Professionel forhandlingsadfærd

- Fokus på kommunikation og din personlige gennemslagskraft i forhandlingen

Målgruppe

Modul 3 er for personer med erfaring inden for forhandlingsområdet. Deltagelse forudsætter tidligere deltagelse på DILFs kurser Forhandlingsteknik (modul 1) og Personligheden i forhandling (modul 2) eller på kurset Business Negotiation.

Formål/dit udbytte

Kurset har til formål at give deltagerne en meget høj grad af forståelse for – og bevidsthed om - hvordan de konkret agerer, og hvordan deres kommunikation i forhandlingen påvirker modparten. Deltagerne får på kurset forstærket og udbygget deres indsigt i egen forhandlingsstil og personlighedsprofil. Kurset bygger således videre på det fundament og den viden og erfaring, som er skabt på de to tidligere moduler.

Kursusindhold

 • Kort repetition af væsentlige indholdselementer i tidligere modul(er), bl.a. centrale elementer af DiSC-profilen
 • Hvordan lykkes en forhandling, og hvad går galt, når forhandlingen løber af sporet?
 • Rammerne for en interessebaseret forhandling
 • Sprogets og kommunikationens betydning – hvordan bevidst brug af bl.a. op- og nedtrappende sprog kan påvirke udfaldet af forhandlingen
 • Kropssproget – hvordan aflæser man det – forskellige tolkninger
 • Hvad betyder tillid, og hvordan opbygges den?
 • Hvordan tackles mistillid og modstand?
 • Gruppeforhandlinger
 • Sparring og feedback på egen forhandlingsstil og kommunikation
 • Refleksion vedr. fremtidige planer

Undervisningsform

Kursets struktur er interaktivt og baseret på en kombination af forhandlingsøvelser og gennemgang af forskellige aspekter af både verbal og non-verbal kommunikation. Alle deltagere kommer således i aktion adskillige gange i forhandlingsøvelser, primært som deltagere, men også som observatører. Deltagerne bliver i forhandlingssituationerne optaget på video, disse optagelser vil danne grundlag for personlig feedback og sparring.
Kursets undervisningsform veksles mellem øvelser, feedback og teori/inpu

Relaterede kurser

Certificate of Competence: DILF Certified Business-to-Business Negotiator

Fra 2013 tilbyder vi alle deltagere, som allerede har deltaget eller skal deltage i DILFs 3 forhandlingsmoduler, at blive certificeret med et Certificate of Competence: DILF Certified Business-to-Business Negotiator. Du kan derved afslutte dit kursusforløb med en eksamination, som vil blive udbudt halvårligt og ved beståelse får du udstedt et certificeringsbevis og kan kalde dig ”DILF Certified Business-to-Business Negotiator”.
­Læs mere her

Kursusledere

Lars Bjerregaard Mikkelsen
Assc. Professor, Aarhus Universitet, Konsulent, [Nokomoditi]
Tidligere beskæftigelse som direktionsassistent, The Stibo Group, marketingchef, Dronningborg Industries og salgschef hos BUUS
Uddannelse: M.Sc. Econ., Exec. MBA., Ph.D.

Søren Vammen, Adm. Direktør i DILF og Kairos Commodities
Søren har mere end 20 års erfaring indenfor supply management og har været dybt involveret i flere europæiske virksomheders supply management praktik. Søren er ekstern censor på CBS på linjen Marketing og Indkøb og censor på MBA i Business strategy.

Tid og sted

25. - 26. september 2019

Comwell Roskilde

11. - 12. december 2019

Comwell Middelfart

Comwell Middelfart
Karensmindevej 3
DK-5500 Middelfart
Tel. (+45) 6341 8100

Comwell Roskilde
Vestre Kirkevej 12, Himmelev
DK-4000 Roskilde
Tel. (+45) 4632 3131

Fra kl. 9.00 dag 1 til kl. 16.00 dag 2

Overnatning på hotellet er inklusiv. Værelset bliver bestilt af DILF ved tilmelding.

Der vil være fælles middag for kursusleder og deltagere den første aften og på nogen 2-dags kurser, vil undervisningen fortsætte efter middagen.

Pris

kr. 12.500,- for medlemmer af DILF
kr. 13.900,- for ej-medlemmer af DILF

Faktura og bekræftelse fremsendes efter modtagelse af tilmelding. Alle priser er ekskl. 25% moms. Priserne indeholder (hvis ikke andet er anført):

 • Forplejning
 • Overnatning mellem kursusdagene, hvis der er tale om et internatkursus (excelkurser undtaget)
 • Kursusmateriale

Ved internatkurser er overnatning mellem kursusdagene inkluderet i prisen, og kursisterne anbefales at benytte/deltage i hele arrangementet. Det betragtes som en hel pakke, og DILF kan derfor ikke godtgøre/tilbagebetale beløb svarende til overnatning, såfremt denne ikke benyttes.

Overnatning og eventuel forplejning ud over kursusarrangementet er IKKE inkluderet i prisen.

Tilmelding

Tilmeld dig her

Afmelding

Ved afmelding indtil 2 uger før beregnes et administrationsgebyr på kr. 500,-. Ved afmelding senere end 2 uger før kursusafholdelse skal hele kursusafgiften betales. Virksomheden er naturligvis altid velkommen til at sende en anden deltager. Dette skal meddelse DILF. Fakturaen korrigeres i henhold til den nye deltagers medlemsstatus.

DILF forbeholder sig ret til at foretage ændringer i programmet. DILF forbeholder sig ligeledes ret til at afvise direkte konkurrenter til talere og sponsorer på arrangementet.


                        [Banner]
                      
                        [Banner]
                      
                        [Banner]
                      
                        [Banner]