Kategoristrategi

Målgruppe

Nye eller erfarne Category Managers samt indkøbsledere med ansvar for et indkøbsområde. Desuden relevant for alle deltagere, der skal indgå i kategori- og sourcing-teams (dvs. kvalitets-, logistik-, R&D- og produktionsmedarbejdere).

Kursusindhold

 • Hvad er en kategoristrategi?
 • Hvad indeholder en kategoristrategi?
 • Hvordan udarbejder man en kategoristrategi?
 • Hvad skal man overveje, når man udarbejder en kategoristrategi?

Undervisningsform

Undervisningsformen vil være baseret på en indledende præsentation af indholdselementerne i en kategoristrategi efterfulgt af introduktion og øvelse i nogle af de mest anvendte modeller og koncepter inden for en kategoristrategi. Desuden vil deltagernes egne erfaringer løbende blive søgt inddraget under kurset.

Tid og sted

7. september 2021 - hold 15

30. november 2021 - hold 16

Comwell Middelfart
Karensmindevej 3
DK-5500 Middelfart

Kurset er et af de 5 moduler på Category Management-uddannelsen, men kan også tages enkeltvis.

Kurset er forbeholdt deltagerne på Category Management-uddannelsen. Såfremt kurset bliver overtegnet, vil vi hurtigst muligt finde en ny kursusdato til de kursister, som har valgt kun at deltage på dette enkelte kursus.

Pris

Enkelt kursus:

kr. 4.500,- for medlemmer af DILF
kr. 5.800,- for ikke-medlemmer af DILF

Hele Category Managent-uddannelsen:

kr. 25.000,- for medlemmer af DILF
kr. 32.800,- for ikke-medlemmer af DILF

Faktura og bekræftelse fremsendes efter modtagelse af tilmelding. Alle priser er ekskl. 25 % moms.

Priserne indeholder (hvis ikke andet er anført):

 • Forplejning
 • Kursusmateriale

Tilmelding

Tilmeld dig her

Afmelding

Ved afmelding indtil 2 uger før kursusafholdelse beregnes et administrationsgebyr på kr. 500,-. Ved afmelding senere end 2 uger før kursusafholdelse skal hele kursusafgiften betales. Virksomheden er naturligvis altid velkommen til at sende en anden deltager. Dette skal meddeles DILF. Fakturaen korrigeres i henhold til den nye deltagers medlemsstatus.

DILF forbeholder sig ret til at foretage ændringer i programmet. DILF forbeholder sig ligeledes ret til at afvise direkte konkurrenter til talere og sponsorer på arrangementet.


                        [Banner]
                      
                        [Banner]
                      
                        [Banner]