Challenge session DK

Category Management uddannelsen afsluttes med en challenge session som certificering på uddannelsesforløbet. Hvis bestået får du udstedt et certificeringsbevis og kan kalde dig ”DILF Certificied Category Manager”.

Synopsis og præsentation

Udarbejdelse af en kort synopsis på baggrund af en case/kategori fra din egen virksomhed (maks. 4 sider) samten præsentation (powerpoint præsentation af major findings på ca. 10 min.) overfor de andre deltagere og underviser.

Hvad er en synopsis?

En synopsis er en kort tekst, der giver et overblik over din opgave eller din case. Elementerne i en synopsisopgave er de samme som ved en større opgave og inkluderer redegørelse, analyse og konklusion. Der er dog brede rammer til at tilrettelægge synopsen efter de kategorigivne problemstillinger og de udfordringer, der måtte være i din virksomhed. Du skal i din synopsis diskutere og begrunde de modeller og metoder, du vil bruge med henblik på at udarbejde en kategori-strategi, som er resultatet/konklusionen i din synopsis. En synopsis har to formål:

1) Den skal vise, at du kan sætte strukturer på din viden

2) Den skal understøtte din mundtlige præsentation

Præsentation/Challenge session

Den efterfølgende præsentation(challenge session) skal kort skitsere de væsentligste pointer, metoder/modeller og overvejelser fra din synopsis og samlet præsentere din kategoristrategi. Præsentationen har til formål, at underviseren og deltagerne kan udfordre elementerne i din synopsis og den endelige kategoristrategi.

Kurserne i Category Management uddannelsen:

Kategoritankegangen og mobilisering
Intern analyse - spend management
Ekstern analyse - markedsanalyse
Kategoristrategi
Leverandørstyring

Få en samlet oversigt over modulerne her

Dato

27. januar 2021

Comwell Middelfart
Karensmindevej 3
DK-5500 Middelfart

Tilmelding

Tilmeld dig hele uddannelsen her


                        [Banner]
                      
                        [Banner]
                      
                        [Banner]
                      
                        [Banner]