Challenge session DK

Category Management uddannelsen afsluttes med en challenge session som certificering på uddannelsesforløbet. Hvis bestået får du udstedt et certificeringsbevis og kan kalde dig ”DILF Certificied Category Manager”.

Synopsis og præsentation

Udarbejdelse af kort synopsis på baggrund af case/kategori fra egen virksomhed (maks. 4 sider) samt præsentation(powerpoint præsentation af major findings på ca. 10 min.) overfor de andre deltagere og underviser - en såkaldt challenge session.

Hvad er en synopsis?

En synopsis er en kort tekst, der giver en samlet gennemgang og overblik over din opgave eller case. Elementerne i en synopsisopgave er de samme som i den større opgave, som inkluderer redegørelse, analyse og konklusion, og skal her følge strukturen i kategoritænkningen. Der er dog ret brede rammer til at tilrettelægge synopsen efter de kategorigivne problemstillinger og udfordringer, der måtte være i din virksomhed. Du skal i din synopsis diskutere og begrunde de modeller og metoder, du vil bruge med henblik på at udarbejde en kategori strategi, som er resultatet/konklusionen i din synopsis. En synopsis har to formål:

1) Den skal vise, at du kan sætte strukturer på den viden, du har

2) Den skal understøtte din mundtlige præsentation

Præsentation/Challenge session

Den efterfølgende præsentation(challenge session) skal kort skitsere de væsentligste pointer og fakta, metoder/modeller og overvejelser du har gjort dig og anvendt i din synopsis og samlet præsentere din kategoristrategi. Præsentationen/challenge session har til formål at underviseren og deltagerne kan udfordre elementerne i din synopsis og den endelige kategoristrategi.

Kurserne i Category Management uddannelsen:

Kategoritankegangen og mobilisering
Intern analyse - spend management
Ekstern analyse - markedsanalyse
Kategoristrategi
Leverandørstyring

Dato

 • 27. januar 2021 - hold 14

Tilmelding

Tilmeld dig hele uddannelsen her


                        [Banner]
                      
                        [Banner]
                      
                        [Banner]
                      
                        [Banner]
                      
                        [Banner]
                      
                        [Banner]