Kategoristrategi

Category Management er en struktureret metode og strategisk tilgang til håndtering af virksomhedens forskellige indkøbskategorier. På dette kursus vil vi gennemgå strategiprocessen på kategori- eller indkøbsvareniveau sammen med de væsentligste modeller og metoder til udvikling af en kategoristrategi for et givet indkøbsområde. Der vil på kurset være særligt fokus på, hvordan man udvikler en strategi over forskellige indkøbskategorier.

Målgruppe

Nye eller erfarne Category Managers samt indkøbsledere med ansvar for et indkøbsområde. Desuden relevant for alle deltagere (dvs. kvalitets-, logistik-, R&D- og produktionsmedarbejdere), der skal indgå i kategori- og sourcing-teams.

Kursusindhold

 • Hvad er en kategoristrategi?
 • Hvad indeholder en kategoristrategi?
 • Hvordan udarbejder man en kategoristrategi?
 • Hvad skal man overveje, når man udarbejder en kategoristrategi?

Undervisningsform

Undervisningsformen vil være baseret på en indledende præsentation af indholdselementerne i en kategoristrategi efterfulgt af introduktion og øvelse i nogle af de mest anvendte modeller og koncepter inden for en kategoristrategi. Desuden vil deltagernes egne erfaringer løbende blive søgt inddraget under kurset.

Kursusleder

Morten Munkgaard Møller, cand.merc. og ph.d. i supply chain management. Morten har praktisk erfaring fra blandt andet LEGO System som director for Global Procurement, og tidligere ansættelser inkluderer forskellige supply chain stillinger hos Bang & Olufsen og Arla Foods amba. Morten leder i dag Sourcing Excellence-projektet ved Aalborg Universitet, Center for Industriel Produktion (CIP) som associeret professor.

Tid og sted

 • 29. januar 2020
 • 10. juni 2020

Kurset er et af de 5 moduler på Category Management-uddannelsen, men kan også tages enkeltvis.

Kurset er forbeholdt deltagerne på Category Management-uddannelsen. Såfremt kurset bliver overtegnet, vil vi hurtigst muligt finde en ny kursusdato til de kursister, som har valgt kun at deltage på dette enkelte kursus.

Pris

Enkelt kursus:

kr. 4.500,- for medlemmer af DILF
kr. 5.800,- for ikke-medlemmer af DILF

Hele Category Managent-uddannelsen:

kr. 25.000,- for medlemmer af DILF
kr. 32.800,- for ikke-medlemmer af DILF

Faktura og bekræftelse fremsendes efter modtagelse af tilmelding. Alle priser er ekskl. 25 % moms.

Priserne indeholder (hvis ikke andet er anført):

 • Forplejning
 • Kursusmateriale

Tilmelding

Tilmeld dig her

Afmelding

Ved afmelding indtil 2 uger før kursusafholdelse beregnes et administrationsgebyr på kr. 500,-. Ved afmelding senere end 2 uger før kursusafholdelse skal hele kursusafgiften betales. Virksomheden er naturligvis altid velkommen til at sende en anden deltager. Dette skal meddeles DILF. Fakturaen korrigeres i henhold til den nye deltagers medlemsstatus.

DILF forbeholder sig ret til at foretage ændringer i programmet. DILF forbeholder sig ligeledes ret til at afvise direkte konkurrenter til talere og sponsorer på arrangementet.


                        [Banner]
                      
                        [Banner]
                      
                        [Banner]
                      
                        [Banner]
                      
                        [Banner]
                      
                        [Banner]