koble S&OP sammen med den operationelle planlægning. DDMRP overtager hermed funktionen af Master Scheduling og er med til at gøre virksomheden mere direkte markedsstyret og mindre afhængig af (altid dårlige) forecasts. Vi gennemgår principperne og laver en øvelse, hvor du får mulighed for at prøve kræfter direkte med metoden.

Formål/ dit udbytte

Deltagerne vil få gennemgået de vigtigste emner indenfor MRP, hvilket inkluderer process, beregninger, Master Data samt organisation i denne sammenhæng. Dette vil give en vigtig helhedsforståelse for MRP i relation til planlægning samt indblik i hvordan, man kan optimere resultaterne. Derudover vil du få vigtig inspiration til, hvordan du forstår MRP’en i din virksomhed, så du nemmere kan udfordre jeres process, parametre samt MRP resultater.

Alt i alt er det en unik mulighed for at få en solid grundviden via teori, sparring, erfaringsudveksling samt øvelser og cases.

Målgruppe

Målgruppen er medarbejdere, som arbejder med planlægning enten via forecasting, produktions- og kapacitetsplanlægning og/eller lagerplanlægning, som har behov for at udvide deres forståelse for hvordan MRP understøtter planlægningsprocessen.

Kurset henvender sig primært til personer, som betragtes som ”nybegyndere” indenfor planlægning samt til personer, der allerede har lidt/medium kendskab.

Kursusindhold

Kurset gennemgår hvordan MRP benyttes til at understøtte planlægnings processerne i virksomheden og introducerer generelle termer og begreber til konceptet.

Forudsætningen for en succesfuld anvendelse af MRP’en er bl.a. at forstå logik i MRP beregningen, og dermed også hvilke input der benyttes. Netop denne forståelse kan bruges til at arbejde proaktivt med MRP indstillingerne, og dermed en forbedret planlægningsproces med et resultat som der er tillid til.

På kurset gennemgås:

 • Kort gennemgang af Push Pull strategier i forsyningskæden- Overblik over planlægningsniveauer, relaterede planlægningsbegreber samt roller og ansvar
 • Gennemgang af Master Data benyttet i planlægning og af MRP
 • Hvordan man beregner reorder point samt optimal indkøbsstørrelse
 • Gennemgang af hvordan en simpel MRP beregning udføres
 • Evaluering af MRP resultat
 • Processen omkring Material Requirements Planning
 • MRP Output
 • MRP øvelser og cases med fokus på både process og beregning

Forberedelse

Deltagerne vil få tilsendt kursusmateriale ca. 14 dage inden kursusdagen, men dette forventes ikke læst før kurset.

Undervisningsform

Undervisningen vil være meget interaktiv med dialogbaseret læring, individuelle øvelser, gruppeøvelser samt en afsluttende case hvor alle elementer fra undervisningen er inkluderet. Deltagernes egne erfaringer og viden fra egen virksomhed vil indgå løbende i undervisningen.

Undervisningen foregår på dansk, men materialet som bliver udleveret på kurset, vil være på engelsk.

Relaterede kurser

Supply Chain Analyse og Forbedring - del 1

Supply Chain Analyse og Forbedring - del 2

S&OP - Sales and Operations Planning

Forecasting and demand planning

Kursusleder

Henrik Knak, Partner hos Syncronic - a Deloitte business

Dato og sted

kommer snart

Pris

kr. 4.500,- for medlemmer af DILF
kr. 5.800,- for ej-medlemmer af DILF

Faktura og bekræftelse fremsendes efter modtagelse af tilmelding. Alle priser er ekskl. 25% moms.

Tilmelding

Tilmeld dig her

Afmelding

Ved afmelding indtil 2 uger før beregnes et administrationsgebyr på kr. 500,-. Ved afmelding senere end 2 uger før kursusafholdelse skal hele kursusafgiften betales. Virksomheden er naturligvis altid velkommen til at sende en anden deltager. Dette skal meddelse DILF. Fakturaen korrigeres i henhold til den nye deltagers medlemsstatus.

DILF forbeholder sig ret til at foretage ændringer i programmet. DILF forbeholder sig ligeledes ret til at afvise direkte konkurrenter til talere og sponsorer på arrangementet.


                        [Banner]
                      
                        [Banner]
                      
                        [Banner]
                      
                        [Banner]