Kom godt i gang med at skabe en bæredygtig forretning, der også er rentabelHvordan går profit og bæredygtighed hånd i hånd? Hvordan balancerer man de kortsigtede forretningsmæssige mål med de langsigtede? Dette er en stor udfordring for mange virksomheder og i særdeleshed hos den procurement-ansvarlige.

På kurset gennemgås Positive Impact Commerce-metodikken med det formål at fremme den bæredygtige forretning. I første omgang ved at iscenesætte en test med i alt 25 spørgsmål, der kan kategoriseres i 5 dele; Governance, Profit, Jorden, Mennesker og Samfundet. Testen er baseret på standarder bl.a. FN’s Verdensmål, Global Compact, guidelines fra World Economic Forum og en række andre rammeværk og guidelines for bæredygtighed.

Formål/dit udbytte:

 • Viden om hvordan profit og bæredygtighed går hånd i hånd
 • Kendskab til Positive Impact Commerce-metodikken
 • Inspiration til at komme godt i gang med dialogen om bæredygtighed med såvel leverandører som kunder
 • Præsentation af konkret eksempel og fremgangsmåde fra den virkelige verden
 • Konkret case-arbejde og initialt input for påbegyndelse af en egentlig handlingsplan

Målgruppe

Målgruppen er medarbejdere eller ledere, som arbejder med indkøb og henvender sig både til personer, der betragtes som ”nybegyndere” inden for indkøbsområdet og til personer, der allerede har nogen eller megen erfaring med området.

Kursusindhold

 • Introduktion til Positive Impact Commerce-metodikken
 • Case-arbejde med egen virksomhed
 • Introduktion til Sustainable Leadership, som i korthed handler om at sikre ledelsesform og – indhold, der gør de valgte personer, værktøjer, processer m.v. langtidsholdbare for virksomheden
 • Hvordan kommer man i gang med involvering af leverandører og kunder?
 • Case-arbejde med egen virksomhed

Undervisningsform

Kurset gennemføres som en blanding af instruktøroplæg, øvelser samt plenumopsamlinger og ikke mindst case-arbejde med deltagerens egen virksomhed. 

Kurset giver mulighed for at tage en PIC-test på bagkant af kurset mod betaling af et honorar fastsat på grundlag af antallet af involverede virksomheder.

Med en PIC-test får du fastsat virksomhedens baseline for bæredygtighed på de nævnte kategorier (Governance, Profit, Jorden, Mennesker og Samfundet) samt en deraf følgende guidance i, hvad der bør indgå i en egentlig handlingsplan eller et årshjul for at forbedre dette udgangspunkt. Et årshjul, der dels kan medvirke til generering af mer’ forretning for virksomheden, dels levere værdifuldt input for virksomhedens viderearbejde med at udforme en egentlig strategi for bæredygtighed, heriblandt at sikre rapportering til topledelse, bestyrelse og ejere, der i stigende grad lægger pres på med det henblik at få afklaring på dette område.

Kursusledere

Thomas Rex Frederiksen, Co-CEO og stifter af Sustainable Procurement

Søren Mølby Henriksen, CEO og stifter af Sustainable Procurement

Om kursuslederne:
Søren er erfaren inden for procurement gennem såvel egen virksomhed i 4 år som banksektoren i 30 år, hvoraf 6 år som procurement-ansvarlig i Danske Bank og 7 år som IT/procurement-ansvarlig i Nordea. Derudover er han foredragsholder og underviser i økonomiledelse, salg og bæredygtig procurement.

Thomas er Business-mentor, leadership coach og ekspert i formidling. Mangeårig erfaring som iværksætter, business-angel og investor. Foredragsholder, underviser og network director i leadership, kommunikation og strategisk networking.

Tid og sted

3. marts 2022, Radisson Collection Royal Hotel, København

10. marts 2022, Comwell Kolding

fra kl. 9.00 til 17.00

Pris

Kr. 4.500,- for medlemmer af DILF
Kr. 5.800,- for ej-medlemmer af DILF

Faktura og bekræftelse fremsendes efter modtagelse af tilmelding. Alle priser er ekskl. 25 % moms.

Priserne indeholder:

 • Forplejning
 • Kursusmateriale

Tilmelding

Tilmeld dig her

Afmelding

Ved afmelding indtil 2 uger før beregnes et administrationsgebyr på kr. 500,-. Ved afmelding senere end 2 uger før kursusafholdelse skal hele kursusafgiften betales. Virksomheden er naturligvis altid velkommen til at sende en anden deltager. Dette skal meddeles DILF. Fakturaen korrigeres i henhold til den nye deltagers medlemsstatus.

DILF forbeholder sig ret til at foretage ændringer i programmet. DILF forbeholder sig ligeledes ret til at afvise direkte konkurrenter til talere og sponsorer på arrangementet.


                        [Banner]
                      
                        [Banner]
                      
                        [Banner]