Challenge session DK

Category Management uddannelsen afsluttes med en challenge session som certificering på uddannelsesforløbet. Hvis bestået får du udstedt et certificeringsbevis og kan kalde dig ”DILF Certificied Category Manager”.

Synopsis og præsentation

Udarbejdelse af en kort synopsis på baggrund af en case/kategori fra din egen virksomhed (maks. 4 sider) samt en præsentation (powerpoint-præsentation af major findings på ca. 10 min.) over for de andre deltagere og underviser.

Hvad er en synopsis?

En synopsis er en kort tekst, der giver et samlet overblik over din opgave eller din case. Elementerne i en synopsisopgave er de samme som ved en større opgave og inkluderer redegørelse, analyse og konklusion. Der er dog brede rammer til at tilrettelægge synopsen efter de kategorigivne problemstillinger og de udfordringer, der måtte være i din virksomhed. Du skal i din synopsis diskutere og begrunde de modeller og metoder, du vil bruge med henblik på at udarbejde en kategori-strategi, som er resultatet/konklusionen i din synopsis. En synopsis har to formål:

1) Den skal vise, at du kan sætte strukturer på din viden

2) Den skal understøtte din mundtlige præsentation

Præsentation/Challenge session

Den efterfølgende præsentation(challenge session) skal kort skitsere de væsentligste pointer, metoder/modeller og overvejelser, fra din synopsis og samlet præsentere din kategoristrategi. Præsentationen har til formål, at underviseren og deltagerne kan udfordre elementerne i din synopsis og den endelige kategoristrategi.

Kurserne i Category Management uddannelsen:

Læs category management brochuren og få det fulde overblik

Se hvad tidligere deltagere har sagt om forløbet

Dato

28. september 2022, Comwell Middelfart

Tilmelding

Tilmeld dig hele uddannelsen her


                        [Banner]
                      
                        [Banner]
                      
                        [Banner]
                      
                        [Banner]
                      
                        [Banner]