Forside > Arrangementer > Konferencer og workshops > SCM&Procurement talent days

SCM & Procurement Talent Days

Har I sikret jer morgendagens SCM talenter?

– Brug DILFs netværk og mød veluddannede studerende fra de danske SCM og indkøbsuddannelser!

26. marts 2019 kl. 08.30 - 13.00, Comwell Kolding

3. april 2019 kl. 08.30 - 13.00, B!NGs København

DILF giver en udvalgt skare af vores medlemmer en unik chance for at møde fremtidens SCM-, logistik- og indkøbstalenter, når vi inviterer vores netværk af studerende til et karriere-arrangement i Kolding og København.

Mange virksomheder oplever mangel på kvalificerede medarbejdere, eller har et løbende behov for nye ressourcer - og der er rift om de dygtigste, og brug for profilering fra virksomhedernes side.

DILF laver derfor et arrangement, der giver de involverede virksomheder mulighed for at mødes med den pipeline af dygtige SCM, logistik og indkøbsstuderende på videregående uddannelser, som snart står foran at skulle vælge deres fremtidige arbejdsplads, studiejob m.m.

DILF har størstedelen af de logistik-, supply chain- og indkøbsstuderende, der går på danske uddannelsesinstitutioner, som medlemmer.

Til forskel fra de generelle karrieremesser på markedet, tilbyder DILFs SCM Talent DAYS, de studerende et konkret indblik i virksomheden som helhed, og hvor de får mulighed for at stifte bekendtskab med en udvalgt række virksomheder. Her kan de høre, hvordan I driver jeres supply chain og indkøb, samt i den forbindelse at diskutere karrieremuligheder med de repræsenterede virksomheder.

SCM Talent Days lægger op til at I som virksomhed frit kan bruge jeres indlæg til at f.eks tage udgangspunkt enten i et optimeringsprojekt, eller hvordan man generelt håndterer sin forsyningskæde i forhold til logistik og indkøb. Indlægget kan eventuelt afsluttes med kort at gøre rede for karriere- og udviklingsmuligheder i netop jeres virksomhed. Dette vil kunne diskuteres yderligere på jeres stand i pauserne.

Vi forventer deltagende fra omkring 80 studerende til hvert arrangement.

Med andre ord - dette er det ideelle forum at promovere jeres virksomhed og SCM-funktioner overfor den direkte målgruppe.

De to SCM Talent Days vil være et gratis tilbud til de studerende. Arrangementet finansieres delvist af DILF og delvist af de 5 virksomheder, som melder sig som partnere.  

Partnerskab:

I virksomhedspartnerskabet indgår:

 • Indlæg på ca. 30 min med valgfrit emne
 • Op til 3 repræsentanter fra din virksomhed (f.eks HR, rekrutterende managers og/eller juniorprofil)
 • Virksomhedsstand som kan besøges i pauserne

Pris:

Prisen for at deltage som virksomhedspartner vil ligge på 15.000 kr. per arrangement. Vælger I at deltage begge dage er prisen 25.000 kr.

Vi har begrænset antallet partnervirksomheder til totalt 5 virksomheder per arrangement. Virksomheder, som ikke er partnere, har ikke adgang til arrangementet.

Deltagere på arrangementet vil få kontakt til dimittender, men også til studerende, som søger:

 • Fastansættelse
 • Projektansættelse
 • Studiejob
 • Praktikplads
 • Trainee
 • Graduate-forløb
 • Internship
 • Specialeskrivning

Eksempel på repræsenterede uddannelser:

 • Value Chain Management (VIA University College)
 • Cand.merc Logistics and Supply Chain Management (Aarhus Universitet)
 • Cand.merc Supply Chain Management (CBS)
 • Purchasing Management (VIA University College)
 • Logistikøkonom (CPH Business)
 • International transport og Logistik (CPH Business)
 • SCM (SDU)

Har I interesse i at være partner på arrangementet, kontakt Lotta Ahlfors, la@dilf.dk


                        [Banner]
                      
                        [Banner]
                      
                        [Banner]
                      
                        [Banner]
                      
                        [Banner]
                      
                        [Banner]