Inventory Optimisation

Formål/dit udbytte

 • Introduktion til lagerstyring og de grundlæggende lagerstyringsmodeller, metoder, værktøjer og parametre
 • Indblik i de elementer der driver din virksomheds servicegrad og lagre
 • Inspiration til hvordan du kan komme igang med et Inventory Optimisation projekt

Målgruppe

Målgruppen er primært medarbejdere, der arbejder med planlægning af varer på et eller flere lagre. Kurset henvender sig både til personer der allerede har lidt/medium kendskab, men kan også være relevant for personer, der betragtes som ”nybegyndere” indenfor lagerstyring. Sekundært, er kurset relevant for medarbejdere, der i rollen som procesejer faciliterer opdateringen af relevante lagerparametre i styringsværktøjet. Endelig kan kurset være interessant for personer som står overfor at skulle designe, implementere eller videreudvikle et lagerstyringskoncept.

Kursusindhold

Vi gennemgår, hvordan man kan opbygge en lagerstyringsproces, der både har fokus på operationelle, økonomiske og strategiske aspekter.

Forskellige produkter opfører sig naturligt forskelligt i forsyningskæden ift. aftræksmønstre og usikkerhed. Dette bør der tages højde for i lagerstyringskonceptet, og i løbet af kurset vil vi gennemgå forskellige styringsprincipper tilpasset forskellige aftræksmønstre.

Nedenstående opsummerer dagens forløb:

 • Introduktion til forsyningskædetankegangen med lagerpunkter
 • Linket mellem service level og lagerniveau
 • Gennemgang af KPIer i forbindelse med målstyring og lageroptimering
 • Hvorledes forskellige typer af varians (produktion, aftræk, lead time) påvirker lagerparametrene
 • Modeller til beregning af optimale lagermængder
 • Gennemgang af lagerstyringsprincipper for stabile og uregelmæssige varegrupper samt bestemmelsen af disse
 • Gruppering af produkter baseret på karakteristika som eksempelvis volumen og værdi
 • Gennemgang af hvordan man integrerer Product Life Cycle i lageroptimeringsprocessen
 • Hvordan en kontinuerlig proces for lagerstyring kan sættes op, så der opnås sammenhæng mellem strategisk, taktisk og operationel planlægning

Forberedelse

Er man at betragte som ”nybegynder” inden for lagerstyring, kan man som forberedelse få tilsendt en mindre slide-pakke indeholdende en beskrivelse af basale lagerstyringsbegreber og værktøjer (lagerets funktion, lageromkostninger, EOQ etc.). Der vil i forbindelse med kurset være en kortere gennemgang af førnævnte begreber, men det forventes at man som minimum har kendskab til disse inden kursusstart.

Undervisningsform

Undervisningen vil være meget interaktiv med dialogbaseret læring og både individuelle samt gruppeøvelser. Undervisningen foregår på dansk, men materialet som bliver udleveret på kurset, vil være på engelsk. Det forventes, at deltagerne medbringer egen PC da flere af øvelserne med fordel kan løses via Excel.

Relaterede kurser

Kursusleder

Claus Brogaard, Senior Consultant hos Syncronic ApS

Martin Johansen, Consultant hos Syncronic ApS

Tid og sted

Kommer snart

Comwell Roskilde
Vestre Kirkevej 12
4000 Roskilde

Pris

kr. 4.500,- for medlemmer af DILF
kr. 5.800,- for ej-medlemmer af DILF

Faktura og bekræftelse fremsendes efter modtagelse af tilmelding. Alle priser er ekskl. 25% moms. Priserne indeholder (hvis ikke andet er anført):

 • Forplejning
 • Overnatning mellem kursusdagene, hvis der er tale om et internatkursus (Excel kurser undtaget)
 • Kursusmateriale

Ved internatkurser er overnatning mellem kursusdagene inkluderet i prisen, og kursisterne anbefales at benytte/deltage i hele arrangementet. Det betragtes som en hel pakke, og DILF kan derfor ikke godtgøre/tilbagebetale beløb svarende til overnatning, såfremt denne ikke benyttes.

Overnatning og eventuel forplejning udover kursusarrangementet er IKKE inkluderet i prisen.  

Tilmelding

Tilmeld dig her

Afmelding

Ved afmelding indtil 2 uger før beregnes et administrationsgebyr på kr. 500,-. Ved afmelding senere end 2 uger før kursusafholdelse skal hele kursusafgiften betales. Virksomheden er naturligvis altid velkommen til at sende en anden deltager. Dette skal meddelse DILF. Fakturaen korrigeres i henhold til den nye deltagers medlemsstatus.

DILF forbeholder sig ret til at foretage ændringer i programmet. DILF forbeholder sig ligeledes ret til at afvise direkte konkurrenter til talere og sponsorer på arrangementet.


                        [Banner]
                      
                        [Banner]
                      
                        [Banner]
                      
                        [Banner]