Excel for logistikmedarbejderen

Formål/udbytte

Kurset er for dig, som vil anvende målrettede funktioner i Excel til at understøtte dit beregningsbehov af logistiske opgaver samt kende de værktøjer, der giver dig overblik over dine lister og tabeller i Excel.

På kurset fokuseres der blandt andet på:

Forecast

Der oprettes skemaer og formler til beregning af en fremtidig lagersituation. I formlerne anvendes bl.a. funktionerne SUM, MIDDEL, MAKS og MIN.

Dataanalyse

Tabel- og opfølgningsfunktioner til dine lister. Gennemgang af muligheder for dataanalyse.

Vedligeholdelsesmodul

Excel anvendes til at opsamle data, f.eks. fejl. Her anvendes bl.a. datavalidering. Ud fra disse data foretages tidsmæssige beregninger. Her bruges funktioner som IDAG og MÅNED.

Planlægning og disponeringsmetoder

Varer disponeres ved brug af grafiske visninger (diagrammer). Skemaer opstilles til beregning af f.eks. ressourcebehov/flaskehalse.

Beregning og analyse

Beregning og analyse af lagerbeholdninger. I Excel oprettes skemaer med formler til beregning af lageromkostninger og ABC-analyse.

Målgruppe

Logistikmedarbejdere i kategori 1, 2 og 3 eller nye Excel-brugere i logistikregi.

Kursusindhold

Der undervises i Excel 2016, men der kan tages begrænset individuelt hensyn til andre versioner.

Forecasts er et estimat om en fremtidig situation, og derfor arbejdes der med prognosemodeller inden for følgende områder:

Bruttobehov/nettobehov (MRP)

Behovsberegning/disponering
Komponentbehov
Lageromsætningshastigheder

Vedligeholdelsesmodul

Ud fra registrering af fejl og anvendelse beregnes det, hvornår materiel skal udtages til vedligeholdelse.

Årsagsmålinger

Næste vedligeholdelsesdato.

Planlægning og disponeringsmetoder

Under materialebehovsberegningen er det muligt for planlæggeren at vælge mellem to disponeringsmetoder for materialer: Startdato for operationen og startdato for produktionsordren.

Råvare

Produktionsressourcer
Færdigvarer (MPS)

Beregning og analyse af lagerbeholdninger

Ved styring af lagre arbejdes der normalt med to delmål:
1) højt serviceniveau
2) lave omkostninger

I dette modul gennemgås følgende:

Fysiske beholdninger

Disponible beholdninger
ABC-analyse

Forudsætninger

Kendskab til Excel og grundlæggende logistikbegreber.

Materiale

Kursisten vil få udleveret en mappe med undervisningsmaterialet, der indeholder forklarende eksempler og opgaver.

Relaterede kurser

Kursusleder

Thomas K.J. Julø, PeopleNet A/S.

Thomas er uddannet officer fra Forsvaret og har siden 1998 arbejdet som IT-konsulent. Thomas har desuden været ansat som sælger og salgschef i en IT-virksomhed med ansvar for løsningssalg til primært offentlige kunder.

Thomas har i en årerække arbejdet som forretningskonsulent inden for ERP med udvikling, supportapplikationer, tilpasninger af løsninger og træning af medarbejdere inden for logistik og indkøb.

Han har stor praktisk erfaring fra løsning af konsulentopgaver. En erfaring som han flittigt gør brug af i undervisningssituationen.

Tid og sted

16. - 17. maj 2018, PeopleNet København

Begge dage fra 9 - 17.

PeopleNet
Kejsergade 2, 3 sal
1155 København K

Overnatning er ikke inkluderet i kursusafgiften.

Pris

Kr. 7.500,- for medlemmer af DILF
Kr. 8.800,- for ej-medlemmer af DILF

Faktura og bekræftelse fremsendes efter modtagelse af tilmelding. Alle priser er ekskl. 25 % moms. Priserne indeholder (hvis ikke andet er anført):

 • Forplejning
 • Kursusmateriale

Tilmelding

Tilmeld dig her

Afmelding

Ved afmelding indtil 2 uger før beregnes et administrationsgebyr på kr. 500,-. Ved afmelding senere end 2 uger før kursusafholdelse skal hele kursusafgiften betales. Virksomheden er naturligvis altid velkommen til at sende en anden deltager. Dette skal meddeles DILF. Fakturaen korrigeres i henhold til den nye deltagers medlemsstatus.

DILF forbeholder sig ret til at foretage ændringer i programmet. DILF forbeholder sig ligeledes ret til at afvise direkte konkurrenter til talere og sponsorer på arrangementet.


                        [Banner]
                      
                        [Banner]
                      
                        [Banner]
                      
                        [Banner]