Lager 2015

Lager 2015 - Deltag 3 betal for 2!

Torsdag den 7. maj 2015 på Comwell Kolding
Tilmeld dig her

DILF og Danske Speditører byder i 2015 velkommen til årets to store konferencer; Lager 2015, og Transportjuridisk mødedag 2015(Danske Speditører), som afholdes parallelt.

DILFs Lagerkonference er en årlig tilbagevendende begivenhed, og igen i 2015 vil vi kunne byde på aktuelle og spændende indlæg fra virksomheder, der arbejder målrettet med at optimere lageret.

Programmet vil afspejle de udfordringer og problemstillinger, som mange oplever på lagerområdet, og vi glæder os til at præsentere dig for et program med cases om interessante lagerprojekter. Som altid vil indlæggene lægge stor vægt på erfaringsudveksling, så deltagerne kan få inspiration til at arbejde videre hjemme i egen virksomhed.

Som afslutning på konferencen har deltagerne – traditionen tro – mulighed for at deltage i et lagerbesøg eller, som noget nyt, i en debat session om værdiskabelse og samarbejde mellem transportkøber og –sælger.

Kom og få målrettet inspiration og netværk med andre, der arbejder med samme områder.

Husk, du og dine kollegaer kan ved samtidig tilmelding deltage 3 og kun betale for 2 på begge spor.

Målgruppe

Konferencen henvender sig til lager- og logistikansvarlige samt øvrige medarbejdere, der til daglig beskæftiger sig med lager og logistik.

Program

Lager 2015

08.30 - 09.00 Registrering og morgenbrød

09.00 - 09.10 Velkomst ved dagens dirigent

v/ Partner, Logio Consulting A/S

09.10 - 10.00 Er I parate til fremtiden?

Hvordan sikrer man bedst at innovation også rammer virksomhedens lager og distributions set-up og hvad oplever danske virksomheder som værende barrierer og udfordringer for at udvikle virksomhedens supply chain? Undersøgelser i Det Danske Supply Chain Panel har bl.a. vist at risikoen for at fokus på udviklingsinitiativer fortaber sig i drift for mange er en aktuel problemstilling, men samtidig at lager og distribution har et væsentlig strategisk fokus for virksomheder, så hvordan klarer man bedst denne opgave, og sikrer at de rigtige beslutninger bliver taget og at innovation også kan ses og måles helt ud i forsyningskæden. Jan Stentoft vil vise undersøgelser og resultater fra både Det Danske Supply Chain Panel og Industriens Fond og diskutere om I er klar til at udvikle på jeres lager, transport og distribution.

v/ Professor, Syddansk Universitet

10.00 - 10.30 Kaffepause, networking og mulighed for besøg på stande

10.30 - 11.20 Etablering af nyt lager og forsyningsstruktur for Aarhus Universitetshospital

Hospitalsbyggeriet i Aarhus er kendetegnet ved at være danmarkshistoriens største og mest komplicerede hospitalsbyggeri. Byggeriet omfatter etablering af en ny varemodtagelse, et nyt lager og en helt ny forsyningsstruktur.

Hospitalet har i de kommende år et øget behov for styring af vareforsyningen til hospitalets mange afdelinger for at sikre driftssikkerhed og reduktion af omkostninger. Dette stiller helt nye krav til logistikudvikling. Hør mere om:

 • Bagom det samlede byggeprojekt
 • Logistikkoncepter på hospitalet
 • Den kommende forsyningsstruktur
 • Lagerlayout og -aktiviteter

v/ Chefkonsulent, Aarhus Universitetshospital

11.20 - 11.40 Kaffepause, networking og mulighed for besøg på stande

11.40 - 12.30 Hvordan sikres succes med lagerautomatisering?

Efter at være nået så langt det var muligt med effektivisering af manuelle processer ved hjælp af LEAN samt nyt WMS system, valgte Saint-Gobain Distribution Denmark (SGDD) i 2011 at starte et projekt op der skulle sikre kapacitet og effektivitet til fremtidens centrallager.

Projektet endte op i et nyetableret automatisk højlager, som blev taget i brug i 2014.

Projektet levede op til den aftalte funktionalitet, blev færdigt til tiden og overholdt budgettet. Vi vil i denne præsentation komme ind på nogle af de faktorer der medvirkede til at projektet blev en succes. Disse faktorer vil kunne bruges i lignende projekter og er derfor ikke unikke for vores løsning.

