Leverandørstyring

Formålet med kurset er at give indblik i, hvordan du som Category Manager arbejder med at udvælge leverandører ud fra en supply chain-tilgang, og ligeledes hvordan du evaluerer leverandører i forbindelse med udvælgelsen og i det efterfølgende samarbejde. Kurset vil vægte, hvordan du målstyrer dine leverandører i forhold til valgt kategoristrategi og segmentering, således at du løbende kan tilpasse og udvikle samarbejdet. Der vil yderligere være fokus på, hvordan du opsamler information internt som eksternt for at sikre, at samarbejdet evalueres ud fra andre parametre end omkostninger.

Tilgangen vil være supply chain-orienteret og fokusere på, hvordan du udfolder det rigtige samarbejde med leverandører i forskellige kategorier.

Dit udbytte vil være, at du er i stand til:

 • At vurdere, hvilke parametre der er væsentlige for udvælgelsen af leverandører i forhold til forskellige kategorier og leverandørniveauer
 • At vurdere, hvordan du evaluerer dine leverandører både ved kontraktindgåelse og efterfølgende

Målgruppe

Indkøbere og Category Managers, som ønsker viden om, hvordan man arbejder med:

 • Leverandørudvælgelse
 • Leverandørevaluering

Kursusindhold

 • Hvordan indsamles viden om, hvilke parametre der er væsentlige for udvælgelse?
 • Hvordan etableres en liste af leverandører?
 • Hvordan inddrages organisationen?
 • Hvordan udarbejdes en score model for udvælgelse?
 • Hvordan udvælges de rigtige leverandører?
 • Hvordan etableres evaluering af leverandører?
 • Hvilke parametre er væsentlige for den løbende evaluering?
 • Hvordan foretager man den løbende dialog med leverandørerne?
 • Hvordan sikrer man aktioner ved manglende performance?

Undervisningsform

Undervisningen vil foregå som gennemgang af cases, øvelser og diskussion. Undervisningsformen vil være praktisk orienteret og inddragende.

Kursusleder

Morten Munkgaard Møller, cand.merc. og ph.d. i supply chain management. Morten har praktisk erfaring fra blandt andet LEGO System som director for Global Procurement, og tidligere ansættelser inkluderer forskellige supply chain stillinger hos Bang & Olufsen og Arla Foods amba. Morten leder i dag Sourcing Excellence-projektet ved Aalborg Universitet, Center for Industriel Produktion (CIP) som associeret professor.

Tid og sted

Hold 12 - 19. september 2019

Hold 13 - 4. marts 2020

Kurset er et af de 5 moduler på Category Management uddannelsen, men kan også tages enkeltvis.

Kurset er forbeholdt deltagerne på Category Management uddannelsen. Såfremt kurset bliver overtegnet, vil vi hurtigst muligt finde en ny kursusdato, til de kursister, som har valgt kun at deltage på dette enkelte kursus.

Pris

Enkelt kursus:

kr. 4.500,- for medlemmer af DILF
kr. 5.800,- for ikke-medlemmer af DILF

Hele Category Management-uddannelsen:

kr. 25.000,- for medlemmer af DILF
kr. 32.800,- for ikke-medlemmer af DILF

Faktura og bekræftelse fremsendes efter modtagelse af tilmelding. Alle priser er ekskl. 25% moms. Priserne indeholder (hvis ikke andet er anført):

 • Forplejning
 • Overnatning mellem kursusdagene, hvis der er tale om et internatkursus (Excelkurser undtaget)
 • Kursusmateriale

Ved internatkurser er overnatning mellem kursusdagene inkluderet i prisen, og kursisterne anbefales at benytte/deltage i hele arrangementet. Det betragtes som en hel pakke, og DILF kan derfor ikke godtgøre/tilbagebetale beløb svarende til overnatning, såfremt denne ikke benyttes.

Overnatning og eventuel forplejning udover kursusarrangementet er IKKE inkluderet i prisen.

Tilmelding

Tilmeld dig her

Afmelding

Ved afmelding indtil 2 uger før kursusafholdelse beregnes et administrationsgebyr på kr. 500,-. Ved afmelding senere end 2 uger før kursusafholdelse skal hele kursusafgiften betales. Virksomheden er naturligvis altid velkommen til at sende en anden deltager. Dette skal meddeles DILF. Fakturaen korrigeres i henhold til den nye deltagers medlemsstatus.

DILF forbeholder sig ret til at foretage ændringer i programmet. DILF forbeholder sig ligeledes ret til at afvise direkte konkurrenter til talere og sponsorer på arrangementet.


                        [Banner]
                      
                        [Banner]
                      
                        [Banner]
                      
                        [Banner]