Indkøb af transportydelser

I en skærpet konkurrence bliver flere og flere virksomheder stillet over for væsentlige krav om regelmæssighed og præcision til virksomhedens leverancer. Herved skærpes tilsvarende kravene til virksomhedens leverandører af transport og lagerydelser. En god transport- og lageraftale indeholder ikke kun udførlige regler om transportørens ansvar for skade eller forsinkelse, men stiller eksempelvis også miljø- og kvalitetskrav til transportørerne, og binder parterne i et stadigt mere integreret teknologisk samarbejde vedrørende bookinger, lagerstyring m.v. Indgåelse af transport- og lageraftaler er derfor undertiden en kompliceret affære, der kræver stor forberedelse. Kurset vil fokusere på de væsentligste problemstillinger, der typisk opstår i forbindelse med indgåelse af transport- og lageraftaler.

Formål/dit udbytte

Formålet er at give deltagerne et forbedret grundlag for at indgå transport- og lageraftaler. På kurset gives et grundliggende overblik over transportretlige regler og faldgruber i forbindelse med indgåelse af transport- og lageraftaler. Gennemgangen vil navnlig belyse lovmæssige begrænsninger af transportørens ansvar for skade eller forsinkelse, og som konsekvens heraf virksomhedernes behov for at tegne vare- og lagerforsikring, samt typiske vilkår herfor. I tilknytning til de transportretlige regler vil forskellige relevante kontraktklausuler, som transport- og lagerkøber bør overveje, blive gennemgået.

Målgruppe

Alle som arbejder med indkøb af transportydelser og transportretlige aspekter.

Kursusindhold

På kurset gennemgås:

 • Hvilke emner der bør tages stilling til i en transport- eller lageraftale
 • Speditørens standardbetingelser (Nordisk Speditørforbunds bestemmelser 2015)
 • Transportørens ansvar ved landevejstransport og andre transportformer
 • Typiske problemer ved indgåelse af en transport- eller lageraftale, herunder transportjuraens korte reklamations- og forældelsesregler, samt speditørens tilbageholdelses- og panteret i gods
 • Relevante kontraktklausuler
 • Behov og typiske vilkår for vare- og lagerforsikring

Forberedelse

Deltagerne bør inden kurset overveje, om der er særlige forhold eller problemer fra det daglige arbejde, som de ønsker skal tages op under kurset, herunder overveje i hvilke situationer en transport- eller lageraftale kunne være en fordel.

Relaterede kurser

Undervisningsform

Undervisningen vil hovedsagelig være baseret på klasseundervisning.

Kursusledere

Advokat Martin Juste, Kammeradvokaten/advokatfirmaet Poul Schmith

Nuværende job: Advokat (H) og partner.

Uddannelse: Cand. jur.

Tid og sted

Ny dato i 2021 kommer snart

Comwell Roskilde
Vestre Kirkevej 12, Himmelev
4000 Roskilde

Pris

kr. 4.500,- for medlemmer af DILF
kr. 5.800,- for ej-medlemmer af DILF

Faktura og bekræftelse fremsendes efter modtagelse af tilmelding. Alle priser er ekskl. 25% moms.

Priserne indeholder:

 • Forplejning
 • Kursusmateriale

Tilmelding

Tilmeld dig her

Afmelding

Ved afmelding indtil 2 uger før beregnes et administrationsgebyr på kr. 500,-. Ved afmelding senere end 2 uger før kursusafholdelse skal hele kursusafgiften betales. Virksomheden er naturligvis altid velkommen til at sende en anden deltager. Dette skal meddelse DILF. Fakturaen korrigeres i henhold til den nye deltagers medlemsstatus.

DILF forbeholder sig ret til at foretage ændringer i programmet. DILF forbeholder sig ligeledes ret til at afvise direkte konkurrenter til talere og sponsorer på arrangementet.


                        [Banner]
                      
                        [Banner]
                      
                        [Banner]