 • Start smart
 • Automatiseringsgrad
 • Hvem gør hvad?
 • Valg af samarbejdspartnere
 • Projektstyring i en ny og kompleks verden
 • Overgang fra projekt til drift

v/ Logistikdirektør og Logistikudviklingschef, Saint-Gobain Distribution Denmark

12.30 - 13.30 Frokost, networking og mulighed for besøg på stande

13.30 - 14.30 Last orders, please!

Når man konfronteres med en komplet virksomhedslukning, som betyder, at ikke kun enkelte enheder nedlægges, men at hele festen stopper på et fastlægt tidspunkt, udfordrer denne nye uventede situation alle tænkelige faktorer.

De overordnede målsætninger i forbindelse med lukningen skal forstås, fortolkes, implementeres, styres, og frem for alt, bakkes op af hele organisationen.

Da TOP-TOY A/S melder ud i marts, at NORSTAR A/S, som repræsenterer TOP-TOY’s B2B enhed, skal afvikles med slut dato 31.12.2015, er hele Supply Chain organisationen udfordret, og det store spørgsmål er nu, om vores logistik set-up kan stå distancen?

Volker Hirth fra TOP-TOY A/S og Peter Frølund fra NORSTAR A/S vil i dette indlæg komme nærmere ind på, hvordan denne udfordring håndteres, når man har ”one shot” til at indfri mål og forventninger.

 • Drift under afvikling – plan og udfordringer
 • Hvordan sikrer vi at nå målet professionelt - mennesker, processer, værktøjer…
 • Læringer for logistik/supply chain

v/ Supply Chain Manager, TOP-TOY A/S og Project Manager, NORSTAR A/S

14.30 - 14.50 Kaffepause, networking og mulighed for besøg på stande

Vælg herefter mellem Debat i plenum eller Lagerbesøg

14.50 Debat i plenum: Hvordan styrkes samarbejdet transportkøber- og sælger imellem?

Oscar Tiberg og Rasmus Køie åbner op for debat om hvorledes samarbejdet udbyder og sælger imellem optimeres.

 • Hvordan optimerer NSAB samarbejdet parterne imellem?
 • Forventningsafstemning køber – sælger imellem
 • Spørgsmål fra deltagere

15.45 - 16.00 Afslutning på debatsession og afrunding på konference

Eller

14.50 - ca. 17.00 Lagerbesøg: Besøg på COOPs distributionscenter i Odense

For nogle år siden byggede COOP det store distributionscenter i Odense med bl.a. et stort højlager samt ny teknologi. I 2013 etableredes et nyt automatisk plukkesystem baseret på den spændende shuttle-teknologi. Deltagerne på lagerbesøget vil blive guidet gennem logistikcenteret og bl.a. få mulighed for at se multi-shuttle lageret.

v/ Vært: Teknisk chef, COOP

Tid og sted

Torsdag den 7. maj 2015

Comwell Kolding
Skovbrynet 1
6000 Kolding
Tel.: 76341100

Registrering fra kl. 08.30

Priser

Deltag 3 personer og betal for 2.

Kr. 3.975,- for medlemmer af DILF eller Danske Speditører
Kr. 5.475,- for ikke-medlemmer af DILF eller Danske Speditører
Priserne er eksklusiv moms og dækker dokumentationsmateriale samt frokost og kaffe.

Overnatning og evt. forplejning ud over konferencearrangementet er ikke inkluderet i prisen.

Tilmelding

Benyt tilmeldingsformularen på dilf.dk/tilmelding.

Faktura og bekræftelse fremsendes efter modtagelse af tilmelding.

Afbestillingsbetingelser

Ved afmelding senest 30 dage inden arrangementets afholdelse, kan deltagerafgiften tilbagebetales – fratrukket 10% i administrationsgebyr. Ved afmelding senest 14 dage inden arrangementets afholdelse skal 50% af deltagerafgiften betales. Ved afmelding senere end 14 dage inden arrangementets afholdes, betales hele deltagerafgiften. Såfremt du er forhindret i at deltage, er du naturligvis velkommen til at sende en kollega i stedet. DILF skal så vidt muligt underrettes herom. Fakturaen korrigeres i henhold til den nye deltagers medlemsstatus.

DILF forbeholder sig ret til at foretage ændringer i programmet. DILF forbeholder sig ligeledes ret til at afvise direkte konkurrenter til talere, virksomhedsbesøg og sponsorer på arrangementet.

Udstillere

Øvrige


                        [Banner]
                      
                        [Banner]
                      
                        [Banner]