Forside > Arrangementer > Konferencer og workshops > 2017 > Sourcing Excellence

Sourcing Excellence

Den 23. november 2017 på Comwell Århus

Tilmeld dig her

Under overskriften ’Refleksioner over strategisk indkøb’ samler vi resultater og erfaringer fra Sourcing Excellence projektet i et brag af en dag den 23. november.

Sourcing Excellence projektet, et forskningsprojekt på AAU med støtte fra Industriens Fond, har haft deltagelse af en lang række danske virksomheder over de seneste år og har ledt til udviklingen af en model for Sourcing Excellence.

Konferencen vil bl.a. bringe erfaringer fra virksomhedernes deltagelse i projektet på banen i forhold til, hvordan et mere værdiskabende indkøb kan etableres. Alle indlægsholdere har således været involveret i projektforløbet og vil give deres bud på, hvordan de ser indkøb i Danmark anno 2017 samt deres bud på, hvad de fremtidige ”must-win” battles bliver indenfor området. Konferencen vil fra forskellige vinkler bringe overvejelser og betragtninger om fortiden og fremtiden for indkøb og sourcing til torvs og diskutere vejen mod Sorucing Excellence for danske virksomheder.

Kom og vær med i debat og dialog om status for indkøb og sourcing og fremtidige udviklingsveje for området.

Program

09.00 – 09.30 Registrering og morgenmad

09.30 – 09.40 Velkomst og intro til konferencen

Dirigent: , CEO, Dansk Indkøbs- og Logistik Forum/Kairos Commodities A/S

09.40 – 10.10 Indkøb – støttefunktion eller det nye strategiske fyrtårn?

Indkøb udråbes i teoretiske lærebøger og artikler som virksomhedernes nye strategiske fyrtårn, der både leverer værdi og cost-besparelser. Men virkeligheden er, at indkøb for overraskende mange stadig betragtes som en støtte- og servicefunktion uden megen strategisk bidrag eller værdi for virksomheden. Det interessante spørgsmål er så; Hvorfor er der så stor forskel på teori og praksis? Og hvordan kommer vi tættere på Sourcing Excellence? Morten Møller, leder af Sourcing Excellence projektet på AAU, vil i sit indlæg komme ind på de modeller og metoder, som gennem Sourcing Excellence projektet er blevet udviklet, og har været medvirkende til at gøre indkøbsfunktioner mere værdiskabende. Cases og eksempler herfra vil blive præsenteret og diskuteret. 

v/ Associate professor, Aalborg Universitet

10.10 – 10.30 Rundbordsdebat og Q&A til indlæg 1

10.30 – 11.00 Danfoss' indkøb mod 2020

Hvordan ser perspektivet ud for Danfoss' indkøb mod 2020. Hvilke ting er de meste vigtige fremadrettet, herunder digitalisering, og hvordan fastholder man, at indkøbsaktiviteter forsat bidrager til et sundt EBIT impact for Danfoss efter en række gode år i indkøb.

v/ Senior Vice President & Head of Danfoss Procurement, Danfoss A/S

11.00 – 11.20 Rundbordsdebat og Q&A til indlæg 2

11.20 – 11.40 Kaffepause og networking

11.40 – 12.10 SRM – en nødvendighed for øget værdiskabelse

Supplier relationship management er det naturlige næste skridt imod udvidelse af kompetencespændet inden for sourcing-området for de virksomheder, der allerede har opnået en vis modenhed via category management. Globalisering og outsourcing har skabt markant forandrede indkøbssnitflader for mange virksomheder. Dette betyder, at de traditionelle Price down og Cost out værktøjer, der hidtil har præget indkøbs værktøjskasse, i visse situationer og kategorier, ikke længere er gode nok. Næste skridt vil være Value up, altså realisering af værdi til gensidig fordel, i de vigtige strategiske relationer, hvor de samme fordele ikke ville kunne skabes af nogen af parterne isoleret set. Men det kræver en markant anderledes tilgang til interaktion med forsyningsbasen end det, man har været vant til i de fleste indkøbsafdelinger.

