Professionel forhandlingsadfærd

- Fokus på kommunikation og din personlige gennemslagskraft i forhandlingen

Målgruppe

Modul 3 er for personer med erfaring inden for forhandlingsområdet. Deltagelse forudsætter tidligere deltagelse på DILFs kurser Forhandlingsteknik (modul 1) og Personligheden i forhandling (modul 2) eller på kurset Business Negotiation.

Se hvad tidligere deltagere har sagt om forløbet

Formål/dit udbytte

Kurset har til formål at give deltagerne en meget høj grad af forståelse for – og bevidsthed om - hvordan de konkret agerer, og hvordan deres kommunikation i forhandlingen påvirker modparten. Deltagerne får på kurset forstærket og udbygget deres indsigt i egen forhandlingsstil og personlighedsprofil. Kurset bygger således videre på det fundament og den viden og erfaring, som er skabt på de to tidligere moduler.

Kursusindhold

 • Kort repetition af væsentlige indholdselementer i tidligere modul(er), bl.a. centrale elementer af DiSC-profilen
 • Hvordan lykkes en forhandling, og hvad går galt, når forhandlingen løber af sporet?
 • Rammerne for en interessebaseret forhandling
 • Sprogets og kommunikationens betydning – hvordan bevidst brug af bl.a. op- og nedtrappende sprog kan påvirke udfaldet af forhandlingen
 • Kropssproget – hvordan aflæser man det – forskellige tolkninger
 • Hvad betyder tillid, og hvordan opbygges den?
 • Hvordan tackles mistillid og modstand?
 • Gruppeforhandlinger
 • Sparring og feedback på egen forhandlingsstil og kommunikation
 • Refleksion vedr. fremtidige planer

Undervisningsform

Kursets struktur er interaktivt og baseret på en kombination af forhandlingsøvelser og gennemgang af forskellige aspekter af både verbal og non-verbal kommunikation. Alle deltagere kommer således i aktion adskillige gange i forhandlingsøvelser, primært som deltagere, men også som observatører. Deltagerne bliver i forhandlingssituationerne optaget på video, disse optagelser vil danne grundlag for personlig feedback og sparring.
Kursets undervisningsform veksles mellem øvelser, feedback og teori/inpu

Relaterede kurser

Kursusledere

Lars Bjerregaard Mikkelsen
Assc. Professor, Aarhus Universitet, Konsulent, [Nokomoditi]
Tidligere beskæftigelse som direktionsassistent, The Stibo Group, marketingchef, Dronningborg Industries og salgschef hos BUUS
Uddannelse: M.Sc. Econ., Exec. MBA., Ph.D.

Søren Vammen, Adm. Direktør i DILF og Kairos Commodities
Søren har mere end 20 års erfaring indenfor supply management og har været dybt involveret i flere europæiske virksomheders supply management praktik. Søren er ekstern censor på CBS på linjen Marketing og Indkøb og censor på MBA i Business strategy.

Se hvad tidligere deltagere har sagt om forløbet

Datoer 2021

Hvis COVID-19 restriktionerne forlænges, flytter vi kursusdatoen, så kurset bliver afholdt så snart det er tilladt.

Hvis du ikke kan deltage på den nye dato, krediterer vi hele kursusbeløbet.

30. sept. - 1. oktober 2021

Comwell Middelfart

6. - 7. oktober 2021

Comwell Roskilde

Comwell Middelfart
Karensmindevej 3
DK-5500 Middelfart
Tel. (+45) 6341 8100

Comwell Roskilde
Vestre Kirkevej 12, Himmelev
DK-4000 Roskilde
Tel. (+45) 4632 3131

Pris pr. modul

kr. 10.000,- for medlemmer af DILF
kr. 13.900,- for ej-medlemmer af DILF

Pris for hele uddannelsen (3 moduler + eksamination)

Du kan tilmelde dig alle 3 forhandlingsmoduler og afslutte dit kursusforløb med en eksamination. Læs mere her 
kr. 25.000,- for medlemmer af DILF
kr. 32.800,- for ej-medlemmer af DILF

Kursuspriserne indeholder:

 • Forplejning
 • Overnatning. Værelset bliver bestilt af DILF ved tilmelding. kursisterne anbefales at benytte/deltage i hele arrangementet og DILF kan ikke godtgøre/tilbagebetale beløb svarende til overnatning, såfremt denne ikke benyttes.
 • Kursusmateriale

Tilmelding

Tilmeld dig her

Faktura og bekræftelse fremsendes efter modtagelse af tilmelding. Alle priser er ekskl. 25% moms.

Afmelding

Ved afmelding indtil 2 uger før beregnes et administrationsgebyr på kr. 500,-. Ved afmelding senere end 2 uger før kursusafholdelse skal hele kursusafgiften betales. Virksomheden er naturligvis altid velkommen til at sende en anden deltager. Dette skal meddelse DILF. Fakturaen korrigeres i henhold til den nye deltagers medlemsstatus.

DILF forbeholder sig ret til at foretage ændringer i programmet. DILF forbeholder sig ligeledes ret til at afvise direkte konkurrenter til talere og sponsorer på arrangementet.


                        [Banner]
                      
                        [Banner]
                      
                        [Banner]