Forside > Arrangementer > Konferencer og workshops > 2013 > Transport og distribution 2013

Transport og distribution 2013

Transport og distribution 2013

Den 19. marts 2013 på Hotel Scandic i Kolding
Tilmeld dig her

​DILFs Transport- og distributionskonference er en årlig tilbagevendende begivenhed, som afholdes parallelt med Lagerkonferencen. Programmet for Transport og distribution
2013 kan igen i år byde på aktuelle indlæg fra virksomheder, der arbejder med at optimere transport og distribution.

På Transport og distribution 2013 vil deltagerne således kunne høre spændende og aktuelle virksomhedsindlæg, og som altid vil der i indlæggene blive lagt stor vægt på erfaringsudveksling, så deltagerne kan få inspiration til at arbejde videre hjemme i egen virksomhed.

Som afslutning på dagen vil der være mulighed for at deltage på et virksomhedsbesøg hos Bestseller i Haderslev, Sanistål i Billund eller Abena Logistik i Aabenraa.

Målgruppe

Konferencen henvender sig til transport- og distributions-ansvarlige samt øvrige medarbejdere, der til dagligt beskæftiger sig med transport og distribution eller SCM. Udbydere af transport- og distributionsløsninger kan med fordel også deltage i konferencen.

Program

08.30 – 09.00 Registrering og morgenkaffe

09.00 – 09.10 Velkomst ved dagens dirigent

v/ Lars Feldstedt, partner, Implement Consulting Group

09.10 – 10.10 Optimering og omorganisering af det europæiske transportsetup

Solar A/S har de seneste år arbejdet målrettet med at optimere virksomhedens transport- og distributionssetup i Europa. Under et overordnet nyt setup, har Solar arbejdet med at tilpasse/differentiere transporten efter markedets efterspørgsel i det enkelte land. Udbud og tender afspejler således regionale forskelligheder, og sikrer samtidig et strømlinet transportsetup.

 • Strømligning af transport-setup
 • Omorganisering – hvilke parametre er vigtige?
 • Hvordan håndteres regionale forskelligheder?
 • Fokus på regionale markeder og tilpasning af disses efterspørgsel
 • Udarbejdelse af kravspecifikation til tender – parametre og afspejling af regionale ønsker og krav

v/ Søren Jepsen, Corporate Supply Chain Manager, Solar A/S

10.10 – 10.40 Kaffepause, networking og mulighed for besøg på stande

10.40 – 11.40 Trimning af distributionssetup gav overblik og forbedret bundlinje

H & P Frugtimport A/S distribuerer frugt og grønt til hele Danmark. Denne opgave løses med både egne trækkere og køletrailere samt ved brug af vognmænd. De sidste fem år har virksomheden oplevet en voldsom vækst, hvilket bl.a. har betydet, at man på hele distributionsområdet behøvede at generhverve gennemsigtigheden, skabe en skarpere omkostningsstruktur samt at sikre et godt flow ud til kunderne. Dette har betydet ændringer over for både medarbejdere, kunder og leverandører.
 
• Hvordan skal det fremtidige distributionssetup se ud?
• Hvordan udvælges de rigtige leverandører?
• Hvordan håndteres ændringerne over for medarbejdere og kunder?
• Fokus på omkostningsstruktur

v/ John Møller, Adm. direktør, H & P Frugtimport A/S

11.40 – 11.55 Kaffepause, networking og mulighed for besøg på stande

11.55 – 12.55 Customer improvement projekt giver store forbedringer på distributionsområdet

Processen fra bestilling til modtagelse af varer for Thermofishers kunder var blevet for kompleks, så virksom-heden ønskede en mere strømlinet proces, der skulle forbedre og simplificere processen for kunderne. Med dette udgangs-punkt kiggede virksomheden på hele det EMEA bestillings- og distributions-setup. Dette betød bl.a. at 7 lagre blev lagt sammen til ét stort lager i Belgien, samt at 6 call-centre ligeledes blev lagt sammen. Denne ændring betød selvfølgelig også at virksomhedens distributions-setup kom til at se helt anderledes ud, så ønsket om at forbedre forholdene for kunderne gav et spin-off med besparelser og optimerede processer på distributionsområdet. Hør erfaringer fra en spændende proces:

• Centre of gravity – hvor skal distributionscentret ligge?
• Betydning for virksomhedens distributions-setup
• Continuous improvements?
• Påvirkning af kundeadfærd
• Erfaringer og næste step

v/ Jesper Gnistrup, Logistics Manager, LCD EMEA, Thermofisher Scientific

12.55 – 13.55 Frokost, networking og mulighed for besøg på stande

13.55 – 14.55 Implementering af TMS skal skabe gennemsigtighed og driftsoptimering

Nissens A/S er i gang med at implementere et Transport Management System (TMS), som giver mulighed for øget transparens og bedre styring på hele transportområdet. Platformen samler informationer fra ERP-, økonomi- og transportsystemet og optimerer hele transportdelen: booking af transporter, EDI med de forskellige transportører, ny og automatisk godkendelsesprocedure af fragtfakturaer og ikke mindst et spend management system, som kæder økonomi og transporter sammen. Hør erfaringer om:

 • Implementering af TMS – hvorfor og hvordan?
 • Samling af data fra ERP-, økonomi- og transportsystem
 • Nye processer og procedurer
 • Spend management
 • Learnings

v/ Birgit Bæk Thomsen, Director Supply Chain, og Vivian Møller Morthorst, shippingchef, Nissens A/S

