Internationale kontraktforhold

Ved handel med udlandet skal indkøberen være opmærksom på en række forhold, der afviger fra, hvad der ville gælde, hvis en kontrakt var indgået med en dansk leverandør.

Bl.a. skal indkøberen tage stilling til, hvordan man sikrer, at den forudsatte retsstilling faktisk opnås, herunder hvilket lands retsregler der skal finde anvendelse i kontrakten.

Indkøberen skal overveje eventuelle forskelle på danske og internationale køberetlige regler. Ikke mindst skal indkøberen tage med i betragtning, hvor en evt. retssag skal anlægges, og hvilket lands love og regler der skal finde anvendelse ved en retstvist (skal det være sælgers, købers eller et helt tredje lands ret?).

Det er bl.a. disse specielle forhold, der bliver gennemgået på kurset, således at indkøberen efter kursusforløbet er bedre i stand til at forstå grundlaget for sin retsstilling og til at sikre sig bedst muligt i forbindelse med indgåelse af aftaler mellem egen virksomhed og en international partner.

Derudover vil deltageren blive bedre i stand til at vurdere konsekvenserne af en eventuel senere tvist under aftalen og derved kunne tage højde for dette i forbindelse med forhandling og indgåelse af kontrakten.

Formål/dit udbytte

På kurset vil regelsæt og praktiske forhold vedrørende indgåelse af aftaler med udenlandske leverandører blive gennemgået.

Vigtigheden af overvejelser omkring lovvalg og værneting, som er en grundlæggende forudsætning for forståelsen af rækkevidden af internationale aftaler, har en fremtrædende plads på kurset. Desuden vil vi berøre problematikker omkring ”international” lovgivning, grundlæggende forskelle mellem retsanvendelsen i civil law lande (som Danmark) og common law lande (som f.eks. UK og US), aftaleparter og repræsentation samt brugen af standardbetingelser/kontrakter.

Gennemgangen vil ske med henblik på at give deltagerne et indblik i de forhold, der skal tages højde for ved køb fra udlandet, og frem for alt sætte deltagerne i stand til at forudse visse faldgruber.

Formålet med kurset er at gøre deltagerne i stand til at:

 • Identificere særlige problemområder inden for international købe- og kontraktret med fokus på områder, der er særligt relevante for internationale aftaler
 • Vurdere og aktivt tage stilling til valg af værneting og lovvalg
 • Identificere visse forskelle mellem danske køberetlige regler og den internationale købelov (CISG)
 • Bruge nogle praktiske redskaber til brug for indgåelse og gennemgang af aftaler
 • Vurdere og overveje risici ved indgåelse af internationale aftaler

Målgruppe

Indkøbere der handler med udlandet og/eller har - eller forventes at få - opgaver inden for og/eller ansvar for internationale kontraktindgåelser.

Kursusindhold

Med hovedvægten lagt på lovvalg og værneting vil der på kurset blive gennemgået:

 • Retlig regulering af lovvalg og værneting
 • Aftalemæssig regulering af lovvalgs- og værnetingsklausuler
 • Hovedtræk og primære forskelle i retsanvendelsen i henholdsvis civil law og common law lande
 • Sikring af vedtagelse af virksomhedernes almindelige betingelser
 • Den internationale købelov (CISG) contra den danske købelov
 • Forskellen mellem agenter, forhandlere og andre repræsentanter

Forberedelse

Deltagerne bedes medbringe deres virksomheds almindelige betingelser samt de ordresedler, som deres virksomhed anvender ved handel med udenlandske leverandører.

Kursusledere

Annemette Thorgaard er partner og advokat hos Kammeradvokaten/Advokatfirmaet Poul Schmith og har mange års erfaring med udarbejdelse af kontrakter og gennemførelse af udbud samt rådgivning om kontraktstyring og håndtering af konflikter i forbindelse hermed.

Relaterede kurser

Tid og sted

2021

Comwell Roskilde
Vestre Kirkevej 12, Himmelev
DK-4000 Roskilde
Tel. (+45) 4632 3131

Fra kl. 09.00 - 17.00.

Pris

kr. 4.500,- for medlemmer af DILF
kr. 5.800,- for ej-medlemmer af DILF

Faktura og bekræftelse fremsendes efter modtagelse af tilmelding. Alle priser er ekskl. 25 % moms.

Priserne indeholder:

 • Forplejning
 • Kursusmateriale

Tilmelding

Tilmeld dig her

Afmelding

Ved afmelding indtil 2 uger før kursusafholdelse beregnes et administrationsgebyr på kr. 500,-. Ved afmelding senere end 2 uger før kursusafholdelse skal hele kursusafgiften betales. Virksomheden er naturligvis altid velkommen til at sende en anden deltager. Dette skal meddeles DILF. Fakturaen korrigeres i henhold til den nye deltagers medlemsstatus.

DILF forbeholder sig ret til at foretage ændringer i programmet. DILF forbeholder sig ligeledes ret til at afvise direkte konkurrenter til talere og sponsorer på arrangementet.


                        [Banner]
                      
                        [Banner]
                      
                        [Banner]
                      
                        [Banner]