Workshop planlægning 2014

Workshop - Planlægning 2014, den 6 november 2014 i København


Dagen inden workshoppen afholdes konferencen Planning 2014

Konferencen afholdes på engelsk
Workshoppen afholdes på dansk

Tilmeld dig workshop og/eller konference her

WORKSHOP: Forbedring af beslutningsprocessen i S&OP

S&OP er en tværorganisatorisk beslutningsproces, der gennem fokus på service-levels, leveringstider, forecastpræcision. lagermængder, udnyttelsesgrader med mere bør bidrage til en virksomheds overordnede strategi, uanset om der er fokus på vækst og/eller effektivitet.

S&OP processen kan gennem et transparent billede af årsagssammenhænge og gennem scenarieplanlægning bidrage til beslutninger omkring nye muligheder, vækst og gap closure.

Dette forudsætter en god proces omkring scenarieplanlægning, og at der kan beregnes konsekvenser af forskellige løsnings-alternativer. Det forudsætter også et beslutningsoplæg af høj kvalitet, som bidrager til ledelsens fokus på strategiske mål.

Denne workshop vil derfor fokusere på, hvordan vi laver en værdiskabende scenarieplanlægning samt det gode beslutningsoplæg.

Temaer bliver derfor:

• Hvilken værdi skal vi skabe?
• Hvordan laver vi de gode scenarier?
• Hvordan ser det gode beslutningsoplæg ud?

Program

Workshoppen afholdes fra kl. 09.00 til kl. 16.00

Workshopholder

Connie Gudum, Seniorkonsulent, Implement Consulting Group

Tid og sted

Workshop (kl. 09.00 - kl. 16.00)
Torsdag den 6. november 2014
Registrering fra kl. 08.30

Workshoppen afholdes på dansk

Sted
First Hotel Copenhagen
Molestien 11
2450 Copenhagen SV
Telefon: +45 36 15 51 34

Priser

Workshop:
DKK 4.475,- for medlemmer af DILF
DKK 3.975,- pr. ekstra deltager fra samme firma (medlem af DILF)
DKK 5.975,- for ikke-medlemmer af DILF
DKK 5.475,- pr. ekstra deltager fra samme firma (ikke-medlem af DILF)

Priserne er eksklusiv moms og dækker dokumentationsmateriale samt frokost og kaffe.

Overnatning og evt. forplejning ud over konferencearrangementet er ikke inkluderet i prisen.

Tilmelding

Benyt tilmeldingsformularen på dilf.dk/tilmelding.

Faktura og bekræftelse fremsendes efter modtagelse af tilmelding.

Afbestillingsbetingelser

Ved afmelding senest 30 dage inden arrangementets afholdelse, kan deltagerafgiften tilbagebetales – fratrukket 10% i administrationsgebyr. Ved afmelding senest 14 dage inden arrangementets afholdelse skal 50% af deltagerafgiften betales. Ved afmelding senere end 14 dage inden arrangementets afholdes, betales hele deltagerafgiften. Såfremt du er forhindret i at deltage, er du naturligvis velkommen til at sende en kollega i stedet. DILF skal så vidt muligt underrettes herom. Fakturaen korrigeres i henhold til den nye deltagers medlemsstatus.

DILF forbeholder sig ret til at foretage ændringer i programmet. DILF forbeholder sig ligeledes ret til at afvise direkte konkurrenter til talere, virksomhedsbesøg og sponsorer på arrangementet.

Partnere

Øvrige


                        [Banner]
                      
                        [Banner]
                      
                        [Banner]