Forside > Arrangementer > Konferencer og workshops > 2014 > Transport 2014

Program Transport 2014

Transport og distribution 2014

Den 12. marts 2014 i Vejle

Se også programmet for konferencen Lager 2014, som afholdes samtidigt med Transport og distribution 2014.

DILFs Transport- og distributionskonference er en årlig tilbagevendende begivenhed, som afholdes parallelt med Lagerkonferencen. Programmet for Transport og distribution
2014 vil igen i år kunne byde på aktuelle indlæg fra virksomheder, der arbejder med at optimere transport og distribution.

Der vil være virksomhedscases inden for transport- og distributionsoptimering, nye transport setups, tender og bæredygtig transport mm.. Som altid vil indlæggene lægge stor vægt på erfaringsudveksling, så deltagerne kan få inspiration til at arbejde videre hjemme i egen virksomhed.

Som afslutning på dagen vil der være mulighed for at deltage i et virksomhedsbesøg. Vi er i år glade for at kunne invitere deltagerne til enten at besøge Danfoss i Rødekro, VELUX Europæiske Centrallager i Kolding eller Carlsberg Danmarks Distribution i Fredericia.

Hvis du har spørgsmål til dagen, er du velkommen til at kontakte Kirsten Hector på telefon: 3326 9781.

Målgruppe

Konferencen henvender sig til transport- og distributions-ansvarlige samt øvrige medarbejdere, der til dagligt beskæftiger sig med transport og distribution eller SCM. Udbydere af transport- og distributionsløsninger kan med fordel også deltage i konferencen.

Program

08.30 - 09.00 Registrering og morgenbrød

09.00 - 09.10 Velkomst ved dagens dirigent

v/ partner, Implement Consulting Group

09.10 - 10.10 Nyt distributions-setup i Europa

Optimering af distributionsstruktur er fortsat et meget relevant emne for mange virksomheder. Omkostningsmæssigt kan der være store fordele at hente, også uden at det for-ringer leveringsevnen til kunderne. IC Companys har over de sidste fire år været i gang med at trimme distributions-centerstrukturen i Europa. IC Companys vil på denne session give en præsentation af, hvad der har drevet de gennemførte forandringer, og hvad resultaterne har været. Herunder også komme ind på hvordan der er fundet svar på en række afgørende spørgsmål som:
 
• Hvad er potentialerne?
• Hvordan finder vi Center of gravity?
• Hvad er det optimale antal distributionscentre, samt hvor bør de placeres?
• Outsourcing eller drive det selv?
• Resultater og erfaringer

v/ VP Logistics, IC Companys A/S

10.10 - 10.40 Kaffepause, networking og mulighed for besøg på stande

10.40 - 11.40 Distributionsoptimeringer hos Lemvigh-Müllers ståldivision

Som fremtrædende stål- og teknikgrossist for professionelle kunder arbejder Lemvigh-Müller løbende med at optimere distribution og logistik. I branchen har man set en trend med at outsource hele distributionen, og denne mulighed var også relevant for Lemvigh-Müller, da virksomheden ønskede at optimere distributionen yderligere. Business casen viste imidlertid, at en anden løsning var mere optimal, og virksom-heden har siden da arbejdet med flere initiativer for at optimere løsningen med egne biler samt en fleksibel løsning med en 3. part. Hør erfaringer fra business casen, samt hvor-ledes virksomheden optimerer den daglige distribution ud til kunderne.

• Business case om outsourcing, egne biler eller et fleksibelt mix?
• Om at ændre syn på egen-distribution
• Initiativer til optimering af distributionen, herunder ruteoptimering
• Erfaringer og de næste tiltag

v/ underdirektør, Lemvigh-Müller A/S

11.40 - 11.55 Kaffepause, networking og mulighed for besøg på stande

11.55 - 12.55 Optimering af savings på europæisk vejtransport via indkøbskonsortium

ConvaTec er ejet af kapitalfoden Nordic Capital, som typisk har 20-25 virksomheder i deres portefølje. I 2009 initierede CPOer fra tre af de største virksomheder et samarbejde om indirekte indkøb. Alle virksomheder ejet af Nordic Capital har siden været med i dette samarbejde i større eller mindre grad. I 2012 gik 4 virksomheder sammen om et projekt omkring optimering af: Europæisk vejtransport. Qua det store samlede spend var mulighederne for optimering store, men med fire individuelle virksomheder hver med et større antal europæiske lokationer, var udfordringerne større end normalt.

 • Hvordan opnår man enighed om scope, strategi og proces?
 • Brug af ekstern konsulent som tovholder og administrator
 • Hvordan ser leverandørerne på denne fremgangsmåde?

v/ Associate Director, EMEA Indirect Sourcing, ConvaTec

12.55 - 13.55 Frokost, networking og mulighed for besøg på stande

13.55 - 14.55 Fokus på bæredygtighed på transport- og distributionsområdet

Som en del af Arla Foods’ overordnede strategi har man i flere år arbejdet målrettet med at styrke bæredygtigheden inden for transport- og distributionsområdet. Således er der bl.a. sat mål for hvorledes virksomheden ønsker at reducere CO2-udledningen med 25% inden år 2020. I indlægget kan deltagerne høre hvilke initiativer, som Arla Foods har igangsat, bl.a. uddannelse af chauffører, udnyttelse i forbindelse med ny lovgivning om totalvægt samt nyt udstyr til både egne biler og eksterne vognmænd.
 