14.55 - 15.00 Afslutning på konferencen

15.00 – 15.15 Kaffepause, networking og mulighed for besøg på stande

15.15 Busafgang til virksomhedsbesøg - vælg mellem:

BESØG A: Besøg på Bestsellers nye logistikcenter i Haderslev

Efter flere års planlægning og byggeri er Bestsellers nye logstikcenter i Haderslev nu taget i brug. Med det nye logistikcenter har virksomheden samlet lageret ét sted, og herfra distribueres tøj ud til butikker i hele Europa. På det 48.000 m2 store center findes forskellige fuld- og halvautomatiske systemer der skal sikre høj effektivitet, samtidig med at der i udformningen er lagt stor vægt på arbejdsmiljøet for de ansatte.

Forventet ankomst tilbage til Scandic kl. 18.15.

v/ vært: Søren Jacob Sørensen, Senior Project Manager BD, Bestseller A/S

BESØG B: Besøg på Saniståls centrallager i Billund

Billund Central Lager Sanistål har gennem de sidste 5 år tredoblet produktiviteten gennem ledelse, procesoptimering og stram KPI-styring. Lageret arbejder med selvstyrende grupper, hvor alle medarbejderes KPIer er synlige, og hvor den daglige planlægning varetages af medarbejderne selv. For at sikre den bedste kvalitet arbejdes der med gennemstruktureret problemløsning. Og fejl er en forbedringsmulighed og bliver betragtet som en gave, for så er der mulighed for forbedringer.

Forventet ankomst tilbage til Scandic kl. 17.30.

v/ vært: Claus Hjerrild, fabrikschef, Sanistål A/S

BESØG C: Besøg hos Abena Logistik i Aabenraa

Abena er en handels- og produktionsvirksomhed primært inden for pleje- og sygeplejeprodukter. Logistik og distribution af de over 22.000 varenumre sker fra det fuldautomatiske centrallager i Aabenraa, hvor virksomheden råder over bl.a. et miniloadlager, adskillige lagerautomater, automatiske kraner og ikke mindst et højlager med 42.000 pallepladser. Abena Logistik arbejder løbende på at optimere og forbedre lageret med ny teknologi og nye systemer.

Forventet ankomst tilbage til Scandic kl. 18.15.

v/ vært: Jørn Petersen, teknisk lagerchef, Abena Logistik A/S

Tid og sted

Konference:
Tirsdag den 19. marts 2013
Registrering fra kl. 8.30

Workshop:
Onsdag den 20. marts 2013
Registrering fra kl. 8.30

Hotel Scandic Kolding
Kokholm 2
6000 Kolding
Tlf.: 7551 7700
Fax: 7551 7701

Priser

Deltag 3 personer og betal for 2 (gælder for medlemmer af DILF).

Konference:
Kr. 4.975,- for medlemmer af DILF
Kr. 4.475,- pr. ekstra deltager fra samme firma (medlem af DILF)
Kr. 6.475,- for ikke-medlemmer af DILF
Kr. 5.975,- pr. ekstra deltager fra samme firma (ikke-medlem af DILF)

Workshop:
Kr. 4.475,- for medlemmer af DILF
Kr. 3.975,- pr. ekstra deltager fra samme firma (medlem af DILF)
Kr. 5.975,- for ikke-medlemmer af DILF
Kr. 5.475,- pr. ekstra deltager fra samme firma (ikke-medlem af DILF)

Pladserne på workshoppen er forbeholdt deltagerne på konferencen.

Priserne er eksklusiv moms og dækker dokumentationsmateriale samt frokost og kaffe.

Overnatning og evt. forplejning ud over konference- og workshoparrangementet er ikke inkluderet i prisen.

Virksomhedsbesøg

Da antallet af pladser på virksomhedsbesøgene er begrænsede, vil disse blive fordelt efter først til-mølle-princippet. Husk ved tilmelding at angive, hvilken af virksomhederne du ønsker at besøge.

Angiv desuden, om du ønsker bustransport eller kører selv til virksomhedsbesøget.

Tilmelding

Benyt tilmeldingsformularen på dilf.dk/tilmelding.

Faktura og bekræftelse fremsendes efter modtagelse af tilmelding.

Afbestillingsbetingelser

Ved afmelding senest 30 dage inden arrangementets afholdelse, kan deltagerafgiften tilbagebetales – fratrukket 10% i administrationsgebyr. Ved afmelding senest 14 dage inden arrangementets afholdelse skal 50% af deltagerafgiften betales. Ved afmelding senere end 14 dage inden arrangementets afholdes, betales hele deltagerafgiften. Såfremt du er forhindret i at deltage, er du naturligvis velkommen til at sende en kollega i stedet. DILF skal så vidt muligt underrettes herom. Fakturaen korrigeres i henhold til den nye deltagers medlemsstatus.

DILF forbeholder sig ret til at foretage ændringer i programmet. DILF forbeholder sig ligeledes ret til at afvise direkte konkurrenter til talere, virksomhedsbesøg og sponsorer på arrangementet.

Udstillere


                        [Banner]
                      
                        [Banner]
                      
                        [Banner]
                      
                        [Banner]
                      
                        [Banner]

Øvrige


                        [Banner]
                      
                        [Banner]
                      
                        [Banner]