Kontraktforhold

Kurset behandler de problemstillinger, der erfaringsmæssigt gør sig gældende ved udarbejdelse og indgåelse af kontrakter om køb af varer og serviceydelser. Kurset indledes med en kort opsummering af gældende lovgivning på indkøbsområdet, herunder aftaleloven og købeloven.

Den resterende del af kurset fokuserer på det praktiske arbejde i forbindelse med udarbejdelse af kontrakter, herunder brugen af forskellige kontraktformer, såsom standardbetingelser og rammeaftaler.

Særligt relevante aftalebestemmelser af generel karakter vil blive gennemgået og drøftet ud fra et praktisk perspektiv, og der vil gennem cases blive arbejdet med eksempler på kontrakter hentet fra forskellige områder og med forskellig kompleksitet.

Formål/dit udbytte

Kurset har til formål at give deltagerne et godt og grundlæggende kendskab til de juridiske, kommercielle og praktiske forhold, der relaterer sig til indgåelse af kontrakter. Hensigten med kurset er endvidere at give deltagerne en forståelse for aftalens centrale funktioner og hjælpe deltagerne til at identificere de potentielle faldgruber ved en given kontrakt eller kontrakttype, sådan at disse i bedst muligt omfang kan imødegås allerede ved aftalens indgåelse. Deltagerne vil få nogle brugbare værktøjer og eksempler, der efterfølgende kan bruges i det daglige kontraktarbejde, og det er målet, at deltagerne efter kurset skal have et godt grundlag for den videre udvikling mod selvstændig udarbejdelse af kontrakter.

Formålet med kurset er at gøre deltagerne i stand til at:

 • Identificere og forholde sig til generelle problemstillinger i aftaler
 • Forstå forskellene mellem forskellige kontrakttyper
 • Forstå de problematikker, som anvendelse af standardbetingelser kan give anledning til
 • Bruge nogle praktiske redskaber til brug for indgåelse og gennemgang af aftaler

Målgruppe

Indkøbere og andre med grundlæggende kendskab til arbejdet i en indkøbsfunktion, med ingen eller kun begrænset erfaring med selvstændig indgåelse af kontrakter, og som ønsker at opgradere deres kompetencer inden for dette område.

Kursusindhold

Kurset behandler de basale juridiske og kommercielle aspekter ved udarbejdelse af kontrakter. Indledningsvis vil den grundlæggende juridiske regulering af aftaleforhold blive gennemgået, hvorefter undervisningen vil fokusere på forskellige kontraktformer, herunder blandt andet standardbetingelser og de juridiske problemstillinger, som anvendelsen af sådanne kan give anledning til.

Der vil blive fremdraget eksempler på de aftalebestemmelser, der erfaringsmæssigt oftest giver anledning til fortolkningsmæssige problemer og uenighed mellem parterne.

Deltagerne vil få udleveret en ”tjekliste” til brug for gennemgang og vurdering af aftaler. På baggrund af cases, vil deltagerne gennem gruppearbejde få mulighed for at arbejde praktisk med udarbejdelse af kontrakter og herunder forholde sig til kommentarer fra leverandørens side.

Undervisningsform

Undervisningen vil veksle mellem undervisning i plenum og løsning af opgaver. Det samlede gruppearbejde og diskussion heraf vil udgøre ca. halvdelen af den samlede undervisningstid. Kurset er tilrettelagt ud fra deltagernes aktive medvirken og diskussion af aktuelle og relevante problemstillinger.

Kursusleder

Annemette Thorgaard er partner og advokat hos Kammeradvokaten/Advokatfirmaet Poul Schmith og har mange års erfaring med udarbejdelse af kontrakter og gennemførelse af udbud samt rådgivning om kontraktstyring og håndtering af konflikter i forbindelse hermed.

Relaterede kurser

Tid og sted

10. september 2020

Comwell Roskilde

Comwell Roskilde
Vestre Kirkevej 12, Himmelev
4000 Roskilde

Fra kl. 9.00 til 17.00

Pris

kr. 4.500,- for medlemmer af DILF
kr. 5.800,- for ej-medlemmer af DILF

Faktura og bekræftelse fremsendes efter modtagelse af tilmelding. Alle priser er ekskl. 25 % moms.

Priserne indeholder:

 • Forplejning
 • Kursusmateriale

Tilmelding

Tilmeld dig her

Afmelding

Ved afmelding indtil 2 uger før kursusafholdelse beregnes et administrationsgebyr på kr. 500,-. Ved afmelding senere end 2 uger før kursusafholdelse skal hele kursusafgiften betales. Virksomheden er naturligvis altid velkommen til at sende en anden deltager. Dette skal meddeles DILF. Fakturaen korrigeres i henhold til den nye deltagers medlemsstatus.

DILF forbeholder sig ret til at foretage ændringer i programmet. DILF forbeholder sig ligeledes ret til at afvise direkte konkurrenter til talere og sponsorer på arrangementet.


                        [Banner]
                      
                        [Banner]
                      
                        [Banner]
                      
                        [Banner]