v/ Associate professor, Aarhus Universitet

12.10 – 12.30 Rundbordsdebat og Q&A til indlæg 3

12.30 – 13.30 Frokost

13.30 – 14.00 Supplier innovation i Unilever og andre virksomheder

Hvordan får man sine leverandører motiveret og mobiliseret til at innovere for sig? Unilever har taget en Partner To Win strategi, hvor strategiske leverandører systematisk bliver matchet med den interne organisation ved en årlig ’Innovation Summit’. På samme måde har andre store organisationer heriblandt Lego, Novozymes og Heineken, adopteret forskellige variationer af disse ’Innovation Summit’, som en måde hvorpå de kan drive innovation fra leverandører. Linda Nhu Laursen har gennem flere år beskæftiget sig med netop disse Innovation Summits og vil i sit indlæg komme nærmere ind på, hvordan forskellige virksomheder har anvendt dem til at drive deres supplier innovation.

v/ post doc, Unilever, Aalborg Universitet

14.00 – 14.20 Rundbordsdebat og Q&A til indlæg 4

14.20 – 14.40 Kaffepause og networking

14.40 – 15.10 Sourcing excellence i mellemstore virksomheder med begrænsede ressourcer

Sourcing excellence associerer de fleste nok primært med store virksomheder og indkøbsorganisationer. Men i Hoyer er man for nyligt påbegyndt en rejse, som vil bringe indkøbs- og sourcing aktiviteterne et skridt tættere på sourcing excellence. En rejse hvor value based sourcing bl.a. vil spille en væsentlig rolle i transformationen. Jesper Andersen vil tage os en tur med på rejsen, hvor fokus bl.a. er på:

 • Sourcing excellence som konkurrencefordel
 • ‘Benefit over cost’ – hvordan gøres det i praksis

v/ Purchase Manager, Hoyer

15.10 – 15.30 Rundbordsdebat og Q&A til indlæg 5

15.30 – 15.50 Don’t manage cost. Manage suppliers  

Indkøbsfunktionen må udvikle sig for ikke at blive irrelevant. I fremtiden må indkøbsfunktionen ændre både mindset, målsætninger, kompetencer og processer for at kunne skabe mere værdi i virksomheden og øge virksomhedens konkurrencekraft gennem sine leverandører. Få et nyt perspektiv på, hvordan det gøres.

v/ Direktør, LeanLinking

15.50 – 16.00 Afrunding på konference

Dirigent: CEO, Dansk Indkøbs- og Logistik Forum/Kairos Commodities A/S

Tilmeld dig her

Tid og sted

23. november 2017 fra 08.30 - 17.00

Comwell Aarhus
Værkmestergade 2
8000 Århus

Tel: +45 8672 8000

Priser

DKK 2.400,-
Tilmeld dig og tag en kollega med gratis.

Tilmelding

Benyt tilmeldingsformularen på dilf.dk/tilmelding.

Faktura og bekræftelse fremsendes efter modtagelse af tilmelding.

Afbestillingsbetingelser

Ved afmelding senest 30 dage inden arrangementets afholdelse, kan deltagerafgiften tilbagebetales – fratrukket 10% i administrationsgebyr. Ved afmelding senest 14 dage inden arrangementets afholdelse skal 50% af deltagerafgiften betales. Ved afmelding senere end 14 dage inden arrangementets afholdes, betales hele deltagerafgiften. Såfremt du er forhindret i at deltage, er du naturligvis velkommen til at sende en kollega i stedet. DILF skal så vidt muligt underrettes herom. Fakturaen korrigeres i henhold til den nye deltagers medlemsstatus.

DILF forbeholder sig ret til at foretage ændringer i programmet. DILF forbeholder sig ligeledes ret til at afvise direkte konkurrenter til talere, virksomhedsbesøg og sponsorer på arrangementet.

Sponsorer

Udstillere

Øvrige


                        [Banner]
                      
                        [Banner]
                      
                        [Banner]