Kategoritankegangen og mobilisering

Kategoritankegangen i indkøb har de seneste år været udråbt som et universalværktøj til fremskaffelse af besparelser og til at sætte indkøb på den strategiske agenda i virksomheden. Efter en lovende start oplever de fleste virksomheder imidlertid problemer med at fastholde besparelser, og processen begynder at miste sin oprindelige slagkraft.

På dette kursus går vi i dybden med tankegangen, principperne og konceptet bag kategoritankegangen og diskuterer muligheder og faldgruber i processen. Der er endvidere fokus på, hvordan du får kategoritankegangen forankret i din organisation, og hvordan du får skabt langvarige og bæredygtige resultater.

Målgruppe:

Nye eller erfarne category managers samt indkøbsledere med ansvar for et indkøbsområde. Kurset er desuden relevant for alle deltagere, der skal indgå i kategori- og sourcing-teams (dvs. kvalitets-, logistik- samt R&D- og produktionsmedarbejdere).

Kursusindhold:

 • Hvad er kategoritankegangen i indkøb?
 • Hvad adskiller kategoritankegangen fra andre tilgange til indkøb?
 • Hvad er indholdselementerne i en kategori indgangsvinkel til indkøb?
 • Hvad er mulighederne og faldgruberne ved kategori indgangsvinklen til indkøb?

Forberedelse

Der lægges op til høj deltageraktivitet på kurset. Derfor er det en fordel, hvis du på forhånd har overvejet, hvilke fremmende og hæmmende faktorer, der gør sig gældende for implementering af kategoritankegangen i din virksomhed og/eller specifikke indkøbskategori.

Undervisningsform:

Undervisningsformen vil være baseret på en indledende teoretisk præsentation af kategoritankegangen i indkøb efterfulgt af en gennemgang af forskellige praktiske eksempler. Desuden vil deltagernes egne erfaringer løbende blive søgt inddraget under kurset.

Kursusleder

Morten Munkgaard Møller, Cand.merc. og PH.D. i Supply Chain Management, Associate Professor ved Aalborg Universitet

Category Management uddannelsen

Kurset er et af de 5 moduler på Category Management uddannelsen, men det kan også tages enkelvis.

Læs category management brochuren og få det fulde overblik

Se hvad tidligere deltagere har sagt om forløbet

Tid og sted

1. marts 2022, Comwell Middelfart

Pris

Enkelt kursus:

kr. 4.500,- for medlemmer af DILF
kr. 5.800,- for ikke-medlemmer af DILF

Pris - Category Managent uddannelsen:

kr. 25.000,- for medlemmer af DILF
kr. 32.800,- for ikke-medlemmer af DILF

Faktura og bekræftelse fremsendes efter modtagelse af tilmelding. Alle priser er ekskl. 25% moms.

Tilmelding

Tilmeld dig her

Afmelding

Ved afmelding indtil 2 uger før kursusafholdelse beregnes et administrationsgebyr på kr. 500,-. Ved afmelding senere end 2 uger før kursusafholdelse skal hele kursusafgiften betales. Virksomheden er naturligvis altid velkommen til at sende en anden deltager. Dette skal meddeles DILF. Fakturaen korrigeres i henhold til den nye deltagers medlemsstatus.

DILF forbeholder sig ret til at foretage ændringer i programmet. DILF forbeholder sig ligeledes ret til at afvise direkte konkurrenter til talere og sponsorer på arrangementet.


                        [Banner]
                      
                        [Banner]
                      
                        [Banner]
                      
                        [Banner]
                      
                        [Banner]