Challenge session - Forhandling

Vi tilbyder alle deltagere, der har deltaget i DILFs 3 forhandlingsmoduler, at blive certificeret. Certificeringen foregår som en 72-timers case-eksamen.

Certificeringen vil bestå af en konstrueret case, der vil blive sendt pr. mail, umiddelbart inden det pågældende 72-timers eksamensforløb starter. Besvarelsen afleveres digitalt til DILF via e-mail senest 72 timer senere. Deltagerne bestemmer selv omfang af tid, ressourcer, hjælpemidler, etc.

Casen vil være en køb/salg forhandlingssituation, som deltagerne skal forberede ud fra de modeller og værktøjer, og under iagttagelse af den argumentation, de har arbejdet med på de 3 træningsmoduler. Besvarelsen skal således være en begrundet forhandlingsstrategi, hvor både relevante mål og fremgangsmåde(r) diskuteres og kvalificeres. Omfang forventes at være 5-6 sider, men dette er ikke afgørende.

Opgaven evalueres ud fra en godkendt/ikke godkendt betragtning. Såfremt opgaven ikke godkendes, tilbydes der en samtale, hvor mulige forslag til forbedring præsenteres. Herefter har opgaveløser mulighed for at revurdere sit løsningsforslag.

Efter godkendelse af opgaven udstedes ”DILF Certified Business-to-Business Negotiator” eksamensbevis, som sendes til deltageren.

Se hvad tidligere deltagere har sagt om forløbet

Forhandlingsuddannelsen:

Læs forhandlingsbrochuren og få det fulde overblik

Pris - forhandlingsuddannelsen

kr. 25.000,- for medlemmer af DILF
kr. 32.800,- for ej-medlemmer af DILF

Pris pr. modul

kr. 10.000,- for medlemmer af DILF
kr. 13.900,- for ej-medlemmer af DILF

Tilmelding

Tilmeld dig her


                        [Banner]
                      
                        [Banner]
                      
                        [Banner]
                      
                        [Banner]
                      
                        [Banner]