• Strategien omkring bæredygtighed
• Igangsatte initiativer, det daglige arbejde, opfølgning/målstyring samt forbedringer
• Erfaringer, resultater og fremtidige initiativer  

v/ Director Inbound logistic, Arla Foods amba

14.55 - 15.00 Afslutning på konferencen

15.00 - 15.15 Kaffepause, networking og mulighed for besøg på stande

15.15 Busafgang til lagerbesøg - vælg mellem:

Virksomhedsbesøg, vælg mellem A, B eller C:

A: Besøg på Danfoss’ distributionscenter i Rødekro

På Danfoss' 16.700 m2 store distributionscenter i Rødekro sørger ca. 250 medarbejdere, for at der på daglig basis bliver plukket og pakket omkring 3000 ordrer, der læsses på henimod 70 lastbiler ud til kunder i hele verden. Lageret består bl.a. af et stort miniload-anlæg med 103.000 lokationer og et smalgangslager på 5.200 m2.

Vært: Director, Regional Logistics EMA, Danfoss Distribution Services A/S

Forventet ankomst tilbage til Munkebjerg Hotel ca. kl. 18.30

B: Besøg hos VELUX Europæiske Centrallager i Kolding

VELUX Europæiske Centrallager i Kolding er etableret i 1998 og er omdrejningspunktet for de daglige forsendelser til store dele af Europa. Driften er baseret på et integreret warehouse management system bygget på en SAP platform, hvor alle trucks er udstyret med PCer. Lageret er åbent 24 timer i døgnet, 5 dage om ugen og har en ordrehorisont fra 5 til 48 timer. Centrallageret er på 23.000 m2 og beskæftiger ca. 90 medarbejdere.

Vært: Warehouse Coordinator, VELUX Logistics

Forventet ankomst tilbage til Munkebjerg Hotel ca. kl. 17.45

C: Besøg hos Carlsberg Danmarks Distribution i Fredericia

Carlsberg har samlet produktionen med den tilhørende logistik på et stort site i Fredericia. Dette betyder at lageraktiviteterne er tæt forbundet med tapperiet, og de færdige produkter transporteres til lageret bl.a. via en monorail-bane. Carlsbergs højlager har plads til 70.000 paller – eller 63 mio. flasker øl/sodavand. Se lageret og distributionsdelen, hvor ordrene ud til kunderne bl.a. håndteres af pakkerobotter.

Forventet ankomst tilbage til Munkebjerg Hotel ca. kl. 18.00

Tid og sted

Onsdag den 12. marts 2014
Registrering fra kl. 8.30

Munkebjerg Hotel
Munkebjergvej 125
7100 Vejle
Tel.: +45 7642 8500

Priser

Deltag 3 personer og betal for 2 (gælder for medlemmer af DILF).

Konference:
Kr. 4.975,- for medlemmer af DILF
Kr. 4.475,- pr. ekstra deltager fra samme firma (medlem af DILF)
Kr. 6.475,- for ikke-medlemmer af DILF
Kr. 5.975,- pr. ekstra deltager fra samme firma (ikke-medlem af DILF)

Priserne er eksklusiv moms og dækker dokumentationsmateriale samt frokost og kaffe.

Overnatning og evt. forplejning ud over konferencearrangementet er ikke inkluderet i prisen.

Virksomhedsbesøg:
Da antallet af pladser på de tre virksomhedsbesøg er begrænsede, vil disse blive fordelt efter først-til-mølle-princippet.

Husk ved tilmelding at angive, hvilket besøg du ønsker at deltage i. Angiv desuden, om du ønsker bustransport til besøget.

Se også programmet for konferencen Lager 2014, som afholdes samtidigt med Transport og distribution 2014.

Tilmelding

Benyt tilmeldingsformularen på dilf.dk/tilmelding.

Faktura og bekræftelse fremsendes efter modtagelse af tilmelding.

Afbestillingsbetingelser

Ved afmelding senest 30 dage inden arrangementets afholdelse, kan deltagerafgiften tilbagebetales – fratrukket 10% i administrationsgebyr. Ved afmelding senest 14 dage inden arrangementets afholdelse skal 50% af deltagerafgiften betales. Ved afmelding senere end 14 dage inden arrangementets afholdes, betales hele deltagerafgiften. Såfremt du er forhindret i at deltage, er du naturligvis velkommen til at sende en kollega i stedet. DILF skal så vidt muligt underrettes herom. Fakturaen korrigeres i henhold til den nye deltagers medlemsstatus.

DILF forbeholder sig ret til at foretage ændringer i programmet. DILF forbeholder sig ligeledes ret til at afvise direkte konkurrenter til talere, virksomhedsbesøg og sponsorer på arrangementet.

Udstillere


                        [Banner]
                      
                        [Banner]
                      
                        [Banner]
                      
                        [Banner]

Øvrige


                        [Banner]
                      
                        [Banner]
                      
                        [Banner]