Excel for indkøberen I

Den bedste forudsætning for godt udført arbejde er optimal brug af velegnede redskaber. En god del af indkøbsarbejdet drejer sig om bearbejdning og analyse af data. Excel er et særdeles velegnet redskab, som enhver indkøber bør mestre.

Formål/udbytte

Du får de grundlæggende færdigheder, det kræver at benytte Excel til de daglige indkøbsopgaver. Vi fokuserer blandt andet på:

• Priskalkulationer og herunder formler, kæder og oversigter mv. til sammenligning af data på tværs af flere ark

• Lister - dvs. behandling af data fra SAP eller tilsvarende økonomisystemer - herunder funktioner som sortering (overblik over varer, pris, betingelser), filtrering (udvælgelse af informationer) subtotaler og pivottabeller

• Udskrivning og diagrammer til præsentation og beslutningsgrundlag

Målgruppe

Indkøbsassistenter eller nye Excel-brugere i indkøbsregi der har et ønske om større viden og forståelse for de opgaver Excel kan hjælpe med i dagligdagens arbejde.

Kursusindhold

Der undervises i Excel 2016, men der kan tages begrænset individuelt hensyn til andre versioner.

Priskalkulationer

Der foretages prisudregninger ved brug af Excel-funktioner, bl.a:

• Sum

• Middel

• Min, Maks

• Hvis

Der arbejdes med flere regneark i samme Excel-projektmappe. Flere indkøbsdata samles (konsolideres) ved brug af formler og kæder. Hermed opbygges oversigter, så det bliver nemmere at sammenligne tallene.

Lister

Hvis indkøbsdata hentes fra et økonomisystem, f.eks. SAP, eller modtages udefra, vil dataene typisk optræde som lister efter import til Excel. Derfor er det vigtigt at kunne behandle disse lister effektivt f.eks. ved brug af:

• Sortering

• Filtrering

• Subtotaler

• Pivottabeller

Ved sortering vil indkøberen få et bedre overblik over varer, priser og indkøbsbetingelser. Filtrering giver mulighed for at udvælge de informationer, der skal sættes fokus på f.eks. lagerførte varer. Hvis indkøberen ønsker listerne opstillet i tabelform og talt sammen, f.eks. det samlede forventede indkøb i de kommende måneder, kan værktøjerne Subtotal og Pivottabel anvendes.

Udskrivning og diagrammer

Data præsenteres som udskrifter og diagrammer. Det sikres, at udskrivningen tager højde for sideskift, overskrifter m.m. Følgende diagramtyper opbygges:

• Cirkeldiagrammer (Lagkager) - f.eks. hvordan fordeler indkøbet sig på varegrupper

• Søjlediagrammer - f.eks. besparelser pr. måned ved ny leverandør

• Kurvediagrammer - f.eks. sæsonprofil for vareindkøb

Materiale

Der udleveres undervisningsmateriale og opgaver, der undervises efter.

Relaterede kurser

Kursusleder

Daniel Hillebrand Hansen, PeopleNet A/S

Tid og sted

18. - 19. maj 2022

Online
Fra kl. 09 - 16 begge dage.

Pris

kr. 5.500,- for medlemmer af DILF
kr. 6.800,- for ej-medlemmer af DILF

Faktura og bekræftelse fremsendes efter modtagelse af tilmelding. Alle priser er ekskl. 25 % moms. Priserne indeholder (hvis ikke andet er anført):

 • Kursusmateriale

Tilmelding

Tilmeld dig her

Afmelding

Ved afmelding indtil 2 uger før kursusafholdelse beregnes et administrationsgebyr på kr. 500,-. Ved afmelding senere end 2 uger før kursusafholdelse skal hele kursusafgiften betales. Virksomheden er naturligvis altid velkommen til at sende en anden deltager. Dette skal meddeles DILF. Fakturaen korrigeres i henhold til den nye deltagers medlemsstatus.

DILF forbeholder sig ret til at foretage ændringer i programmet. DILF forbeholder sig ligeledes ret til at afvise direkte konkurrenter til talere og sponsorer på arrangementet.


                        [Banner]
                      
                        [Banner]
                      
                        [Banner]
                      
                        [Banner]
                      
                        [Banner]